×

Üretim Müdürü

10/04/2023

Üretim Müdürü Nedir? 

Üretim müdürü, bir şirketin üretim departmanında çalışan ve üretim faaliyetlerini yöneten kişidir. Üretim müdürleri, üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek, kaliteyi iyileştirmek ve üretim hedeflerini karşılamak için çalışırlar. Bu amaçla, üretim sürecindeki her adımı yönetir, üretim programlarını hazırlar, makinelerin bakımını ve onarımını organize eder, personelin eğitim ve gelişimini sağlar ve tedarik zinciri ile işbirliği yaparak malzeme ve hammadde teminini sağlarlar. Ayrıca, üretim sürecindeki tüm işlerin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlarlar. Üretim müdürleri, genellikle üretim müdür yardımcıları, üretim planlama ve kontrol uzmanları, mühendisler ve üretim personeli gibi çalışanların da yönetiminden sorumludur.

Sorumluluğu yüksek bir profesyonel olan üretim yöneticisi, benimsenecek üretim stratejisini belirleme ve ardından maliyet, hacim, zamanlama, kalite parametrelerini dikkate alarak maksimum performans sağladığı üretim faaliyetlerini organize etme ve yönetme rolüne sahiptir. Üretim faaliyetlerinin karlılığını sağlayarak ve müşteriye verilen hizmet seviyesini en üst düzeye çıkararak faaliyeti operasyonel açıdan ve aynı zamanda finansal ve ticari açıdan yönetir.

Bir işletmede üretim müdürü organizasyonel düzenin devamını sağlar ve üretimin maliyet, kalite ve teslim tarihi kısıtlamalarına göre yönetilmesini sağlar.Bu mesleğin amaçlarından biri, uygun bir ürün üretim stratejisini doğrulayarak sürekli üretim performansını garanti etmektir. Üretim yöneticisi, üretim faaliyetlerinin çeşitli ihtiyaçları için yük planları uygulayarak belirli üretim hedeflerini tanımlamalıdır. Ayrıca, yeni süreçlerin ve yeni işlevsel yöntemlerin uygulanması yoluyla üretim organizasyonunda esneklik sağlamalıdır. Buna ek olarak üretim müdürü, çeşitli günlük arızaları çözmek için bölüm başkanları ve üretim atölyeleri, mühendisler ve bölüm başkanları ile düzenli olarak bir araya gelmeyi başarmaktadır.

Üretim müdürünün faaliyetleri ve rolü, faaliyet sektörüne, şirketin büyüklüğüne ve organizasyonuna bağlı olarak bir şirketten diğerine değişir. Küçük bir yapıda, üretim müdürü doğrudan genel müdüre rapor verir. Bu nedenle çok yönlüdür ve oldukça geniş bir eylem alanından yararlanır. Özellikle, çalışmalar ve yöntemler, bakım, kalite veya lojistik gibi belirli ilgili faaliyetlerden sorumlu olabilir. Daha geniş bir yapıda ise fabrika müdürü, teknik müdür, endüstri müdürü veya operasyon müdürü sorumluluğundadır. Ayrıca aynı fabrikada birkaç üretim müdürü bulabilmek mümkündür. Bu nedenle, her üretim müdürü bir ürün türünde uzmanlaşmıştır veya üretim sürecindeki bir aşamadan sorumludur.

Üretim Müdürünün Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 

Üretim müdürü, şirketin çeşitli bölümleriyle sürekli işbirliği içindedir. Siparişlerin, tedarik akışlarının ve üretim çıktılarının yönetiminde lojistik (satın alma, tedarik, nakliye, reklam) üretim araçlarını ve yöntemlerini ürün geliştirmelerine uyarlamak için tasarım ve yöntemler oluşturur. İhtiyaçları karşılamaya yetecek sürekli bir iş gücü ve üretim akıcılığı sağlamak için çalışır. Ayrıca üretilen malların güvenilirliğini sağlamak da bir görevidir.

Üretim akışlarının akışkanlığını sağlamak için tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve müşterilerle el ele çalışır veya kesinti olmaması için gerekeni doğru zamanda ve doğru miktarda üretmek konusuyla ilgilenir. Ayrıca destek hizmetleri ile bağlantılı olarak üretim kapasitelerini ve kısıtlamalarını teknik açıdan analiz eder ve izlenecek çalışma yöntemlerini belirler. Üretim müdürleri, verimli bir şekilde üretim yapmak için gerekli olan kaynakları (insan, malzeme, ekipman, araçlar, tedarikçiler, taşeronlar, hizmet sağlayıcılar, finansal imkanlar) tanımlayan ve üretim spesifikasyonlarını belirleyen kişilerdir.

Ek olarak iş yükü planlarının oluşturulmasından, yani çizelgelemeden, üretimi planlamaktan ve müşteri önceliklerine ve teknik kısıtlamalara dikkat etmekten, iş yükünü fabrikadaki ekiplere ve makinelere dağıtmaktan ve dağıtmaktan da sorumludur.

Nasıl Üretim Müdürü Olunur? 

Üretim müdürünün görev ve sorumlulukları, bir organizasyonun üretim bölümünde stratejik ve operasyonel düzeyde yönetim yapmaktır. Üretim müdürü pozisyonuna erişmek için iş sektöründe eğitim gereklidir. Bu konuda mesleğe girme olasılığına sahip olmak için genellikle bir genel mühendislik okulundan diploma veya üretim ticaretinde uzmanlaşmış olunması önemlidir. Aşağıda, üretim müdürünün temel görevleri ve sorumlulukları sıralanmıştır.

Üretim Müdürü Maaşları Nelerdir? 

Üretim müdürü maaşları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında şirketin büyüklüğü, sektör, yerel ekonomik koşullar, üretim müdürünün tecrübesi, eğitim seviyesi ve diğer faktörler yer alır.

2023 Üretim Müdürü pozisyonu için toplanan veriler göz önüne alındığında Üretim Müdürü Maaşları ortalama aylık 12.955 TL’dir. Üretim Müdürlerinin en düşük maaşı 7.000 TL, en yüksek maaşı ise 18.910 TL olarak belirtilmiştir.

Üretim Müdüründe Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir? 

Üretim yöneticisi, mesleğini en iyi şekilde icra edebilmek için birçok teknik ve kişisel niteliğe sahip olmalıdır. Bir şirketin nasıl çalıştığını ve özellikle de çalıştığı şirketi bilmelidir. Kendi sektörünün rekabet edebilirlik kısıtlamaları ve teknik kısıtlamaları onun hakim olduğu konular olmalıdır. Ayrıca uluslararası hizmet sağlayıcılar ve Avrupalı ​​ortaklarla değiş tokuş yapabilmek ve müzakere edebilmek için iyi İngilizce konuşması gerekir. Üretim yöneticisi, mükemmel yönetim niteliklerine ve iyi bir takım ruhuna sahip olmalıdır. Çalışmaları düzenli olarak değerlendirilir ve performans kısıtlamalarına tabidir. Bu aşamada strese karşı iyi direnç, bu mesleği icra etmek için bir artıdır.

Üretim müdürü, bir şirkette üretim sürecinden sorumlu olan yönetici pozisyonudur. Üretim müdürünün pozisyonu ilerici bir pozisyondur: birçok sorumluluk pozisyonuna birkaç yıllık deneyimle erişilebilir.

Üretim müdürlerinin programları sabit değildir ve dolayısıyla bazen geceleri çalışmak zorunda kalabilirler. Bu iş, stresi yönetmek için büyük bir beceri gerektirir. Aşağıda bu pozisyonda bulunan kişilerin sahip olması gerektiği bazı özellikleri belirtilmiştir.

Diğer Blog Yazıları

17/07/2024

2024 Ücret Stratejileri: Beklentileri Yönetmek

12/07/2024

Yetenek Kıtlığı ve Anti-Hustle Dönemi: İşin Kültürel Dönüşümü

12/07/2024

Yetenek Kazanımı ve Çalışan Bağlılığının Anahtar Trendi: Psikolojik Güvenlik

12/07/2024

İş Hayatında Motivasyonu Tüketen Gizli Tuzak: Toksik Pozitiflik

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik