×

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

OKR Nedir?

Ekipler, organizasyonlar ve bireyler tarafından ölçülebilir sonuçlara sahip, zorlu ve iddialı hedefler belirlemek için kullanılan işbirlikçi bir hedef belirleme metodolojisi olan OKR, “Objectives and Key Results” yani “Hedefler ve Kilit Sonuçlar” anlamına gelmektedir. OKR, ilerlemeyi nasıl takip edeceğiniz, nasıl bir uyum oluşturacağınız ve ölçülebilir hedefler etrafında katılımı nasıl teşvik edeceğiniz ile ilgili çeşitli uygulamalar bütünüdür. Ofis operasyonları, yazılım mühendisliği, kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya daha fazlası adına, OKR birçok şirket düzeyinde hedefler belirlemek için benzer şekillerde çalışmaktadır. Ayrıca kişisel hedefler için çalışabilirler ve hatta üst düzey liderler tarafından kullanılmayan bölümlerde işleri halletmek amacı ile çalışanlar tarafından kullanılabilmektedir.

Özet olarak hedefler ve kilit sonuçlar şu şekilde açıklanabilir ki; hedefler büyük resmi gösteren ve ileriye dönük unsurları oluştururken kilit sonuçlar nicel ve spesifik alt hedefleri oluşturmaktadır. Kilit sonuçlar hedefler doğrultusunda ilerleme kaydedilip edilmesini gösteren unsurlardır.

OKR’nin geleneksel planlama yöntemlerinden farkları şu şekilde açıklanabilir: OKR’ler sıklıkla belirlenir, izlenir ve genellikle üç ayda bir yeniden değerlendirilir. OKR, her ekibin bakış açısını ve yaratıcılığını birleştiren basit, hızlı ahenkli bir süreçtir. Organizasyonda uyum oluşturmak, OKR’nin ana faydalarından biridir.

OKR’ler bir zamanlar tipik olarak bireysel, ekip ve organizasyon düzeylerinde belirlenmekteydi; ancak, çoğu kuruluş artık bireysel katkıda bulunanlar için OKR’leri tanımlamamaktadır çünkü bu durum, OKR’ler için bir görev listesi gibi görünebilme eğilimindedir ve OKR’leri performans incelemeleriyle birleştirmeye yol açmaktadır.

OKR Metodolojisinin Tarihçesi

OKR metodolojisi Intel’de Andy Grove tarafından oluşturulmuştur ve John Doerr’a Andy Grove tarafından öğretilmiştir. O zamandan beri Google, Allbirds, Apartment Therapy, Netflix ve Code for America gibi ilham verici kuruluşlardan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara kadar birçok şirket ve firma tarafından benimsenmiştir.

John Doerr, “Measure What Matters” adlı kitabında OKR ve MBO hakkında açıklamalar yapmıştır. MBO’lar, Peter Drucker’ın bir buluşudur ve Andy Grove’a nihai OKR teorisini oluşturması adına bir temel sağlamıştır. Grove, Hedefleri kendi icat ettiği anlaşılan bir terim olan “Anahtar Sonuçlar” ile ilişkilendirmekten bahsetmiştir. MBO’lar ve OKR’ler arasındaki diğer önemli farklar, ikincisinin yıllık değil üç ayda bir olması ve tazminattan muaf olmasıdır. Grove, “High Output Management” isimli kitabında, şirketlerin iki soru doğrultusunda OKR yapısını nasıl kurabileceklerini açıklamıştır. Bu sorular şu şekildedir:

OKR Kavramının Temel Konuları Nelerdir?

OKR uygulamalarının en büyük avantajı; organizasyon veya şirket içerisinde amaçlar çerçevesinde şeffaflık yaratması ve şirket bünyesindeki çalışanları bu hedefler doğrultusunda motive etmesidir. OKR’ler çoğunlukla amaca odaklanmaktadır. OKR’lerde temel amaç; değer üretmek olarak varsayılabilmektedir. Genellikle OKR belirlemekte tavsiye edilen sıklık, 4 ayda 1 şeklindedir. Yani ilk belirlemeyi Ocak ayında yapıyorsanız, ikincisini Nisan ayında yapmalısınız. 4 ay oldukça uzun bir süre olduğundan hedeflere ulaşmak için yeteri kadar süreye sahip olduğunuz düşünülür.

OKR’leri anlatmanın en belirgin yolu yolu, bir kuruluşun bütün bir yıl boyunca ulaşmak istediği üç veya dört hedefi belirlemesini sağlamaktır. Bu genellikle CEO ve üst düzey yöneticiler tarafından yapılır. Ardından, organizasyonun her bölümünün yılın dört çeyreğinin her birinde başarabilecekleri ilgili hedefleri belirlemesi sağlanmaktadır. Büyük bir yıllık hedefin daha küçük çeyreklerle bu birleşimi, kuruluşun belirli bir alandaki hedeflerin tüm kuruluşa nasıl katkıda bulunduğunu öğrenmesine yardımcı olabilmektedir. Hedefinize yönelik ilerlemeyi kontrol edebilmeniz için ölçülebilir temel sonuçları belirlemek oldukça önemlidir. Yılda yalnızca bir kez ölçülebilen önemli bir sonuç belirlerseniz, çalışmanızın hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olup olmadığını görebilmek için yılda yalnızca tek bir şansınız olur. Kuruluşlar, artan değişim hızıyla uğraşırken, ilerlemeyi yılda bir kez kontrol etmek yetersiz kalabilmektedir.

OKR’lerin işleyişine yardımcı olan hedefler, ölçütler ve gayeler gibi üç temel unsur bulunmaktadır. Hedefler, şirketin gitmek istediği yöndür. Ölçütler, çalışan performansının izlenmesine yardımcı olur ve gayeler, bir şirketin ulaşmak istediği performans düzeyidir.

OKR en temel haliyle, departmanlar arası işbirliğini, açık iletişimi, çalışan motivasyonu ve çalışanın şirkete ve organizasyona bağlılığını, odaklanma, sürat ve çeviklik gibi faydaları barındırmaktadır. Çalışanlar tarafından hedeflere giden yolda hangi çalışmaların yapılması gerektiğini göstermekte ve odaklanma ve işleri önem sırasına göre dizme konusunda şirketlere ve organizasyonlara büyük faydalar sağlamaktadır.

OKR’ye göre; hedef, neye ulaşmak istiyoruz sorusunun cevabıdır. Aynı zamanda hedefler, herkes tarafından anlaşılacak kadar net olmalıdır. Hedefler belirlenirken nicelikler değil, nitelikler ön planda tutulmalıdır ve tabii gerekirse zorlayıcı fakat gerçekçi hedeflere sahip olunmalıdır.

OKR Türleri Nelerdir?

OKR türlerini bilmek oldukça önemlidir. Bu sayede şirketler ve yöneticiler doğru aşamada doğru soruları sorabilmektedir. Bu sayede başarıya giden yol kısaltılabilmektedir. İki tür OKR hedefi vardır: Committed (taahhütlü) OKR’ler ve Aspirational (aspirasyonel) OKR’ler. Hem taahhütlü hem de aspirasyonel OKR’ler farklı amaçlar tanımlamaktadır ve bu hedeflere ulaşmak için birbirlerinden farklı yöntemlere sahip olduğu söylenebilir. Bu iki OKR türünü örnekler üzerinden şu şekilde açıklayabiliriz:

Organizasyon ve ekipler belirli OKR uygulamaları konusunda anlaştıklarında ve nasıl yapacaklarına dair kesin bir eylem planı belirlediklerinde buna taahhütlü (committed) OKR denmektedir. Bunun yanı sıra, vizyoner ve uzatılmış hedeflere sahip ve ekiplerin bu hedeflere ulaşılması güç olan durumlardaki OKR’ler Aspirasyonel OKR olarak adlandırılmaktadır.

Taahhütlü (committed) OKR’ler, kuruluşunuzdaki kişilerin yaptığı normal hedef belirleme taahhütleridir. Bu OKR’ler, kuruluşunuzun farklı düzeylerinde elde edilecektir. Ayrıca bireyler ve ekipler, hedeflere ulaşıldığından emin olmak için kaynaklarını ve programlarını ayarlamak zorunda kalacaklar. Öte yandan istek uyandıran (aspirational)  OKR’ler, hedeflediğiniz “moonshots”lardır. Dünyanın nasıl görünmesini istediğinizi özetlemektedirler. Aspirasyonel OKR’ler aynı zamanda 10x hedefler ya da iddialı hedefler olarak adlandırılmaktadır.

OKR Kavramının Avantajları Nelerdir?

OKR’nin şirketler açısından birçok yararı ve avantajları bulunmaktadır. Bunlar, şu şekilde sıralanabilmektedir:

Bunların yanı sıra; OKR, kuruluş için farklı bir bağlam sağlar ve hedef belirlemeyi kurumsal bir çabaya dönüştürür. OKR ile bütün bir organizasyon, hedeflere odaklanma konusunda çaba ve netlik elde etmektedir. Bunların yanı sıra, OKR’nin yaygın olarak kullanılmasının en büyük sebeplerinden biri de diğer uygulamalarla kıyaslandığında nispeten daha basit olmasıdır.

OKR Araçları Nelerdir?

En çok tercih edilen OKR Araçları şu şekilde sıralanabilmektedir:

Fazla zaman harcamadan sizin için doğru OKR aracını seçmek için aşağıdaki yaklaşımı önerilmektedir:

Gözde Özbaş

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi