×

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Performans Değerlendirme Nedir?

Performans değerlendirme dediğimiz kavram için kısaca, herhangi bir çalışanın, işe dair olan performansının ölçülmesi ve de geri bildirim verilmesine dair süreci ifade eder diyebiliriz. Bu bahsetmiş olduğumuz süreç, bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için çalışanların katkısını değerlendirmeye yardımcı olur ve elbette birçok fayda sağlar.

Performans değerlendirme sürecinde genellikle bir yönetici ya da üst düzey bir çalışan, değerlendirmek istedikleri çalışanın iş performansını ele alır ve çalışanın güçlü veya zayıf yönlerini tespit eder. Bu bahsettiğimiz değerlendirme, performans hedefleri, iş becerileri, iş kalitesi, iş miktarı, iş becerileri, işe zamanında gelme, işe katılım ve iletişim gibi birçok farklı faktörlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

Bu performans değerlendirmesi, işletmeler için oldukça büyük bir öneme sahiptir çünkü bu belirtilen süreç, işletmenin hedeflerine ulaşmak için çalışanların performansını verimli bir biçimde yönetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çalışanlar için de tıpkı işletme için önemli olduğu kadar da önemlidir çünkü bu süreç, kişisel ve profesyonel gelişimlerine yardımcı olur ve de işlerinde, zamanla, eskisine kıyasla daha iyi performans göstermelerini sağlar.

Modern Performans Değerlendirme Nedir?

Modern Performans Değerlendirme Sistemi, çalışanların performanslarını objektif bir şekilde değerlendiren ve çalışanlarla yöneticiler arasında bir geri bildirim yani İngilizce sıkça karşılaşılan, “feedback” olarak söylenen süreci oluşturan bir sistemdir. Bu sistem, işletmelerin, çalışanların güçlü yanlarını belirlemesine, geliştirmelerine ve işlerinde daha iyi performans göstermelerine yardımcı olur. Elbette bu bahsettiğimiz gelişim süreci, modern performans değerlendirme sürecinde yapılan geri dönütlerin değerlendirmesi üzerinden bir yol izlenerek yapılır.

Geleneksel performans değerlendirme sistemleri, yılda bir kez yapılan formal bir inceleme süreci olarak tanımlanırken, modern performans değerlendirme sistemleri daha sürekli bir şekilde geri bildirim veren bir süreçtir. Aralarındaki temel fark için bu söylenebilir çünkü iki sistem de çalışanları değerlendirmeye ve kişisel gelişimlerine katkıda sağlamayı amaçlayan, şirketler ve çalışanlar adına çeşitli faydaları bulunan sistemlerdir. Bu sistemler, performansı sürekli ölçen ve geri bildirimleri yılın herhangi bir zamanında sağlayan araçlar ve uygulamalar içerir.

Modern Performans Değerlendirme Sistemi, öncelikle üç ana bileşenden oluşur:

Modern Performans Değerlendirme Sistemi, daha fazla esneklik, sürekli öğrenme ve geliştirme, daha yüksek katılım ve motivasyon gibi birçok avantaj sağlar. Bu sistem, işletmelerin, çalışanların performanslarını ölçmelerine ve yönetmelerine yardımcı olarak, işletme hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olur.

Modern Performans Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?

Modern performans değerlendirme yöntemleri, esnek, sürekli geri bildirim sağlayan ve işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan yenilikçi yaklaşımları içerir. Aşağıdaki modern performans değerlendirme yöntemleri yaygın olarak kullanılır:

Bu modern performans değerlendirme yöntemleri, işletmelerin, çalışanların gelişimini daha iyi takip etmelerine, performanslarını daha iyi yönetmelerine ve hedeflerine daha iyi odaklanmalarına yardımcı olur.

Modern Performans Ölçümü Nasıl Yapılır?

Modern performans ölçümü, esnek, sürekli geri bildirim sağlayan ve işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan yenilikçi yöntemleri içerir. Aşağıdaki adımlar modern performans ölçümünün nasıl yapılabileceği konusunda bir fikir verebilir:

Bu belirtmiş olduğumuz adımlar, işletmelerin modern performans ölçümü sürecini uygulamalarına yardımcı olur. Bu süreç, işletmelerin hedeflerine daha iyi odaklanmalarını, çalışanların performansını daha iyi yönetmelerini ve geliştirmelerini sağlar. Bu ölçümlerin elbette ki dikkatlice yapılması oldukça önemlidir aksi taktirde performans yanlış anlaşılabilir ve belirttiğimiz bu adımlardaki durumlar yanlış bir yol izlenerek devam ettirilir. Bu durumda oluşabilecek birçok yanlış ve olumsuz sonuç bulunur. Performansın yanlış anlaşılması sonucu yanlış bir değerlendirme ve geliştirmeye yönelik yanlış fikirler ve planlar kurulur. Elbette bu durumda birileri farkında olmadan ceza alabilir, işten çıkarılabilir veya buna benzer sorunlar bile ortaya çıkabilir. Bunların önüne geçmek için değerlendirmenin düzgün bir şekilde yapılması, çalışanların gelişim planlarının yöneticilerle ortak biçimde yapılması ve de çalışanın veya değerlendirmesi yapılan kişinin zayıf ve güçlü yönlerinin en iyi şekilde belirlenmesi gelişim süreci açısından büyük önem taşır.

Performans Değerlendirmenin Önemi Nedir?

Performans değerlendirmesi, bir çalışanın işini ne kadar iyi yaptığını değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu değerlendirme, çalışanların yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, performans hedeflerine ne kadar yakın olduklarını, işe bağlılıklarını ve verimliliklerini ölçer. Bu bağlamda ölçülen özelliklere bakılarak bile

Performans değerlendirmenin önemini madde madde belirtecek ve de açıklayacak olursak:

Performans değerlendirme, çalışanların işlerini daha iyi yapmalarına, işe bağlılıklarını arttırmalarına ve işverenlerin karar verme sürecini geliştirmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. Bu aracın amacına uygun, verimli ve düzgün bir şekilde kullanılması da belirttiğimiz sebeplerden dolayı oldukça yüksek bir önem arz eder. Eğer gerektiği gibi kullanılmazsa işe bağımlılık azabilir, performans düşebilir, çalışanların kendini geliştirmeleri sorun ortaya çıkarmaya başlayabilir ve bütün bunların sonucunda da şirket zaman ve para kaybına uğrayabilir. Elbette bahsettiğimiz bu durum sadece bir örnektir benzer veya farklı olaylar da yaşanabilir.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi