×

Üretim Müdürü

10/04/2023

Üretim Müdürü Nedir? 

Üretim müdürü, bir şirketin üretim departmanında çalışan ve üretim faaliyetlerini yöneten kişidir. Üretim müdürleri, üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek, kaliteyi iyileştirmek ve üretim hedeflerini karşılamak için çalışırlar. Bu amaçla, üretim sürecindeki her adımı yönetir, üretim programlarını hazırlar, makinelerin bakımını ve onarımını organize eder, personelin eğitim ve gelişimini sağlar ve tedarik zinciri ile işbirliği yaparak malzeme ve hammadde teminini sağlarlar. Ayrıca, üretim sürecindeki tüm işlerin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlarlar. Üretim müdürleri, genellikle üretim müdür yardımcıları, üretim planlama ve kontrol uzmanları, mühendisler ve üretim personeli gibi çalışanların da yönetiminden sorumludur.

Sorumluluğu yüksek bir profesyonel olan üretim yöneticisi, benimsenecek üretim stratejisini belirleme ve ardından maliyet, hacim, zamanlama, kalite parametrelerini dikkate alarak maksimum performans sağladığı üretim faaliyetlerini organize etme ve yönetme rolüne sahiptir. Üretim faaliyetlerinin karlılığını sağlayarak ve müşteriye verilen hizmet seviyesini en üst düzeye çıkararak faaliyeti operasyonel açıdan ve aynı zamanda finansal ve ticari açıdan yönetir.

Bir işletmede üretim müdürü organizasyonel düzenin devamını sağlar ve üretimin maliyet, kalite ve teslim tarihi kısıtlamalarına göre yönetilmesini sağlar.Bu mesleğin amaçlarından biri, uygun bir ürün üretim stratejisini doğrulayarak sürekli üretim performansını garanti etmektir. Üretim yöneticisi, üretim faaliyetlerinin çeşitli ihtiyaçları için yük planları uygulayarak belirli üretim hedeflerini tanımlamalıdır. Ayrıca, yeni süreçlerin ve yeni işlevsel yöntemlerin uygulanması yoluyla üretim organizasyonunda esneklik sağlamalıdır. Buna ek olarak üretim müdürü, çeşitli günlük arızaları çözmek için bölüm başkanları ve üretim atölyeleri, mühendisler ve bölüm başkanları ile düzenli olarak bir araya gelmeyi başarmaktadır.

Üretim müdürünün faaliyetleri ve rolü, faaliyet sektörüne, şirketin büyüklüğüne ve organizasyonuna bağlı olarak bir şirketten diğerine değişir. Küçük bir yapıda, üretim müdürü doğrudan genel müdüre rapor verir. Bu nedenle çok yönlüdür ve oldukça geniş bir eylem alanından yararlanır. Özellikle, çalışmalar ve yöntemler, bakım, kalite veya lojistik gibi belirli ilgili faaliyetlerden sorumlu olabilir. Daha geniş bir yapıda ise fabrika müdürü, teknik müdür, endüstri müdürü veya operasyon müdürü sorumluluğundadır. Ayrıca aynı fabrikada birkaç üretim müdürü bulabilmek mümkündür. Bu nedenle, her üretim müdürü bir ürün türünde uzmanlaşmıştır veya üretim sürecindeki bir aşamadan sorumludur.

Üretim Müdürünün Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 

Üretim müdürü, şirketin çeşitli bölümleriyle sürekli işbirliği içindedir. Siparişlerin, tedarik akışlarının ve üretim çıktılarının yönetiminde lojistik (satın alma, tedarik, nakliye, reklam) üretim araçlarını ve yöntemlerini ürün geliştirmelerine uyarlamak için tasarım ve yöntemler oluşturur. İhtiyaçları karşılamaya yetecek sürekli bir iş gücü ve üretim akıcılığı sağlamak için çalışır. Ayrıca üretilen malların güvenilirliğini sağlamak da bir görevidir.

Üretim akışlarının akışkanlığını sağlamak için tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve müşterilerle el ele çalışır veya kesinti olmaması için gerekeni doğru zamanda ve doğru miktarda üretmek konusuyla ilgilenir. Ayrıca destek hizmetleri ile bağlantılı olarak üretim kapasitelerini ve kısıtlamalarını teknik açıdan analiz eder ve izlenecek çalışma yöntemlerini belirler. Üretim müdürleri, verimli bir şekilde üretim yapmak için gerekli olan kaynakları (insan, malzeme, ekipman, araçlar, tedarikçiler, taşeronlar, hizmet sağlayıcılar, finansal imkanlar) tanımlayan ve üretim spesifikasyonlarını belirleyen kişilerdir.

Ek olarak iş yükü planlarının oluşturulmasından, yani çizelgelemeden, üretimi planlamaktan ve müşteri önceliklerine ve teknik kısıtlamalara dikkat etmekten, iş yükünü fabrikadaki ekiplere ve makinelere dağıtmaktan ve dağıtmaktan da sorumludur.

Nasıl Üretim Müdürü Olunur? 

Üretim müdürünün görev ve sorumlulukları, bir organizasyonun üretim bölümünde stratejik ve operasyonel düzeyde yönetim yapmaktır. Üretim müdürü pozisyonuna erişmek için iş sektöründe eğitim gereklidir. Bu konuda mesleğe girme olasılığına sahip olmak için genellikle bir genel mühendislik okulundan diploma veya üretim ticaretinde uzmanlaşmış olunması önemlidir. Aşağıda, üretim müdürünün temel görevleri ve sorumlulukları sıralanmıştır.

Üretim Müdürü Maaşları Nelerdir? 

Üretim müdürü maaşları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında şirketin büyüklüğü, sektör, yerel ekonomik koşullar, üretim müdürünün tecrübesi, eğitim seviyesi ve diğer faktörler yer alır.

2023 Üretim Müdürü pozisyonu için toplanan veriler göz önüne alındığında Üretim Müdürü Maaşları ortalama aylık 12.955 TL’dir. Üretim Müdürlerinin en düşük maaşı 7.000 TL, en yüksek maaşı ise 18.910 TL olarak belirtilmiştir.

Üretim Müdüründe Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir? 

Üretim yöneticisi, mesleğini en iyi şekilde icra edebilmek için birçok teknik ve kişisel niteliğe sahip olmalıdır. Bir şirketin nasıl çalıştığını ve özellikle de çalıştığı şirketi bilmelidir. Kendi sektörünün rekabet edebilirlik kısıtlamaları ve teknik kısıtlamaları onun hakim olduğu konular olmalıdır. Ayrıca uluslararası hizmet sağlayıcılar ve Avrupalı ​​ortaklarla değiş tokuş yapabilmek ve müzakere edebilmek için iyi İngilizce konuşması gerekir. Üretim yöneticisi, mükemmel yönetim niteliklerine ve iyi bir takım ruhuna sahip olmalıdır. Çalışmaları düzenli olarak değerlendirilir ve performans kısıtlamalarına tabidir. Bu aşamada strese karşı iyi direnç, bu mesleği icra etmek için bir artıdır.

Üretim müdürü, bir şirkette üretim sürecinden sorumlu olan yönetici pozisyonudur. Üretim müdürünün pozisyonu ilerici bir pozisyondur: birçok sorumluluk pozisyonuna birkaç yıllık deneyimle erişilebilir.

Üretim müdürlerinin programları sabit değildir ve dolayısıyla bazen geceleri çalışmak zorunda kalabilirler. Bu iş, stresi yönetmek için büyük bir beceri gerektirir. Aşağıda bu pozisyonda bulunan kişilerin sahip olması gerektiği bazı özellikleri belirtilmiştir.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi