×

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu Nedir?

Raporlama; bir durum, olay, problem ya da hata ile ilgili elde edilen araştırmaların sonuçlarını belirtmek ve kıyaslamak amacı ile yapılan değerlendirme yazıları ya da analizleri olarak açıklanabilmektedir. Raporlamanın uygulanma amacı, bütün bilgi ve verilerin bir bütün halinde uzman kişiler tarafından incelenmesini sağlamak ve elde edilen zarar ya da kazançların kaynakların incelenmesini kolay bir hale getirmektir

Raporlama sorumlusu ise, adından da anlaşılabileceği üzere, rapor hazırlama faaliyetlerinde bulunarak firmanın ya da kurumun satış, reklam, pazarlama öncesi ve pazarlama sonrası faaliyetlerini analiz ederek raporlara döken kişilerdir. Raporlama sorumluları genellikle günlük olarak kendilerine iletilen verileri SQL veritabanına yüklemek ve PowerPoint ya da Excel raporlarının devamlı bir şekilde güncel kalmalarını sağlamak ile yükümlüdürler. Raporlama sorumluları, özellikle şirket yöneticileri ve saha ekipleri ile devamlı iletişim halinde kalarak raporları analiz etmektedirler. Raporlama sorumlusu pozisyonunda bulunan çalışanlar, sayısal değerleri yönetebilme yeteneğine sahip olmalarının yanı sıra, kendileri ile iletişim halinde bulunan çalışanların da raporlarını kontrol ve analiz etmektedirler. Sayısal zekanın yanı sıra raporlama sorumlularının ileri matematik ve bilgisayar becerilerine de sahip olmaları beklenmektedir.

Raporlama sorumluları işlerini başarılı bir şekilde yapmaları durumunda raporlama uzmanı ya da kıdemli raporlama uzmanı gibi pozisyonlara terfi edebilmektedirler.

Raporlama Sorumlusu Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Raporlama sorumlusu pozisyonunda çalışan kişilerin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır fakat en başlıca görevleri: çalışmakta oldukları firma, şirket ya da kurumda yöneticiler ya da diğer pozisyonlar tarafından istenilen konu hakkındaki sayısal verileri analiz edip inceleyerek görsel bir format durumuna getirmek, yani elde ettikleri raporlardan finansal tablolar oluşturmak ve bunu şirketin gerekli departmanlarına sunmaktır. Raporlama sorumluları genellikle yönetim toplantıları, müşteri beklenti ve memnuniyetleri ve saha verilerini analiz ettiklerinden dolayı çok hızlı ve dikkatli davranmaları beklenmektedir. Aynı zamanda, sayısal alanda oldukça gelişmiş olmak ve değer hatalarından kaçınmak da raporlama sorumluları için oldukça mühimdir. Bunların yanı sıra, raporlama sorumlusu pozisyonundaki çalışanların görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

Raporlama Sorumlusunun Alabileceği Eğitimler Nelerdir?

Raporlama sorumlusu alanında işe alım yapan yöneticiler genellikle üniversitelerin dört yıllık maliye, iktisat, çalışma ekonomisi ve işletme gibi bölümlerden mezun olan adayları tercih etmektedirler. Bunun yanı sıra, yeterli sayısal zekaya sahip olmak ve sayısal verileri yönetebilme becerisine sahip olmak da raporlama sorumlularında aranan özelliklerdendir. Aynı zamanda daha önce de bahsedildiği gibi Excel, Powerpoint ve MS Office gibi programları kullanabilmek raporlama sorumlularında kesinlikle bulunması gereken edinimlerdir. Raporlama sorumluları genellikle matematiksel verileri incelemek ve bu verilerin grafik ya da tablolar üzerine aktarılmasını sağlamaktadırlar. Bu nedenle, bilgisayar sistemleri ve programları konusunda bilgi sahibi olmaları oldukça önemlidir.

Bu nedenlerden dolayı; raporlama sorumlusu olmak isteyenler üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun olmalarının ardından sayısal yeterliliklerine güvendikleri takdirde çeşitli bilgisayar programları kurslarına ya da sertifika programlarına katılarak kendilerini bilgisayar sistemleri konusunda geliştirmelidirler. Aynı zamanda, raporlamada kullanılabilecek analiz ve inceleme programlarına hakim olmak için de çeşitli sertifika programlarına katılabilirler ve kendilerini bilgisayar programları alanında geliştirebilirler.

Raporlama Sorumlusu Maaşları Nelerdir?

Raporlama sorumlusu olan kişilerin oldukça yoğun bir iş temposuna sahip olduklarını, sürekli düşünmeye ve hatasız çalışmaya yönelik bir pozisyon olduğunu daha önce belirtmiştik. Raporlama sorumlusu olmak isteyen adaylar için raporlama sorumlusu maaşlarını 2023 yılı itibari ile ortalama olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

Gösterilen verilerin ortalama olduğunu ve daha yüksek ya da daha düşük de olabildiğini söylememiz mümkündür.

Raporlama Sorumlusu Nerelerde Çalışabilir?

Yukarıda raporlama sorumlusunun görev ve sorumluluklarından, iş temposundan ve hata payı olmadan çalışmalarından söz etmiştik. Bu nedenlerden dolayı raporlama sorumlusu pozisyonu birçok kişi için oldukça zor gözükebilir. Fakat, raporlama sorumlusu olan kişiler bilgisayar becerileri, matematiksel zeka ve analitik düşünme becerilerine sahip olduklarından dolayı neredeyse bütün alanlarda çalışma fırsatı elde edebilmektedirler. Raporlama sorumluları; veri analizi ve raporlama, tedarik ve raporlama, bütçe ve raporlama sorumlusu gibi şirketlerdeki çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Bunların yanı sıra; çeşitli muhasebe şirketlerinde, danışmanlık şirketlerinde, finans bürolarında ve daha birçok raporlama uygulamaları gerektiren şirketlerde çalışabilme imkanı elde edebilmektedirler.

 

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi