×

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü Nedir? 

Saha Satış Müdürü genellikle bir şirketin sahada, yani müşterilerin bulunduğu yerlerde (şube, mağaza, bayi vb.) ürün ve hizmetlerinin satışını yöneten bir pozisyondur. Saha Satış Müdürü, belirlenen hedefler doğrultusunda satış faaliyetlerini planlayıp yöneterek, müşteri portföyünü arttırmayı ve şirketin gelirlerini arttırmayı hedefler.

Saha Satış Müdürünün temel görevi şirket cirosunu geliştirmektir. Turlar ve fiziki toplantılar aracılığıyla araştırma faaliyetleri yürütür ve sözleşmeler müzakere eder. Saha Satış Müdürü genellikle bir ekip yönetir ve bu ekip aracılığıyla müşteri ihtiyaçlarını anlamaya çalışır, ürün/hizmet önerileri sunar, müşteri şikâyetlerini çözer, müşteri memnuniyetini arttırmaya çalışır. Ayrıca, rakip firmaların faaliyetlerini takip ederek, şirketin pazar payını arttırmak için stratejiler geliştirir. Saha Satış Müdürü, yönetimi tarafından sağlanan bir olası satış dosyası temelinde çalışır, ancak aynı zamanda kendi araştırmasını da kullanır. Ürünlerin gelişiminden haberdar olur ve müşterilerin ihtiyaçlarını ilgili departmanlara iletir. Satış sonrası ticari ve idari takibi sağlar.

Saha Satış Müdürü, şirketin üst düzey yöneticileri ile birlikte çalışarak, belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetlerini planlar ve raporlar. Bu pozisyonda çalışan kişilerin genellikle satış, pazarlama veya işletme gibi alanlarda deneyimi bulunmaktadır.

Saha Satış Müdürünün Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 

Satış müdürünün birincil görevi, şirketin ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve satmaktır. Saha satış görevlisi veya yerleşik satış görevlisi gibi, zamanının büyük çoğunluğunu müşterileri araştırmak veya araştırmak veya sahada veya telefonla araştırma yapmak için ayırır. Bir yandan, satıcılar ikna etmeyi ve teklifleri bir sözleşmeye dönüştürmek için sonuçlandırmayı başarır. Çok yönlü ve özenli olan bir saha satış müdürü, ürün ve hizmetleri sunar, satış teklifleri geliştirir ve satışı yönetir.

Saha Satış Müdürü’nün görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

Saha Satış Müdürü’nün yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklarının yanı sıra, müşteri taleplerine hızlı ve doğru yanıt vermek, şirketin marka imajını korumak ve müşteri memnuniyetini sağlamak da önemli sorumluluklarından biridir.

Saha Satış Müdüründe Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

En iyi satış müdürlerine en çok yardımcı olan şeylerden biri düzenli kalmaktır. Tüm kontrol listelerinin düzenli ve güncel olduğundan ve müşteri verilerinin doğru sıralanmış olduğundan emin olmak için her günün sonunda gözden geçirmek gerekebilir. Bir satış müdürü olarak, başka yerde kolayca bulunamayan iş verileri, performans ölçümleri ve müşteri başarı hikayeleri biçiminde potansiyel müşteri bilgilerini veya yanıtlarını verebilmek gerekir. Ürünü veya hizmeti hakkında sahip olduğu derinlemesine bilgi ve sunduğu çözümler, müşterilerinin satın alma kararında belirleyici bir etkiye sahip olmalıdır. Sattığı şeyin ne olduğunu ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini öğrendikten sonra, sattığı şeye de inanması gerekir. Müşteriyi ikna etme açısından saha satış müdürlerinin kendi söylediklerine inanması çok önemlidir. Sunduğu şeye ne kadar inanırsa onu satması kolaylaşacak ve potansiyel müşterilerinden gelen zor soruları kolayca cevaplayabilecek.

Pazarlama hiç bitmeyen bir süreçtir. Potansiyel bir müşteriyi müşteri yapıldığında, onlar büyük olasılıkla çok uzun yıllar satın alıma devam edecektir. Bu konuda ürün veya hizmet ile ilgili onların istek ve beklentilerine her zaman ve çekinmeden cevap vermeye devam etmek esastır. Buna mükemmel müşteri hizmeti, hızlı sorun çözümü ve size gönderebilecekleri takip e-postalarına veya çağrılarına hızlı yanıtlar dâhildir. Sadık bir müşteri elde etmek için, bir üründen neye ihtiyaç duyduklarına ve ne istediklerine odaklanmak gerekir. Ürün veya hizmet portföyünden müşterilerin ihtiyaçlarına uygun önerilerde bulunabilmek için iyi iletişim kurma becerisi oldukça önemlidir.

Saha Satış Müdürü pozisyonunda çalışan kişilerin, başarılı olabilmeleri için sahip olmaları gereken özellikler şunlardır:

 Saha Satış Müdürünün Alması Gereken Eğitimler Nelerdir?

Saha Satış Müdürü pozisyonunda çalışan kişilerin, işlerini daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için alabilecekleri eğitimler aşağıda belirtilmiştir.

Saha Satış Müdürü Maaşları Nelerdir?

Saha Satış Müdürü maaşları, çalıştığı sektör, şirketin büyüklüğü, müşteri portföyü ve deneyim gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca bölgesel farklılıklar ve ek ödeme unsurları (prim, bonus, ikramiye vb.) da maaş düzeylerini etkileyebilir.

Kariyer.net sitesi 32 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre bir anket yapmıştır ve saha satış müdürü maaşlarını hesaplanmıştır. Bu ankete göre ortalama maaş (aylık) 26.080 TL, en düşük maaş (aylık) 20.860 TL, en yüksek maaş ise (aylık)37.990 TL olarak belirtilmiştir. Ancak bu rakamların sadece bir tahmin olduğunu ve gerçek maaşların çok değişken olabileceğini belirtmek gerekir.

Saha Satış Müdürü pozisyonunda çalışan kişilerin, üst düzey yöneticilik yapabilecekleri kariyer fırsatları ve kazançları da yüksek olabilir.

 

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi