×

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı Nedir?

Satın alma uzman yardımcısı, bir organizasyonun satın alma departmanında çalışan ve mal ve hizmetlerin satın alınması sürecinde sorumluluk alan kişidir. Bu pozisyonda çalışan kişi, genellikle satın alma uzmanının direkt çalışma arkadaşıdır ve ona yardımcı olmak üzere görev alır.

Satın alma uzman yardımcısı, satın alma sürecinin her aşamasında görev alır. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir:

Ayrıca, tedarikçilerle iletişim kurarak, malzemelerin kalitesi, fiyatı ve teslimat zamanlaması gibi konularda anlaşmalar yapar.

Bu pozisyonda çalışan kişinin, iyi bir takım oyuncusu olması gerekmektedir. Satın alma uzmanı ile birlikte çalışarak, organizasyonun ihtiyaçlarını karşılamak üzere en uygun tedarikçileri seçme ve maliyetleri minimize etme konusunda etkin bir şekilde çalışmalıdır. Ayrıca, işletmenin bütçesi ve kaynaklarına göre uygun seçimler yapmak için finansal konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Satın alma uzman yardımcısı, organizasyonun sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlayabilir. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konusunda bilgi sahibi olması ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu takip etmesi, organizasyonun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Kısacası, satın alma uzman yardımcısı, organizasyonun satın alma departmanında çalışarak, mal ve hizmetlerin satın alınması sürecinde önemli bir rol oynar. İyi bir takım oyuncusu olması, finansal konularda bilgi sahibi olması ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayabilmesi gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

Satın Alma Uzman Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Satın alma uzman yardımcısı, bir şirketin satın alma departmanında çalışan bir kişidir. Bu pozisyonda olan kişi, satın alma uzmanının yardımcısı olarak çalışır ve satın alma sürecini yönetmek için gerekli olan birçok görevi yerine getirmektedir.

Satın alma uzman yardımcısının en önemli görevi ise satın alma departmanının günlük faaliyetlerini yürütmektir. Bu bağlamda, satın alma uzman yardımcısı, siparişleri takip eder, malzemelerin teslimatını koordine eder ve ödemelerin yapılmasını sağlar. Ayrıca, tedarikçilerle iletişim kurar ve fiyat teklifleri alır, sözleşmeleri hazırlar ve müzakere eder.

Satın alma uzman yardımcısının diğer önemli görevleri arasında tedarik zincirini yönetmek, tedarikçilerin performansını izlemek, yeni tedarikçiler bulmak ve tedarikçi verilerini güncellemek yer alır. Ayrıca, satın alma uzman yardımcısı, stok yönetimi ve envanter takibi yapar, lojistik faaliyetleri koordine eder ve raporlama yapar.

Satın alma uzman yardımcısı, ayrıca departman içindeki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için diğer ekiplerle işbirliği yapar. Özellikle, üretim, maliye ve tedarik zinciri yönetimi departmanlarıyla sıkı bir işbirliği içinde çalışarak, süreçlerin doğru Kısacası, satın alma uzman yardımcısı, satın alma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu pozisyondaki kişiler, satın alma uzmanlarına destek verir ve departmanın günlük faaliyetlerini yönetir. Bu görevlerin doğru şekilde yerine getirilmesi, şirketin başarılı bir şekilde tedarik zincirini yönetmesine ve maliyetleri azaltmasına yardımcı olur. 

Satın Alma Uzman Yardımcısında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Satın alma uzman yardımcısı olarak çalışan kişilerin, satın alma sürecinin farklı aşamalarında aktif olarak görev almaları ve satın alınacak ürünler veya hizmetlerle ilgili kapsamlı bir bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, satın alma uzman yardımcısında bulunması gereken bazı önemli özellikler bulunmaktadır.

Bir satın alma uzman yardımcısı, satın alma sürecinin her aşamasında etkin bir şekilde görev alabilmelidir. Bu aşamalar arasında, tedarikçi araştırması, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşme hazırlığı, satın alma işlemi ve tedarik zinciri yönetimi yer almaktadır. Bu nedenle, satın alma uzman yardımcısı, analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerine sahip olmalıdır.

Ayrıca, satın alma uzman yardımcısının, satın alınacak ürünler veya hizmetler hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu, piyasa araştırması yaparak ürünlerin fiyatlarını ve kalitesini karşılaştırması, tedarikçilerle iletişim kurması ve müşteri ihtiyaçlarını anlaması anlamına gelir. Böylece, uygun tedarikçileri seçerek maliyetleri düşürebilir ve kaliteyi artırabilir.

Ek olarak, satın alma uzman yardımcısının, etkin iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir. Satın alma süreci boyunca, tedarikçilerle, müşterilerle, yöneticilerle ve diğer paydaşlarla sürekli iletişim halinde olacaklardır. Bu nedenle, etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri, sorunları çözebilmeleri ve işbirliği yapabilmeleri önemlidir.

Kısacası, bir satın alma uzman yardımcısında bulunması gereken özellikler arasında analitik düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri, kapsamlı ürün bilgisi, etkili iletişim becerileri ve tedarik zinciri yönetimi gibi beceriler yer almaktadır. Bu özelliklere sahip olan bir satın alma uzman yardımcısı, başarılı bir şekilde satın alma sürecini yönetebilir ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. 

Satın Alma Uzman Yardımcıları Hangi Bölümden Mezundur?

Satın alma uzman yardımcıları, satın alma departmanlarında görev yapan profesyonellerdir. Bu pozisyona genellikle işletme, ekonomi, mühendislik veya endüstri mühendisliği gibi ilgili bir bölümden mezun olan kişiler atanır.

İşletme bölümü mezunları, satın alma süreçlerinin yönetiminde ve satın alma kararlarının alınmasında önemli bir rol oynarlar. Ekonomi bölümü mezunları, pazar araştırması yaparak satın alma departmanının ihtiyaçlarını belirler ve ürün/hizmet fiyatlarının analizini yaparlar. Mühendislik bölümü mezunları, teknik ürünlerin satın alınmasında uzmanlaşırlar ve satın alma departmanına teknik destek sağlarlar. Endüstri mühendisliği bölümü mezunları ise, satın alma süreçlerini optimize etmek için veri analizi ve süreç iyileştirme konusunda bilgi sahibidirler.

Satın alma uzman yardımcıları, satın alma departmanında görev aldıkları için, işletme, ekonomi, mühendislik veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları önemlidir. Ancak, bazı şirketler, farklı bir bölümden mezun olan adayları da değerlendirebilir ve gerekli eğitimleri sağlayabilirler. Bununla birlikte, satın alma süreçleriyle ilgili temel bilgilere sahip olmak, satın alma uzman yardımcıları için önemlidir. 

Satın Alma Uzman Yardımcısı Maaş Aralığı Nedir?

Satın alma uzman yardımcısı maaş aralığı, çalışılan sektöre ve şehre , firma büyüklüğüne, pozisyona, çalışma saatlerine ve deneyime bağlı olarak değişebilir.

Genellikle başlangıç seviyesindeki bir satın alma uzman yardımcısı için saatlik ücret ortalama 20-25 TL arasında olabilir. Bu ücret aylık olarak hesaplandığında ise maaş aralığı 3.000-4.000 TL arasında değişebilir. Aynı şekilde, deneyimli bir satın alma uzman yardımcısı ise ortalama olarak saatlik 30-40 TL arasında bir ücret alabilir. Aylık olarak hesaplandığında maaş aralığı 5.000-7.000 TL arasında olabilir. Daha büyük firmalarda, özellikle üretim sektöründe çalışan satın alma uzman yardımcıları ise daha yüksek ücretler alabilirler.

 

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi