×

Özlük Dosyası

13/03/2023

Özlük Dosyası Nedir?

Özlük dosyası, bir işyerinde çalışan personelin kişisel, sosyal ve işe ilişkin bilgilerinin kaydedildiği ve saklandığı bir dosyadır. Bu dosya, çalışanların işyerindeki tüm bilgilerinin bir arada toplandığı, güncellenen ve saklanan bir kaynak olarak kullanılır.

Özlük dosyası, çalışanın işe alınması sırasında, işyerinde çalışması süresince ve işten ayrılması sonrasında tutulur. Bu dosyada, çalışanın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim durumu, işe başlama tarihi, pozisyonu, maaşı, çalışma saatleri, izinler, performans değerlendirmeleri, iş kazaları, sağlık raporları, sigorta bilgileri gibi çeşitli bilgiler kaydedilir.

Özlük dosyasının amacı, işverenlerin çalışanların kişisel ve işle ilgili bilgilerini kaydederek takip etmelerine yardımcı olmaktır. Bu dosya, çalışanların haklarını korumak ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Ayrıca, işverenlerin personel yönetimi, maaş hesaplamaları, iş güvenliği, iş sağlığı ve sigorta gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Özlük dosyası, işverenin yasal bir yükümlülüğüdür ve işverenlerin, bu dosyanın güvenliği ve gizliliği konusunda hassas olmaları gerekmektedir. Çalışanların kişisel bilgileri, sadece ilgili kişilerin erişimine açık olmalıdır ve dosyanın içeriği sadece işveren ve çalışan arasında paylaşılmalıdır. Ayrıca, özlük dosyasına erişim, çalışanın bu dosyasına dair bilgi alma hakkı ve dosyanın güncellenmesi konusunda da yasal düzenlemeler mevcuttur.

Sonuç olarak, özlük dosyası, bir işyerinde çalışan personelin kişisel, sosyal ve işle ilgili bilgilerinin tutulduğu ve saklandığı bir dosyadır. Bu dosya, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine ve çalışanların haklarını korumalarına yardımcı olur.

Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

Özlük dosyasında, bir işyerinde çalışan personelin kişisel, sosyal ve işle ilgili bilgilerinin kaydedildiği bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu dosyada bulunması gereken bazı bilgiler şunlardır:

Özlük dosyasında yer alması gereken bilgiler, işverenin yasal bir yükümlülüğüdür ve çalışanların gizliliği ilkesine uygun olarak saklanması gerekmektedir. Ayrıca, özlük dosyası düzenli olarak güncellenmeli ve çalışanların dosyalarına erişim hakları da bulunmaktadır.

Özlük Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Özlük dosyası, işyerinde çalışan personelin bilgilerinin kaydedildiği önemli bir kaynak olduğu için, hazırlanması ve güncellenmesi özenle yapılmalıdır. Özlük dosyasının hazırlanması için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Özlük Dosyası Nereden Alınır?

Özlük dosyası, bir işyerinde çalışan personelin kişisel, sosyal ve işle ilgili bilgilerinin kaydedildiği bir kaynak olduğu için, bu dosyalar işveren tarafından hazırlanır ve saklanır. Dolayısıyla, özlük dosyası, çalışanın işvereni tarafından sağlanır.

Özlük dosyası, işveren tarafından hazırlanıp saklandığından, çalışanların özlük dosyalarıyla ilgili herhangi bir talepleri olması durumunda işverenleriyle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu talepler genellikle dosyanın güncellenmesi veya dosyada yer alan bilgilerin düzeltilmesi gibi konuları içerebilir.

Öte yandan, bazı işverenler, özlük dosyalarının dijital olarak saklandığı bir sistem kullanabilirler. Bu durumda, çalışanlar özlük dosyalarını işverenin belirlediği bir portal veya sistem aracılığıyla görüntüleyebilir veya dosya hakkındaki taleplerini yine bu sistem aracılığıyla yapabilirler.

Özlük Dosyası Kim Tarafından Doldurulur?

Özlük dosyası, bir çalışanın kişisel ve mesleki bilgilerini içeren bir belgedir ve işveren tarafından doldurulur.

İşveren, çalışanın adını, doğum tarihini, adresini, TC kimlik numarasını, işe başlama tarihini, görevini ve maaşını dâhil olmak üzere tüm kişisel ve işle ilgili bilgilerini kaydetmekten sorumludur.

Ayrıca, çalışanın işe alınması, işten çıkarılması, performansı, izinleri ve diğer işle ilgili belgeler de özlük dosyasında tutulur ve işveren tarafından güncellenir. Ancak çalışanın kendisi de özlük dosyasını talep edebilir ve kişisel bilgilerinin doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olabilir.

Özlük Dosyası Ne Kadar Süre Saklanır?

Özlük dosyası, çalışanın işyerindeki işine bağlı olarak farklı süreler boyunca saklanabilir. Özlük dosyasının saklanma süresi, ilgili yasa ve düzenlemelere göre belirlenir. Örneğin, Türkiye’de iş hukuku mevzuatına göre, işyerleri özlük dosyalarını en az 10 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Ancak, bazı özel durumlarda bu süre daha uzun olabilir. Örneğin, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle oluşan kayıtlar, çalışanın emeklilik hakları ve işyerindeki diğer yasal yükümlülüklerle ilgili kayıtlar gibi özel durumlarda, özlük dosyası saklama süresi daha uzun olabilir.

Özlük dosyası, işyerindeki yasal yükümlülüklerin yanı sıra çalışanların haklarını korumak için önemlidir. Bu nedenle, işverenlerin özlük dosyalarının düzenli olarak güncellenmesi ve saklanması önemlidir. Özlük dosyasının saklanması, çalışanın haklarına saygı duyulması ve gerektiğinde erişilebilir olması için oldukça değerlidir. Ayrıca, işverenlerin çalışanların özlük dosyalarını gizli tutmaları gerekmektedir ve sadece belirli kişilerin bu dosyalara erişmesine izin verilmelidir.

Özlük Dosyası Örneği

Özlük dosyası, birçok farklı bilgiyi içeren kişisel bir belge olduğundan, örnek olarak tamamını burada paylaşmak mümkün değildir. Ancak, aşağıdaki örnek özlük dosyası içeriği, tipik olarak özlük dosyasında yer alan bilgileri ve belgeleri gösterir.

Kişisel Bilgiler:

Adı ve Soyadı

Doğum Tarihi

TC Kimlik Numarası

Medeni Durumu

Cinsiyeti

Adres Bilgileri

Telefon Numarası

E-posta Adresi

Eğitim ve Deneyim Bilgileri:

Mezuniyet Durumu

Diploma veya Sertifika Belgeleri

İş Deneyimi ve Referansları

İşe Alım ve İşten Çıkarma Belgeleri:

İş Başvuru Formu

İşe Alım Mektubu

İş Sözleşmesi

İşten Çıkarma Mektubu

İşten Çıkarma Sebebi

Maaş ve Çalışma Şartları Bilgileri:

Maaş ve Ücret Bilgileri

Çalışma Saatleri

İzin Günleri

Tatil Günleri

Performans Değerlendirme ve Eğitim Belgeleri:

Performans Değerlendirme Formları

Eğitim Sertifikaları

Eğitim Katılım Belgesi

Sağlık Bilgileri:

Sağlık Muayene Formu

SGK Raporları

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Raporları

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi