×

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci Nedir?

Seçme ve yerleştirme süreci dediğimiz kavram, herhangi bir şirketin yeni çalışanları işe alma sürecinin temel aşamalarını içeren bir dizi yöntemdir diyebiliriz. Bu bahsettiğimiz süreç, açık iş pozisyonlarını belirlemek, işe en uygun adayları bulmak, işe alım görüşmeleri yapmak ve sonunda en uygun adayı seçmekten oluşur. Seçme ve yerleştirme süreci, şirketin ihtiyaç duyduğu yetenekleri, becerileri ve nitelikleri taşıyan adayların işe alınması için kritik bir süreçtir. Bu süreç, şirketin işgücünün verimliliğini artırmak, işletmenin başarısını sağlamak ve uzun vadede işletme için sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak için önemlidir.

Seçme ve Yerleştirme Sürecinde İzlenen Aşamalar Nelerdir?

Seçme ve yerleştirme sürecinde izlenen aşamalar şu şekilde sıralanabilir:

Bu bağlamda seçme ve yerleştirme süreci, en doğru adayların işe alınması ile birlikte, şirketin başarısı için oldukça kritik bir öneme sahiptir diyebiliriz. Bu bahsettiğimiz sürecin en doğru bir şekilde yürütülmesi, şirketin işgücünün verimliliğini artırmak, işletmenin başarısını en iyi şekilde sağlamak ve uzun vadede de işletme için sürdürülebilir yani devamlılığı korunabilecek bir çalışma ortamı yaratmak için önemlidir.

Seçme ve Yerleştirme Sürecinin Firmalar İçin Avantajları

Doğru bir şekilde yürütülen seçme ve yerleştirme süreci, bir şirket için pek çok avantaj sağlar. İşte bu avantajların bazıları:

Sonuç olarak, seçme ve yerleştirme sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi, bir şirketin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu süreç, doğru adayları işe alarak şirketin verimliliğini artırmak, personel devir hızını düşürmek, eğitim ve geliştirme maliyetlerini azaltmak, işe alım sürecini hızlandırmak ve daha iyi bir şirket imajı yaratmak için önemlidir.

Personel Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Amaçları Nedir?

Personel seçme ve yerleştirme sisteminin amacı, işletmenin oluşabilecek olan bütün ihtiyaçlarını en iyi ve en uygun şekilde karşılayacak, işe uygun olan adayları işe almak ve işletmenin başarısına en iyi şekilde katkıda bulunmak için bir sistem oluşturmaktır. Aşağıda belirtmiş olduğumuz amaçlar bu doğrultuda sıralanabilir diyebiliriz:

Sonuç olarak, personel seçme ve yerleştirme sistemi, işletmelerin doğru kişileri işe alarak, işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. İşletmenin ihtiyaçlarını karşılamak, işe alım maliyetlerini azaltmak, personel devir hızını azaltmak, verimliliği artırmak ve çalışanların gelişimini desteklemek, personel seçme ve yerleştirme sistemi hedefleri arasındadır.

Seçme ve Yerleştirme Aşamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Personel seçme ve yerleştirme sürecinde, aşağıdaki unsurlara dikkat edilmesi gereklidir:

Bu aşamalar, personel seçme ve yerleştirme sürecinde başarılı sonuçlar elde etmek için önemlidir. Doğru adayları seçmek, işletmenin başarısı için kritik öneme sahiptir.

Personel Seçme ve Yerleştirme Aşamasında Son Karar Nasıl Verilir?

Personel seçme ve yerleştirme sürecinin son aşamasında, uygun adaylar belirlenir ve aralarından en uygun olan aday ise iş teklifini alır. Son karar verme aşamasında, işletme ihtiyaçları, işin gereklilikleri ve adayın nitelikleri göz önünde bulundurulur.

Adayların başvuru formları, özgeçmişleri, mülakat notları, referans kontrolleri, öneriler ve diğer belgeler incelenerek, adayların işle ilgili beceri, deneyim ve kişilik özellikleri değerlendirilir. Buna ek olarak, adayın uygunluğunu ölçmek için bazı testler veya değerlendirme merkezi uygulamaları da kullanılabilir.

Son karar verme aşamasında, işletmenin ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri göz önünde bulundurulur ve adayların uygunluğu buna göre değerlendirilir. Bu aşamada, aynı zamanda adayların işletmenin kültürüne uyum sağlama kabiliyetleri de dikkate alınır.

Bu bağlamda son karar, genellikle insan kaynakları departmanı ve işletmenin ilgili yöneticileri tarafından verilir. Karar, seçim sürecinde toplanan bilgilerin dikkate alınmasıyla birlikte, adayların işletme için en uygun olanı olup olmadığına karar verilir. En son olarak da, adaylara iş teklifleri yapılır ve de adaylar arasından en uygun olan aday işletmeye kazandırılmış olur.

Tuğba İmamoğlu

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi