×

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Yetenek Yönetimi Nedir?

Yetenek yönetimi kavramı, günümüzde özellikle insan kaynakları departmanları tarafından oldukça kullanılan bir kavramdır. Özellikle kurumlar ve şirketler arası rekabette, şirketlerin istikrarını ve başarısını korumasında ve iş yapış şekilleri söz konusu olduğunda yetenek yönetimi şirketler için gittikçe değer kazanmaktadır. Şirket bünyesinde yeterli ve düzenli olarak hazırlananan ve uygulanan yetenek yönetimi stratejisi, şirketlerde doğru personel ile uzun vadeli çalışma imkanı sunmaktadır diyebiliriz. Bunun yanı sıra, şirketlerin en önem verdiği detaylardan biri ise yetenek yönetiminin “sürdürülebilir” olmasıdır.

Sürdürülebilirliği hedefleyerek hazırlanan bir yetenek yönetimi programı, doğru personellerin de yardımı ile şirket adına oldukça büyük başarılara imza atmaktadır.

En net hali ile açıklamak gerekirse; yetenek yönetimi, şirketlerin en yetenekli ve şirket için gelecek vadeden çalışanlarını şirket bünyesinde tutmak adına uyguladıkları bir iş stratejisidir. İşe alım uygulamaları boyunca ihtiyaç halinde olan pozisyonların doğru tespit edilerek işe alınacak çalışanların yeteneklerinin ve başarılı olacakları alanların belirlenmesi ve işe alım uygulamalarının ardından bu çalışanların mevcut yetenek ve cevherlerinin geliştirilmesine imkan tanınmasına ve teşvik edilmesine yetenek yönetimi denmektedir.

Bunların yanı sıra, şirketlerin başarılı olabilmesi ve yakaladıkları başarıyı sürdürebilmeleri için çalışanların da gelişmeye açık olması oldukça önemlidir. Bir şirket adına en önemli yeterliliklerden biri çalışanları hakkında ve çalışanların edinimleri, başarıları, yetkinlikleri ve yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu başarılardan nasıl daha fazla yararlanacaklarını hesaplamaktır.

Özellikle çalışanlarda geliştirilmesi gereken özelliklerin belirlenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve farklı alanlarda eğitimler vererek bu alanlardaki başarılarının teşvik edilmesi hem personel hem de şirket adına oldukça önemli uygulamalar arasında yer almaktadır.

Bu nedenlerden dolayı; yetenek yönetimi stratejileri, şirketin başarısı ve başarısının sürdürülebilirliği, çalışan başarısı ve gelecek hedefleri adına kayda değer stratejilerden biridir.

Yetenek Yönetimi Nasıl Yapılır?

Yetenek yönetimi uygulamaları için işverenlerin ya da İK çalışanlarının uyguladıkları çeşitli yöntemler ve planlar bulunmaktadır. Yetenek yönetimi için çalışanlar şu uygulamaları sırasıyla uygulayabilmektedir:

Çalışanlar mutlu olduklarında ve kendilerini iş ortamına ait hissettiklerinde işyerine ve iş ortamına katkıda bulunma olasılıkları yükselmektedir. Bu nedenle işlerine daha bağlı ve verimli hale gelmektedirler.

Birkaç istisna dışında, çalışanlar kariyer ilerleme seçeneklerini göremedikleri ve onları takip etmek için doğru desteği almadıklarını düşündükleri takdirde işlerinden ayrılacaklardır. Çalışanların gelişmesine ve şirketin büyümesine olanak tanımak bu bağlamda oldukça önemlidir.

Her çalışanın çalışma ortamına ne getirdiğini anlamak ve bireyleri en fazla katkıda bulunabilecekleri roller ve görevlerle eşleştirmek, katılımı ve verimliliği artırmaya yardımcı olmaktadır.

İşverenler, talep gören yetenekleri çekmek ve elde tutmak istiyorlarsa, sektörlerine ve coğrafi bölgelerine özgü ücret verilerine ilişkin doğru ve gerçek zamanlı karşılaştırmalı değerlendirmelere sahip olmaları çok önemlidir.

Çeşitlilik, daha geniş perspektifler ve yeni yaklaşımlar sağlayarak problem çözmeyi geliştirmekte ve bir kuruluşun hizmet ettiği topluluğu temsil ettiğini göstermektedir.

Yetenek Yönetiminin Önemi Nedir?

İK’da ödüllendirici bir kariyer doğrultusunda, şirketinizin yetenekli ve özverili çalışanlarını elinde tutmasına yardımcı olmak için derinlemesine yetenek yönetimi bilgisi şarttır. Yetenek yönetiminin önemli olmasının diğer bazı nedenleri şunlardır:

Şirketinizin performansını artırır: En iyi performans gösteren profesyonelleri elinizde tuttuğunuzda, herhangi bir kurumsal hedefe kolayca ulaşabilirsiniz.

Yeniliği teşvik eder: Yetenekli ve en iyi performans gösteren çalışanlar, karmaşık iş sorunlarını yenilikçi araçlar ve fikirler kullanarak çözebilir.

Ekip üretkenliğini sağlar: Yetenek yönetimi ile son derece üretken bir ekip oluşturabilirsiniz çünkü her ekip üyesi ortak bir organizasyonel hedefe ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapar.

Çalışanları gelişmek için motive eder: Bir ekipte yetenekli bireylere sahip olmak, diğer çalışanları işlerinde başarılı ve özverili olmaları için motive eder.

Şirket rollerini doldurmaya yardımcı olur: İşe alma sürecini kullanarak, şirketteki potansiyel olarak boş pozisyonları ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir ve iş hedeflerine ulaşmak için yüksek nitelikli çalışanların bulunmasını sağlayabilirsiniz. Yetenek yönetimi aynı zamanda çalışanlarınızın kolayca yönetebilecekleri bir iş yüküne sahip olmalarını sağlar.

Bu nedenlerden dolayı yetenek yönetimi; işyeri bünyesi, çalışanların gelişimi ve yöneticilerin hedeflerine ulaşmasına kolaylık sağladığından dolayı oldukça önemlidir ve birçok farklı şirket tarafından tercih edilen stratejiler ortaya koymaktadır.

Yetenek Yönetimi Modelleri Nelerdir?

1- Planlamak

Planlamaya başlamak için öncelikle iş stratejinizi belirlemeniz gerekir. İş stratejisi, çalışan sermayesi gereksiniminizi vurgulayacaktır. Bu alanda netlik kazandıktan sonra, yetenek avına başlayabilirsiniz. Bu uygulamalar ise şunları içerecektir:

Bir İK olarak, boş pozisyonların taleplerini belirlemek için yeterli zemin çalışması ve değerlendirme yapmalısınız. Bu, tüm havuzdan en uygun yeteneği işyeri bünyenize katmanıza yardımcı olacaktır. Başlamak için işgücü planının bir değerlendirmesi gereklidir. Planlama aşamasının önemi, organizasyonun ihtiyaçlarını proaktif olarak tanımak ve ele almaktır. Planlamanın arkasındaki asıl hedef, yaklaşan herhangi bir açılışla senkronize olarak mevcut organizasyonel yeteneği tanımaktır.

2- Adayları çekmek

Birincil planlama süreci başarıyla yürütüldüğünde, yetenek yönetimi modelinizin bir sonraki adımı potansiyel çalışanlara ulaşmaktır.

Adayları işyeri bünyesine çekme stratejileri şunları içerir:

Pazarlama: En iyi yetenekleri çekmek için bir pazarlama stratejisi kullanılır. Gündem, çeşitli platformlar aracılığıyla işveren markasına odaklanmak ve kurumun değerlerini, etiğini, vizyonunu ve hedeflerini pazarlayarak potansiyel yeteneklere ulaşmak olmalıdır.

Yetenek Kazanımı: İşe alım, tüm gereksinimleri iş gücü planıyla uyumlu hale geldiğinde başlatılabilir. Buna bağlı olarak, iç veya dış işe alımları seçebilirsiniz. Dışarıdan işe alım için, tüm İK profesyonelleri mevcut kaynakların farkında olmalıdır. Daha sonra kaynakları seçmekle yükümlüdürler. Kararınızı her bir kaynağın kapsamına ve erişimine göre belirleyin. Şirket açıklarının erişimini geniş bir yetenek havuzuna genişletmeye nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenin.

Günümüzde, aşağıda listelenen birkaç dış kaynak oldukça tercih edilmektedir:

3- İşe Alım

Yetenekleri işe almayı planlamak ve açık pozisyonlarınızı dikkatli bir şekilde incelemek size yeterli sayıda başvuru getirecektir. Başvuranları sıralamak, işe alım sürecinin zor kısmının başladığı yerdir. Burada, insan kaynakları departmanının ustalığı harekete geçirilir. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) gibi araçlar sıralama, işe alım ve yönetim süreçlerine büyük fayda sağlar.

4- Yetenek Geliştirme

Bir adayı başarılı bir şekilde işe aldıktan sonra yetenek geliştirme süreci başlar. Bu süreç, yeni işe alınanların işe alınmasını ve oryantasyonunu içerir. Şirketinizin etiğine, profiline ve kültürüne göre yeni yetenekler geliştirmek yalnızca zorunlu değil, aynı zamanda yetenek geliştirme ve genişletmenin temel bileşenidir. Sadece yeni adaylar üzerinde değil, aynı zamanda şirketinizde çalışmakta olan ve başarı vaad edebilecek adayların da yeteneklerinin geliştirilmesini teşvik edebilirsiniz.

Yetenek Yönetim Süreçleri Nelerdir?

Yetenek yönetimi süreci; doğru çalışanları bulmaktan, onların güçlü yönlerini keşfetmekten ve uygulamalarına yardımcı olmaktan oluşur, böylece daha etkili bir şekilde çalışabilir ve liderlik edebilirler. Bunu iyi yapan işverenler genellikle şu adımları izler:

En uygun yöntemi, çalışan yönlendirmelerini, sosyal ağları, iş kurullarını kullanarak kuruluş dışından ve içinden adaylar elde etmek.

Aday listesini daraltmak ve bir teklifte bulunmak için analiz araçlarını, ön eleme anketlerini, beceri testlerini ve mülakatları kullanmak.

İşlerini daha etkili bir şekilde yapabilmeleri için öğrenme ve geliştirme kaynaklarını erişilebilir ve çalışanların beklentileri ve ihtiyaçları ile ilgili hale gelmek.

Potansiyel elde tutma risklerini belirlemeye ve en iyi performans gösterenleri elde tutmaya yardımcı olan katılım araçlarıyla ekiplerin bağlı ve odaklanmış durumda kalmasını sağlamak.

Çalışan performansını izlemek ve daha bilinçli iş gücü kararları almak için veri toplamak.

Ücretlendirmeyi adil bir şekilde yönetmek ve en iyi performans gösterenleri ödüllendirmek.

Açıklıklar mevcut olduğunda çalışanların kariyerlerini ilerletmelerine olanak tanıyan intikal planları oluşturmak.

Yetenek Yönetimi Sürecinin Avantajları Nelerdir?

Yetenek yönetimi sürecinin şirketlerin başarısı ve gelişimi adına birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi