×

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Ücretsiz İzin

Ücretsiz izin, bir çalışanın işvereni tarafından onaylanan ve belirli bir süre boyunca ücretli olarak çalışmamasına izin veren bir tatil türüdür. Bu izin, çalışanın özel nedenlerden dolayı işe gidemeyeceği veya geçici olarak işten ayrılması gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Örneğin, bir çalışanın ailevi sorunları veya sağlık sorunları varsa ve işi için bir süreliğine ayrılması gerekiyorsa, ücretsiz izin talep edebilir. Ancak, bu izin genellikle sınırlı bir süreye sahiptir ve işverenin onayına tabidir. İşverenin onayı olmadan çalışan ücretsiz izin kullanamaz.

Ücretsiz izin sırasında, çalışan genellikle ücretli izin haklarından yararlanamaz. Ancak, bazı ülkelerde ücretsiz izin süresince çalışanlar, sosyal güvenlik haklarına veya işveren sağlık sigortası haklarına sahip olabilirler.

Ücretsiz izin uygulaması, çalışanların özel durumlarında işlerini kaybetmeden işlerini korumalarına yardımcı olabilir. Ancak, bu uygulamanın detayları ülkelere, bölgelere ve işverenlere göre değişebilir.

 Ücretsiz İzin Hakkı Kaç Gündür?  

Ücretsiz izin uygulaması, Türkiye’de özel sektörde çalışanlar için düzenlemeleri olan bir uygulamadır. Bu bağlamda ücretsiz izin özel sektörde en fazla 3 ay sürelik bir zaman için verilebilmektedir. İşveren kişi, işçisini tamamen veya kısmı olarak, 3 aylık süre zarfını aşmayacak bir biçimde ücretsiz izine ayırabilmektedir. Kamu alanında çalışmakta olan memurlar için ise, eğer kimse hizmet süresince beş yılını tamamladıysa ve ücretsiz izin talep ederse, kamuda çalıştığı memuriyet süresi zarfında ve de iki defa kullanmak kaidesiyle toplamda bir yılı bulabilecek bir izin süresi verilebilmektedir. Elbette ki afetler, olağanüstü hal ve de sıkıyönetim gibi durumlarda ücretsiz izin verilmemektedir.

 Ücretsiz İzin Nasıl Kullanılır?  

Ücretsiz izin, işveren tarafından işçinin rızası alınarak verilen bir izin türüdür. İşçinin işyerindeki mevcut işine devam etmeksizin belli bir süre ücretli izin hakkı kullanmasıdır. İşçi, belirtilen süre boyunca işverenin sağladığı hiçbir ücret almayacak ve sosyal güvenlik primleri de ödenmeyecektir.

Ücretsiz izin kullanmak isteyen bir işçi, öncelikle işverenine başvurmalı ve ücretsiz izin talebini yazılı olarak iletmelidir. İşveren, işçinin talebini uygun bulursa, işçiye belirtilen süre boyunca ücretsiz izin verilecektir. İşveren, işçinin ücretsiz izin talebini kabul etmeme hakkına sahiptir, ancak bu durumda işveren, işçiye nedenini açıklamak zorundadır.

İşçi, ücretsiz izin süresi boyunca iş güvencesini korur ve işe döndüğünde, işveren tarafından daha önceki pozisyonuna geri alınması gerekmektedir. Ücretsiz izin süresince işçiye ödenen ücret yoktur, ancak işçi genellikle bu süre boyunca işten ayrılmayı veya başka bir iş aramayı planlamamalıdır.

 Ücretli ve Ücretsiz İzinin Farkları Nelerdir?  

Ücretli izin ve ücretsiz izin, işçilere çeşitli durumlarda çalışma hayatında mola vermeleri için sağlanan farklı türlerdir. İşçilerin izin hakları, çalıştıkları ülkenin yasalarına ve işverenin politikalarına göre değişebilir.

Ücretli İzin:

Ücretsiz İzin:

Özetle, ücretli izin işçilerin belirli bir süre boyunca çalışmadan normal ücretlerini almalarına izin verirken, ücretsiz izin işçilerin belirli bir süre boyunca çalışmadan ücret alamamalarına izin verir.

  Ücretsiz İzin Neden Önemlidir?  

Ücretsiz izin, çalışanların belirli bir süre boyunca işlerinden ayrılmalarını ve işe geri döndüklerinde aynı pozisyonda çalışmalarını sağlayan bir izin türüdür. Ücretsiz izin, hem çalışanlar hem de işverenler için birçok avantaj sağlar ve bu nedenle önemlidir. İşte ücretsiz iznin önemli olduğu bazı nedenler:

Ücretsiz izin, işletmeler ve çalışanlar için birçok fayda sağlayan önemli bir izin türüdür. İşletmelerin çalışanlarının ihtiyaçlarına ve işletmenin ihtiyaçlarına göre uygun bir ücretsiz izin politikası geliştirmeleri önemlidir.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi