×

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

 Sessiz İşe Alım Nedir?

Sessiz işe alım, en iyi performans gösteren çalışanları seçmek ve işe almak için kullanılan bir işe alım stratejisidir. Kendilerini geliştirmekten ve misyonlarının ötesine geçmekten çekinmeyenler, şirket içinde öncelikli olarak terfi ettirilir. Hedef, en parlak, en azimli ve hırslı çalışanları en stratejik pozisyonlara yerleştirmektir. Halihazırda inisiyatif öncelik almış veya doğal olarak iş tanımlarının ötesinde ayrıcalıklar üstlenmiş kişileri kayırarak, bu çalışanların yeni pozisyonlarına başlar başlamaz performans göstermelerini sağlarken hata, işe alım veya herhangi bir ek eğitim maliyetinden kaçınır.

En basit tanımıyla sessiz işe alım, geleneksel işe alım sürecinden farklı bir yaklaşımdır ve işverenlerin belirli bir pozisyon için açıkça ilan vermeden önce adayları araştırması ve değerlendirmesi anlamına gelir. Bu yöntemde, işverenler önceden belirlenmiş bir aday havuzuna başvuru yapmak isteyen adayları davet ederler. Bu adaylar genellikle bir şirketin hedeflenen profillerinde yer alan niteliklere sahip olabilirler.

Sessiz işe alım, genellikle daha yüksek seviyedeki pozisyonlar için kullanılır ve işverenlerin belirli bir pozisyon için doğru kişiyi bulmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyması durumunda tercih edilir. Ayrıca, sessiz işe alım yöntemi, şirketin kendini tanıtmadan önce bir adayın şirket hakkında ön yargı sahibi olmasını önler.

Bu yöntem, işverenlerin daha önce hiç düşünmedikleri adayları keşfetmelerine ve en iyi adayları seçmelerine olanak tanır. Ancak, sessiz işe alım süreci adaylar için daha az şeffaf olabilir ve işverenlerin adayların eşit muamele görmesini sağlamak için daha fazla çaba göstermeleri gerekebilir.

Sessiz İşe Alım Ne Zaman Ortaya Çıktı? 

Sessiz işe alımın kökeni net bir şekilde belirtilmemektedir. Ancak, bazı kaynaklar bu yöntemin ilk olarak 1980’lerde kullanılmaya başlandığını öne sürmektedir. Başlangıçta, bu yöntem özellikle üst düzey yönetim pozisyonları için kullanılmıştır. Bu yöntemin ortaya çıkmasında birkaç faktör rol oynamıştır. İlk olarak, bazı işverenlerin açık iş ilanlarına gelen çok sayıda başvuru ile başa çıkmakta zorlanmaları, işe alım sürecinin daha uzun ve zahmetli hale gelmesine neden olmuştur. İkincisi, bazı işverenlerin, belirli bir pozisyon için doğru kişiyi bulmak için daha fazla zaman ve kaynak ayırmaları gerektiğini fark etmeleri de bu yöntemin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Üçüncü olarak, bazı işverenlerin belirli bir pozisyona en uygun adayları seçmek için daha önceki iş deneyimlerine, yeteneklerine ve kişisel özelliklerine odaklanan bir yaklaşım benimsemeleri de bu yöntemin kullanımını artırmıştır.

Sessiz işe alım yöntemi, başlangıçta özellikle üst düzey yönetim pozisyonları için kullanılmıştır. Ancak zamanla, daha geniş bir yelpazede pozisyonlar için de kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde, birçok işveren sessiz işe alım yöntemine başvurarak, adaylarını belirleyip işe alımlarını gerçekleştirmektedirler.

Bu yöntem, geleneksel işe alım sürecinden farklıdır ve işverenlerin belirli bir pozisyon için açıkça ilan vermeden önce adayları araştırması ve değerlendirmesi anlamına gelir. Bu yöntemde, işverenler önceden belirlenmiş bir aday havuzuna başvuru yapmak isteyen adayları davet ederler. Bu adaylar genellikle bir şirketin hedeflenen profillerinde yer alan niteliklere sahip olabilirler.

Sessiz işe alımın dezavantajları da vardır. Bu yöntem, işverenlerin adayları seçerken eşit muamele ilkesine uygun davranması ve tüm adayların fırsat eşitliği ile değerlendirilmesi konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini hatırlatmalıyız. Ayrıca, sessiz işe alım süreci adaylar için daha az şeffaf olabilir ve işverenlerin adaylarla doğru bir şekilde iletişim kurmaları önemlidir.

Sessiz İşe Alım Hangi Durumlarda Tercih Edilebilir?

Sessiz işe alım yöntemi, belirli durumlarda tercih edilebilir. Aşağıda sessiz işe alım yönteminin kullanımının tercih edilebileceği bazı durumlar verilmiştir.

Sessiz işe alım yöntemi, işverenlerin özellikle belirli bir pozisyon için doğru adayı seçmek için daha fazla kaynak ayırması gerektiği durumlarda tercih edilebilir. Ancak, işverenlerin adayları değerlendirirken eşit muamele ilkesine uygun davranmaları ve tüm adayların fırsat eşitliği ile değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Sessiz İşe Alım Nasıl Yapılabilir?

Sessiz işe alım, belirli bir pozisyon için işverenlerin önceden belirlenmiş bir aday havuzundan seçim yaparak veya özel niteliklere sahip adayları araştırarak işe alım yapmalarını sağlayan bir yöntemdir. Sessiz işe alım yöntemi, aşağıdaki adımları içerebilir:

Sessiz işe alım yöntemi, adayların işverenler tarafından değerlendirilirken eşit muamele ilkesine uygun davranılması gerektiği unutulmamalıdır. Adayların tümü fırsat eşitliği ile değerlendirilmelidir ve işverenler, herhangi bir ayrımcılık veya ayrıcalık gözetmeden adayların niteliklerini değerlendirmelidir.

Sessiz İşe Alım Avantaj Mıdır?

Sessiz işe alım yöntemi, işverenler için bazı avantajlar sağlayabilir. Aşağıda bu yöntemin avantajları başlıklar altında incelenmiştir.

Bu avantajların yanı sıra, sessiz işe alım yöntemi bazı dezavantajlar da içerebilir. Örneğin, sessiz işe alım yöntemi, adayların eşit muamele ilkesine uygun olarak değerlendirilmesini zorlaştırabilir. Ayrıca, adayların işletme hakkında daha az bilgi sahibi olabileceği için, işe alım sonrasında uyum sorunları yaşanabilir.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi