×

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Organizasyon Şeması Nedir?

Organizasyon şeması terimi, bir şirketin yapısında var olan işlevsel, hiyerarşik ve organizasyonel bağlantıların şematik gösterimini belirtir. İnsan kaynakları uzmanları tarafından şirketin organizasyonunu gerçekleştirmek için kullanılan özel bir araçtır.

Organizasyon şeması, bir şirketin veya organizasyonun hiyerarşik yapısını, departmanlarını, pozisyonlarını ve çalışanlarının rollerini gösteren bir grafik veya çizimdir. Organizasyon şeması, bir organizasyonun nasıl yönetildiği, kimin kiminle çalıştığı, kimin kimin altında olduğu gibi bilgileri açıkça göstererek, çalışanların işlerini daha iyi anlamalarına ve işbirliği yapmalarına yardımcı olur.

Organizasyon şeması, şirketin yapısını görselleştirir ve işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi verir. Bu şema, işe yeni başlayan çalışanların işlerine hızlı bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olabilir ve mevcut çalışanların da hangi departmanlarda veya pozisyonlarda çalıştığını daha iyi anlamalarına olanak tanır. Ayrıca, şirketin değişen ihtiyaçlarına göre, organizasyon şeması da güncellenebilir ve yeniden yapılandırılabilir.

Etkili olabilmesi için, şirkete yeni bir ortak katıldığında veya şirket içi hareketlilik sırasında bir organizasyon şemasının düzenli olarak güncellenmesi gerekir. Günümüzde giderek daha fazla sayıda büyük şirket, organizasyon şemalarında işveren markası yöneticileri atamaktadır. Bu entegrasyon, maaş artışlarını teşvik etmek veya yetenekleri elde tutmak amacıyla İK stratejilerini markalaştırmayı mümkün kılar. Bunu yapmak için, yıllık bir değerlendirme görüşmesinin organizasyonu gereklidir.

Organizasyon Nedir?

Organizasyon, insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmesi ve belirli bir yapı ve işleyişte örgütlenmesi sürecidir. Bu süreç, birbirleriyle ilişkili işlevlerin yürütülmesine ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyarak, belirli hedeflere ulaşmak için koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.

Bir organizasyonun amacı, ürün veya hizmet sunmak, belirli bir projeyi tamamlamak, sosyal hizmetler sağlamak veya kar amacı gütmek gibi birçok farklı sebebe dayanabilir. Bu amaca ulaşmak için, organizasyonun belirli bir yapısı olması gerekmektedir. Bu yapı, farklı departmanlar, pozisyonlar, görevler ve sorumluluklar içeren bir hiyerarşi şeklinde örgütlenir.

Organizasyonun iyi bir şekilde çalışması için, belirli bir liderlik, yönetim ve iletişim yapısı da gereklidir. Bu yapının bir parçası olarak, çalışanlar arasında belirli bir koordinasyon ve işbirliği sağlanması, kaynakların etkili bir şekilde kullanılması, hedeflere ulaşmak için stratejilerin geliştirilmesi ve belirlenmesi ve karar alma süreçlerinin yönetilmesi gibi unsurlar bulunur.

Organizasyonlar, genellikle farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, devlet kurumları, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları gibi çeşitli kurumlar tarafından kullanılır. Organizasyonun etkinliği, amaca ulaşma yeteneği, kaynakların kullanımı ve çalışanların memnuniyeti gibi unsurlar üzerinden değerlendirilebilir.

Organizasyon, dinamik bir inşa süreci olarak incelenir, ancak aynı zamanda, çeşitli kaynakların seferber edilmesi, bilgi dolaşımı, herkesin eylemlerinin tanımı ve koordinasyonu, karar verme ve ortam tarafından sağlanması gereken kendi başına bir varlıktır.

Organizasyon Türleri Nelerdir?

Organizasyon türleri, çeşitli faktörlere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu türler, işletmenin ihtiyaçlarına, büyüklüğüne, sektöre ve diğer faktörlere göre değişebilir. Aşağıda bazı organizasyon türleri açıklanmıştır.

Organizasyon Şeması Neden Hazırlanmalıdır?

Organizasyon şeması, işletmenin yapısını görsel olarak göstererek, çalışanların görev ve sorumluluklarını daha iyi anlamasına ve işletmenin amacına ulaşmasına yardımcı olur. Her şeyden önce organizasyon şeması, bir şirket içinde var olan bağlantıların ve ilişkilerin anlaşılmasını kolaylaştıran bir iletişim aracıdır. Özellikle yeni işe alınanlar için, bir ekibin organizasyon düzeyinde şirketin işleyişinin anlaşılmasını kolaylaştırmayı sağlar. Bununla birlikte, her çalışana atanan görevleri tanımlayarak şirketin organizasyonunu optimize etmeyi kolaylaştırır. Ayrıca farklı muhataplara ve her birinin toplumda oynadığı rollere ilişkin netlik ve kesinlik sağlamakta oldukça önemli bir yer tutar.

Organizasyon şeması, hiyerarşik konumlarla ilgili belirsizliklerden kaçınmanın iyi bir yoludur. Bir şirket içindeki işlev bozukluklarını analiz etmek için bir araç olarak hizmet etmek konusunda etkilidir. Nitekim organizasyon şeması, yönetim üyelerine şirketin organizasyonu ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olur.

Organizasyon Şeması Nasıl Hazırlanmalıdır?

Organizasyon şeması, işletmenin yapısını ve işlevlerini görsel olarak gösteren bir diyagramdır. Bir işletmenin organizasyon şemasını hazırlarken aşağıdaki adımlar takip edilebilir.

Organizasyon Şemasının Temel Unsurları Nelerdir?

Bir organizasyon şeması, bir işletmenin yapısını ve işlevlerini görsel olarak gösterir. Organizasyon şemasının temel unsurları aşağıda belirtilmiştir.

Bu temel unsurlar, bir organizasyon şemasını anlamak ve işletmenin yapısını daha iyi anlamak için oldukça önemlidir.

Kurumlar İçin Organizasyon Şemasının Avantajları

Organizasyon şeması, bir işletmenin yapısını ve işlevlerini görsel olarak göstererek, birçok avantaj sağlar. Bu şema, yönetimde netlik sağlar ve her bir birim veya departmanın ne iş yaptığı ve kimler tarafından yönetildiği açıkça anlaşılır. Ayrıca, farklı birimler arasındaki ilişkileri gösterdiği için işbirliği ve koordinasyonu arttırır. Bu, işletmenin amacına ulaşmasına yardımcı olur.

Organizasyon şeması aynı zamanda yöneticilere esneklik sağlar. Bu sayede, birimler arasında kaynakların kolayca yönlendirilmesini, işlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve organizasyonun değişen ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlar. Ayrıca, işe alım ve eğitim süreçlerinde de yardımcı olur. İşe alım sürecinde, iş tanımları ve sorumluluklar net bir şekilde belirlendiği için işe alınacak kişilerin nitelikleri daha net bir şekilde belirlenebilir. Eğitim sürecinde ise, çalışanların görevleri ve sorumlulukları daha net bir şekilde belirtilerek, işe yeni başlayanların işlerine daha hızlı adapte olmaları sağlanır.

Ayrıca bu şema performans değerlendirmesi sürecinde de kullanılabilir. Performans değerlendirmesi, her bir birimin ne iş yaptığının açıkça belirlenmesiyle yapılabilir. Böylece, çalışanların performansı belirlenirken, işletmenin hedefleri de dikkate alınabilir.

 

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi