×

KPI Nedir?

07/03/2023

KPI Açılımı Nedir?

KPI, İngilizce “Key Performance Indicator” teriminin kısaltmasıdır ve Türkçe’ye “Anahtar Performans Göstergesi” olarak çevrilebilir. KPI’lar yani anahtar performans göstergeleri herhangi bir organizasyonun, bir departmanının veya bir çalışanının başarılarını ölçmek ve de belirli hedeflere ulaşmalarını sağlamak amacı doğrultusunda kullanılmakta olan, ölçülebilir ve somut performans göstergelerini ifade eden bir terim, bir kavramdır.

KPI’lar genellikle önceden belirlenmiş olan hedeflerle ilişkilendirilir ve de bu ilişkilendirilmiş olan hedeflere ulaşılması doğrultusunda ne kadar başarılı olunduğunu ölçmek için kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak, bir satış departmanı için KPI’lar arasında satış hacmi, müşteri memnuniyeti oranları, müşteri sadakati, satış dönüşüm oranları gibi çeşitli göstergeler yer alabilmektedir. Elbette ki bu belirttiğimiz göstergeler bir departman doğrultusunda verilmiş olan örneklerdir yani farklı departmanların mevcut olan hedefleri doğrultusunda ilişkilendirmiş oldukları farklı göstergeler elbette ki bulunabilir.

KPI’lar, bir organizasyonun veya herhangi bir departmanın performansını değerlendirmek, ilerlemeyi ölçmek, stratejik kararlar almak ve performansı artırmak için kullanılabilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğü zaman KPI’lar bir şirket veya bir departman için oldukça önemlidir çünkü sağlamış olduğu belirttiğimiz özellikleri düşünüldüğü zaman, şirketin veya departmanın gelişmesi için büyük önem arz ederler.

KPI Nedir?

“Key Performance Indicator” (KPI) terimi, açılımdan bahsederken belirttiğimizle eşleşecek biçimde, bir organizasyonun, bir departmanın veya bir çalışanın performansını ölçmek ve belirli hedeflere ulaşmalarını sağlamak için kullanılan ölçülebilir ve somut bir performans göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda bu anahtar performans göstergeleri oldukça önemlidir.

KPI’lar, bir ölçüm sistemi oluşturmak için kullanılan ve önceden belirlenmiş olan hedeflerle ilişkilendirilen ölçülebilir ve somut performans göstergeleridir. Yine önceden belirttiğimiz doğrultuda olacağı gibi, bu hedefler, genellikle organizasyonun stratejik amaçlarına, misyonuna veya vizyonuna dayanmaktadır. KPI’lar, bütün bu belirtilenlerin elde edilmesi için büyük yararlara sahip göstergelerdir de denilebilir.

KPI’lar, işletmelerin, organizasyonların veya departmanların performanslarını ölçmek, değerlendirmek, ilerlemeyi takip etmek ve hedeflere ulaşmak için kullanılır. Örneğin, bir satış departmanı için KPI’lar, satış hacmi, müşteri memnuniyeti oranları, müşteri sadakati, satış dönüşüm oranları gibi göstergeler olabilir.

KPI’lar, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılmasına yardımcı olurken, organizasyonların stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve işletmelerin performansını izlemesi için gereklidir.

KPI Neden Kullanılır?

KPI’lar, bir organizasyonun, bir departmanın veya bir çalışanın performansını ölçmek ve belirli hedeflere ulaşmalarını sağlamak için kullanılır. KPI’lar, organizasyonların stratejik amaçlarını ve hedeflerini takip etmelerine, performanslarını ölçmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca aşağıdaki nedenlerden dolayı kullanılır:

KPI Belirleme Yöntemleri Nelerdir?

KPI belirleme yöntemleri, organizasyonun stratejik hedeflerine ve faaliyetlerine uygun, ölçülebilir ve somut performans göstergeleri belirlemek için kullanılır. Elbette ki her departman birbirinden farklı hedeflere sahip olacağı için kullanacakları yöntem de değişkenlik gösterebilmektedir. Bu bağlamda KPI belirleme yöntemlerinden bahsedecek olursak belirtilen yöntemler şunları içerebilir:

KPI Belirlerken Süreçleri Nelerdir?

KPI yani Türkçe ifade etmek gerekirse anahtar performans göstergesi belirlenirken belli başlı süreçler mevcuttur. Bu süreçleri kısaca aşağıda belirterek ve madde madde açıklayacak olursak:

KPI Türleri Nelerdir?

KPI’lar, her bir organizasyonun hedeflerine ve faaliyetlerine göre farklı türlerde olabilir. Her işletme veya her departman sahip oldukları kendi hedefleri doğrultusunda fakrlı Bu bağlamda KPI türlerinden kısaca bahsedecek ve açıklayacak olursak:

Organizasyonun hedefleri ve faaliyetleri doğrultusunda belirlenen KPI’lar, organizasyonun performansını ölçmek ve hedeflere ulaşmak için kullanılır.

KPI Örneği

Farklı organizasyonların KPI’ları farklı olabilir. Ancak, bazı yaygın KPI örnekleri şunlardır:

Bu KPI’lar, organizasyonların hedeflerine ve faaliyetlerine göre değişebilir. Bu nedenle, organizasyonlar kendi özel ihtiyaçlarına uygun KPI’lar belirleyebilir.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi