×

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

20/02/2024

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarının birleşimi olan DEI, Covid-19 salgını sonrasında küresel boyutta adalet vurgusuyla öne çıkmış ve bugün işletmeler için kritik bir konu haline gelmiştir. Mercer’in 2020 “Eşitlik Konusunda Ciddileşelim” raporuna göre, dünya genelindeki kuruluşların %81’i çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirmeye odaklanmıştır, ancak yalnızca %42’si çok yıllık belgelenmiş bir stratejiye sahiptir ve sadece %50’si resmi nicel DEI hedefleri belirlemiştir.
Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, çalışanlar için daha iyi bir deneyim ve artan iş başarısı anlamına gelmektedir. Çalışma ortamında farklılığa vurgu yapan ‘çeşitlilik’, ırk ve etnik köken, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik durum, cinsiyet kimliği, din, dil, yaş, medeni hal, beslenme tercihi gibi konuları kapsar. ‘Eşitlik’, çalışma ortamında fırsat eşitliğini ifade ederken, ‘kapsayıcılık’ iş yerinde tüm çalışanların aidiyet duygusunu hissetmelerini sağlamaktadır.
İşyerinde DEI’yi sağlamak için, öncelikle çeşitliliği çalışanların farklılıklarına değer vermek olarak kabul etmeliyiz. Kapsayıcılık ve eşitlik ilkeleriyle değer verilen çeşitlilik için, ortak katılım desteklenmeli ve imkanlara ulaşmada eşitlik sağlanmalıdır. Kurumsal liderlik ile DEI tutum ve davranışlarını benimseyerek, kurumda çeşitliliği ve kapsayıcılığı, insan haklarını temel alarak yaşatan bir kurum kültürü oluşturmalıdır.
Anlamlı bir değişiklikler yapmak için fiziksel, ruhsal, duygusal sağlık ve finansal refahın yanı sıra iş-özel yaşam dengesi ve sosyal eşitliliği ele alan çalışmalar yapılmalıdır. İnsan Kaynakları açısından ele alındığında, işe başvuruların ilk aşamasında CV ve başvuru formlarının isim, cinsel kimlik ve fotoğraf gibi işe uygunluğu etkilemeyen özellikleri gizleyecek şekilde tasarlanması, bilinçsiz önyargıların önüne geçebilir. İşe alımlarda ve terfilerde, farklı cinsel kimlik ve yönelimlerden adaylara eşit fırsat verilmesi ve ayrımcılık yapılmaması sağlanmalıdır. Şirket içinde çalışanlara yönelik bu politikaların eğitim veya aydınlatma metinleri ile sürekli yinelenmesi, İnsan Kaynakları departmanlarının farklı çalışan profillerini temsil eden sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde olması önemlidir.

Gözü Kapalı İşe Alım

Ayrımcılıkla mücadelede çözüm olarak geliştirilen gözü kapalı işe alım uygulamasında, baş vuranların etnik yapısı, cinsiyeti, yaşı ve diğer özellikleri başvuru işlemlerinde dikkate alınmaz.
“Gözü kapalı işe alım”, adayların cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel görünüş ve diğer kişisel özellikleri gibi faktörlerin işe alım sürecinde dikkate alınmadığı bir yöntemdir. Bu yaklaşımda, işe alım kararları tamamen adayların yetenekleri, deneyimleri ve işe uygunluklarına dayanır.
Bu yöntemin temel amacı, işe alım sürecindeki bilinçsiz önyargıları ve ayrımcılığı azaltmaktır. Adayların özgeçmişleri ve başvuru formları, kişisel tanımlayıcı bilgileri (isim, cinsiyet, fotoğraf, yaş vb.) gizleyecek şekilde düzenlenir. Böylece, işverenler ve insan kaynakları uzmanları, adayların kişisel özellikleri yerine yeteneklerine ve profesyonel niteliklerine odaklanır.
Örneğin, orkestra seçmelerinde uygulanan “gözü kapalı işe alım” yöntemi, müzisyenlerin cinsiyetlerini veya fiziksel görünümlerini gizleyerek sadece müzik yeteneklerine dayalı bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu yaklaşım, işe alımda daha adil ve objektif bir süreç yaratmayı amaçlar ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın artırılmasına katkıda bulunur.
Bu yöntemin etkinliği, 1970’te Toronto Senfoni Orkestrası tarafından yapılan uygulamada görülmüştür; orkestradaki kadın müzisyenlerin sayısı %30 artmıştır.

DEI’nın Sağladığı Kazançlar Nelerdir?

Yakın zamanda yapılan çalışmalar, ırk ve etnik çeşitlilik oranlarında ilk çeyrekte yer alan şirketlerin finansal getirilerinin sektör ortalamasının %35 üzerinde olduğunu, cinsiyet çeşitliliğinde başı çeken şirketlerin daha iyi getiriler elde etme olasılığının %21 daha fazla olduğunu göstermektedir. Çeşitlilik ve kapsayıcılığın inovasyon ve dayanıklılığa olan pozitif etkisi göz önünde bulundurulduğunda, bu yaklaşımı benimseyen şirketlerin kriz zamanlarında da fark yaratacağı açıktır.
Çalışan bağlılığı ve üretkenliği artıran DEI, daha iyi risk değerlendirmeleri ve kararlar alınmasını sağlar. Forbes’un araştırmasına göre kapsayıcı ekipler, %87’ye varan oranda daha iyi kararlar alıyor, toplantıları yarı yarıya azaltıp iki kat daha hızlı karar alıyor ve %60 oranında daha iyi sonuçlar veren kararlar alıyor.
McKinsey & Company’nin araştırması, yönetim ekibinde cinsiyet çeşitliliği açısından ilk çeyrek dilimde yer alan şirketlerin ortalama üzerinde kâr etme olasılığının %25 daha fazla olduğunu göstermektedir.
Kapsayıcı ve çeşitliliğe sahip bir işgücü oluşturmak, şirketinizin en iyi yetenekleri işe alıp elde tutmasına, itibarını artırmasına ve yenilikçi sonuçları teşvik etmesine yardımcı olabilir. Şirketinizi en başından itibaren çeşitliliği ve kapsayıcılığı düşünerek kurmanız, gelecekte çıkacak sorunları önlemek ve başarıyla büyümek için gerekli zemini sağlar. İş dünyasının tam potansiyeline ulaşabilmesi için, dışarıda bırakılan tüm grupların çalışma yaşamındaki tüm haklarının tesisi için çevik bir yönetim, kurum kültürüne ve adaptasyon kabiliyetine hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, DEI bir trend değil, iş dünyasının yeni şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.

https://www.kornferry.com/insights/featured-topics/talent-recruitment/talent-acquisition-trends-2024
“Diversity stll maters” https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-stll-maters
https://www.forbes.com/sites/eriklarson/2017/09/21/new-research-diversity-inclusion-better-decision-making-at-work/?sh=b5ed93f4cbfa
https://www.globalcompactturkiye.org/ DEI Rehberi

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi