×

Performans Yönetimi

13/03/2023

Performans Yönetimi Nedir?

Performans yönetimi, bir çalışanın etkin bir şekilde çalışabilmesi için becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir süreçler bütünüdür. Bu süreç, işletmelerin hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için çalışanların performanslarını değerlendirir, geri bildirimler sağlar ve performanslarını geliştirir. Çalışmanın stratejik hedeflerine ulaşması için yönetici ve çalışan arasındaki sürekli iletişime dayanır. Performans yönetimi, çalışan performansını yapıcı ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi amaçlar. Doğru kullanıldığında sürekli iyileştirme sağlayabilen devam eden bir süreçtir.

Ek olarak performans yönetimi, yıllık performans değerlendirmeleriyle sınırlı değildir; bir çalışanın şirketteki tüm mesleki kariyerini kapsayan bir sistemdir. Dolayısıyla performans yönetimi, kariyerlerinin her aşamasında yöneticiler ve çalışanlar arasındaki tüm etkileşimleri içerir. İdeal olarak, bu etkileşimlerin her birini olumlu bir öğrenme fırsatına dönüştürmelidir.

Performans yönetimi sistemleri birçok şekilde olabilir ve şirketlerin belirli değerlerini, kültürünü ve hedeflerini yansıtması bakımından önemlidir. Bununla birlikte, çoğu performans yönetim sistemi benzer bir yapı izler.

Performans Yönetimi Sistemi

Performans yönetimi sistemi, bir organizasyonun çalışanların iş performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek için kullandığı bir sistemdir. Bu sistem, işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışanların iş performanslarını ölçer, analiz eder ve geri bildirimler sağlar.

Performans yönetimi sistemi, işletmelerin hedeflerini, çalışanların iş tanımlarını ve rollerini, performans beklentilerini, hedefleri ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları belirler. Bu sistem, işletmelerin hedeflerine uygun olarak çalışanların iş performanslarını izleyerek, çalışanların performansını ölçer ve analiz eder. Performans yönetimi sistemi, çalışanların performansı hakkında bilgi toplar ve bu bilgiyi işletmenin hedeflerine uygun olarak kullanır. 

Performans Yönetimi Aşamaları

Performans yönetimi, bir organizasyonda çalışanların performanslarını değerlendirmek, izlemek ve geliştirmek için uygulanan bir süreçtir. Bu süreç, çalışanların hedefleri belirlemelerine, çalışmalarını ölçmelerine, geri bildirim almalarına ve işlerindeki başarılarını artırmalarına yardımcı olur.

Performans yönetimi süreci, genellikle şu adımlardan oluşur:

  1. Performans beklentileri belirleme: Çalışanlarla işin gereklilikleri ve beklentileri hakkında açık ve ölçülebilir hedefler belirlenir.
  1. Performans izleme: Çalışanların performansı düzenli olarak takip edilir ve ölçülür. Bu süreçte, hedeflerin gerçekleşme durumu, çalışanların performansı ve verimliliği hakkında bilgi toplanır.
  1. Geri bildirim verme: Çalışanlara, performanslarını değerlendiren ve geliştirmeleri için önerilerde bulunan geri bildirimler verilir.
  1. Performans değerlendirme: Çalışanların performansı, hedeflere ne kadar yakın olduklarına ve işteki katkılarına göre değerlendirilir.
  1. Performans geliştirme: Çalışanların performansını artırmak için, eğitim, öğretim ve geliştirme programları uygulanır.

Performans yönetimi, çalışanların hedeflere ulaşmalarına ve performanslarının artırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, işverenlerin çalışanlarının performansını takip etmelerine ve onları motive etmelerine olanak sağlar. 

Performans Yönetimi Süreci

Performans yönetimi süreci, organizasyonların iş hedeflerini ve stratejilerini desteklerken, çalışanların kariyer gelişimlerine katkıda bulunur. Ayrıca, çalışanların motivasyonunu artırır, iş verimliliğini yükseltir ve işletmelerin başarılarını artırır.

Performans Yönetiminin Özellikleri

Performans yönetimi süreci, organizasyonun bütünsel amaçlarına entegre olmalıdır ve çalışanlarla yöneticiler arasındaki etkileşimi teşvik etmelidir. Yöneticiler, çalışanlarının performansını izleyebilmeli, geri bildirim vererek performanslarını geliştirmelerine yardımcı olabilmeli ve performans değerlendirmesi yaparak ödüllendirme sağlayabilmelidir.

Bu süreç, organizasyonun hedeflerini ve performans beklentilerini belirleyerek çalışanların hedeflerine uygun performans göstermelerine yardımcı olur. Performans yönetimi süreci, sürekli olarak değerlendirme yaparak organizasyonun performansını izler ve çalışanların performanslarını sürekli olarak geliştirir. Bu süreç, organizasyonun başarısı için kritik bir faktördür ve işletme performansını artırmaya yardımcı olabilir.

Performans yönetiminin birçok özelliği olan bir süreçtir. Aşağıda performans yönetiminin bazı özellikleri belirtilmiştir.

Performans yönetimi, organizasyonlar için çok önemli bir süreçtir. İyi bir performans yönetimi sistemi, organizasyonların hedeflerine ulaşmalarına, çalışanların performanslarını artırmalarına, motivasyonlarını ve bağlılıklarını artırmalarına ve işletme performansını sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Performans Yönetiminde 3P Formülü

Provakasyon-Potansiyel-Performans (PPP) formülü, performans yönetimi sürecinde kullanılan bir yaklaşımdır. Bu formül, çalışanların performansını anlamak ve geliştirmek için kullanılır. PPP formülü şöyle ifade edilir:

Performans = Provakasyon x Potansiyel

Provakasyon, bir çalışanın motivasyon seviyesini ifade eder. Yani, bir çalışanın işe karşı ne kadar ilgili, hevesli ve tutkulu olduğunu gösterir. Potansiyel, bir çalışanın sahip olduğu yetenek, beceri, deneyim ve bilgi gibi faktörlerin toplamıdır. Yani, bir çalışanın işi yapabilme kapasitesini gösterir.

PPP formülü, performans yönetimi sürecinde kullanıldığında, çalışanların performansını değerlendirmek için kullanılır. Bu formül, bir çalışanın performansının nedenlerini anlamak için kullanılır. Eğer bir çalışanın performansı düşükse, bunun nedeni ya provakasyonunun düşük olması, potansiyelinin yetersiz olması ya da her ikisinin de bir arada olması olabilir. Buna göre, çalışanın performansını geliştirmek için hangi alanda odaklanılması gerektiği belirlenir. Yöneticiler bu formülü kullanabilmelidir. Diğer bir deyişle, yetenekli bir çalışanı koç benzeri bir yaklaşımla kışkırtabilmeli, potansiyelini ortaya çıkarabilmeli, potansiyel parazitleri ayıklayabilmeli ve güç ve sevgi dengesini kullanarak potansiyeli performansa dönüştürebilmelilerdir.

3P formülü, performans yönetimi sürecinde bir diğer önemli kullanım alanı ise, çalışanların geliştirilmesi için stratejiler belirlemektedir. Bu stratejiler, provakasyon ve potansiyel faktörlerine göre belirlenir. Örneğin, bir çalışanın provakasyonu yüksek ancak potansiyeli düşükse, eğitim ve geliştirme programlarına katılarak potansiyelini artırmak için fırsatlar sunulabilir. Benzer şekilde, bir çalışanın potansiyeli yüksek ancak provakasyonu düşükse, motivasyonunu artırmak için farklı ödüllendirme ve teşvik sistemleri uygulanabilir.

Bu nedenle, 3P formülü, performans yönetimi sürecinde önemli bir araçtır ve doğru şekilde kullanıldığında, çalışanların performansını anlamak, değerlendirmek ve geliştirmek için etkili bir yaklaşım sağlar. 

Performans Yönetimi Örnekleri

Çalışanların iş performansını ölçmeye ve geliştirmeye yarayan bir yönetim süreci olan performans yönetimi, aynı zamanda  işletmelerin iş sonuçlarını iyileştirmeye ve işyerindeki işbirliğini artırmaya da olanak sağlar. Bu yönetim sürecinin içeriği hakkında birçok örnek verebiliriz. Aşağıda bu örneklerlerden bazıları açıklanmıştır.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi