×

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı Nedir?

İşten çıkış görüşmesi veya çıkış mülakatı, işveren ile şirketten ayrılan çalışan arasında gerçekleşen ve çalışanın onu ayrılmaya iten nedenleri açıklayabildiği resmi bir görüşmedir. Bu görüşmeler, çalışanın neden işten ayrıldığını, işyerindeki deneyimlerini ve geri bildirimlerini öğrenmek için yapılmaktadır. Bu görüşme zorunlu değildir, ancak işveren, çalışanının ayrılmasına neyin neden olduğunu daha iyi anlamayı ve muhtemelen, çalışanını alıkoyma politikasını iyileştirmek için ondan bilgi almayı teklif etmeyi teklif etmekte her türlü menfaate sahiptir.

Bu görüşmeler, şirketin performansını ve kültürünü iyileştirmesine yardımcı olacak fikirler ve geri bildirimler sağlayabilir. İşten çıkış mülakatları, çalışanların işten ayrılma sürecinde daha olumlu bir deneyim yaşamalarına yardımcı olabilir. Bu görüşmeler, çalışanların işyerindeki sorunları dile getirme fırsatı verir ve bu sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Bu tür mülakatlar, çalışanların ayrılma nedenlerini anlamak için de önemlidir. Bu nedenler, şirketin gelecekteki işe alımlarında göz önünde bulundurulabilir.

Bu mülakatlar şirketlerin personel yönetimi stratejileri açısından önemlidir. Bu görüşmeler, şirketlerin personel yönetimi stratejilerini iyileştirmek için kullanabilecekleri değerli bilgiler sağlar. Örneğin, çalışanların işyerindeki memnuniyet düzeyleri, şirketin çalışanları için sağladığı imkânlar, iş ortamı gibi faktörler incelenerek, personel yönetimi stratejilerinde gelişmeler yapılabilir.

Başarılı bir çıkış görüşmesi organize etmek için sıcak, aynı gün veya istifanın açıklanmasını takip eden günlerde planlamamanız önerilir. Aksine, çalışanın kendini rahat bir şekilde ifade edebileceği bir güven ortamı yaratabilmek için duyuruya bağlı gerginliğin azalmasını beklemek daha iyidir. Yönetici dikkatli ve özenli olmayı bilmeli ve çalışanın istifasının duyurulmasının ihanet olarak algılandığı izlenimini vermemelidir. Genel olarak, görüşmeyi organize etmek ve yürütmek bölüm yöneticisine bağlıdır, ancak daha tarafsız bir muhataptan (örneğin, insan kaynakları yöneticisi) bunun sorumluluğunu üstlenmesini isteyebilir.

Sonuç olarak, işten çıkış mülakatları, çalışanların işten ayrılma sürecinde daha olumlu bir deneyim yaşamalarına yardımcı olabilir ve şirketlerin personel yönetimi stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, şirketlerin bu tür mülakatları gerçekleştirmesi ve bu mülakatlardan elde ettikleri geri bildirimlere göre stratejilerini güncellemeleri faydalı olabilir.

Mülakat Nedir?

Mülakat, bir kişinin belirli bir pozisyon veya görev için başvurduğu işveren ya da işveren temsilcisi ile yüz yüze ya da sanal olarak gerçekleştirilen bir görüşmedir. Mülakat, genellikle işe alım sürecinin önemli bir aşamasıdır ve işverenin adaylar hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve karar vermesine yardımcı olur.

Mülakatlarda, işveren genellikle adayın niteliklerini, becerilerini, tecrübelerini, kişilik özelliklerini ve işe uygunluğunu değerlendirir. Adayın, işverene kendisini nasıl pazarladığı, kendine güveni, iletişim becerileri, problem çözme ve karar verme yetenekleri de mülakat sırasında dikkate alınan faktörler arasındadır.

Mülakatlar, farklı formatlarda gerçekleştirilebilir. Bazı mülakatlar, yalnızca bir işverenin adayla yüz yüze görüşmesinden oluşabilirken, diğerleri bir panelin adayı sorguladığı bir grup mülakatı şeklinde de gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bazı şirketler dijital mülakatlar kullanarak, adayların çevrimiçi olarak cevaplamaları gereken sorular sormaktadır.

Mülakatlar, işverenin adayları değerlendirmesine yardımcı olurken, aynı zamanda adayların da işvereni ve işi daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Adaylar, mülakat sırasında işverenin iş yeri kültürü, çalışma koşulları ve beklentileri hakkında bilgi edinirler.

Sonuç olarak mülakat, işe alım sürecinin önemli bir aşamasıdır ve hem işverenlerin hem de adayların birbirlerini tanımalarına ve karar vermelerine yardımcı olur.

İşten Çıkış Mülakatı Neden Yapılır?

İşten çıkış mülakatları, çalışanların neden işten ayrıldıklarını anlamak, işyerindeki sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri almak için yapılmaktadır. Bu görüşmeler, hem çalışanların hem de işverenlerin faydalanabileceği bir yöntemdir.

İşverenler için işten çıkış mülakatları, şirketin performansını ve kültürünü iyileştirmesine yardımcı olabilecek fikirler ve geri bildirimler sağlayabilir. Çalışanların işyerindeki deneyimlerini ve memnuniyet düzeylerini öğrenmek, işverenlerin personel yönetimi stratejilerinde iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olabilir.

Çalışanlar için işten çıkış mülakatları, kariyer planlama ve gelişimleri açısından da faydalı olabilir. İşten çıkış mülakatları, çalışanların neden işten ayrılmaya karar verdiklerini analiz etmelerine, becerilerini ve tecrübelerini değerlendirmelerine ve gelecekteki kariyer hedeflerine yönelik stratejiler oluşturmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca işten çıkış mülakatları, çalışanların işten ayrılma sürecinde daha olumlu bir deneyim yaşamalarına yardımcı olabilir. Çalışanlar, bu görüşmelerde işyerindeki sorunlarını dile getirerek, sorunların çözülmesine katkıda bulunabilirler. Bu da çalışanların işyerinden daha olumlu ayrılmasını sağlayabilir.

Genel anlamda işten çıkış mülakatları, işverenlerin ve çalışanların faydalanabileceği bir yöntemdir. İşverenler, şirketlerinin performansını ve kültürünü iyileştirmek için geri bildirimler alırken, çalışanlar da kariyer planlama ve gelişimleri açısından fayda sağlayabilirler.

İşten Çıkış Mülakatı Avantajları

İşten çıkış mülakatı, bir çalışanın işten ayrılmasından sonra yapılan bir görüşmedir. İşten çıkış mülakatı, birçok avantaja sahiptir. Aşağıda bu avantajların bazıları açıklanmıştır.

İşten Çıkış Mülakatında Ne Sorulur?

Çıkış mülakatı soruları, geri bildirim kültürü geliştirmek için iyi bir fırsattır. İşverenlere, mevcut ve gelecekteki çalışanların deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olabilecek dürüst ve açık geri bildirim alma konusunda benzersiz bir fırsat sunulmaktadır. Aşağıdaki soru listesi, çalışanların neden ayrılmayı tercih ettiğine dair bilgiler edinmeye yardımcı olacak ve çalışanları uzun vadede memnun tutmak konusunda yardımcı olacaktır.

  1. Başka fırsatlar aramanıza ne sebep oldu?

Görüşmeye, çalışana neden şirketten ayrılma kararı aldığını sorarak başlanabilir. Başka bir şehre veya bölgeye taşınmaktan mı kaynaklanıyor? Okula geri dönmeye mi karar verdi mi? Yoksa bu şirkette kendini iyi hissetmiyor muydu? Cevabı, takip edecek soruları belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu soru önemlidir, çünkü şirkette nelerin eksik olduğunu fark etmeye yardımcı olabilir.

  1. Yöneticinizin size başarılı olmanız için gerekenleri verdiğini düşünüyor musunuz?

Yöneticiler, ekip üyelerinin rollerinde (eğitim, bireysel toplantılar, performans değerlendirmeleri, kariyer geliştirme fırsatları vb.) başarılı olmaları için gerekli araçlara ve teşvike sahip olmalarını sağlamaktan sorumludur. Bu soru, eğer çalışanlar hiyerarşileri tarafından ihmal edilmiş hissediyorlarsa ve yönetimi geliştirmek için fikir veriyorlarsa, yönetim düzeyindeki işlev bozukluklarını ortaya çıkarabilir.

  1. İşinizin hangi yönlerini sevdiniz ve neyi sevmediniz?

Bu soru, gelecekteki adayları iş hakkında neyin heyecanlandırabileceğini belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu pozisyon için doğru profili tanımlamaya da yardımcı olabilir. Bu pozisyon için iş teklifi ve gelecekteki iş tanımı yazılırken bu unsurlar dikkate alınmalıdır. Örneğin, giden bir çalışanın, pozisyonuyla ilgili olarak seyahat sıklığından memnun olmadığını açıklıyorsa, sık seyahat konusunda rahat olan birini işe almaya özen göstermek gerekecektir.

  1. İşe alındığınızdan bu yana işinizin değiştiğini düşünüyor musunuz?

Görev tanımları, bölümün veya şirketin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Bazen bu değişiklikler, başlangıçta gerekli olanlardan tamamen farklı yeni beceriler gerektirir ve bu, bir çalışanın işi hakkında daha az hevesli olmasına neden olabilir. İşin nasıl değiştiğini sormak, iş tanımına eklemek için ilgili ayrıntıları sağlar ve bir sonraki işe alımının bu yeni gereksinimlere çok uygun olduğundan emin olmaya yardımcı olur.

  1. Çalışmanızın desteklendiğini hissettiniz mi?

Desteklenme, bireyin işinde bulduğu doyumun çok önemli bir kavramıdır. Çalışanlar, şirketin katkılarını fark ettiğini ve değer verdiğini hissettiğinde, bu onların motivasyonunu artırır, üretkenliklerini artırır ve hatta işten ayrılma sıklığını azaltabilir.

  1. İşletme için herhangi bir öneriniz var mı? Nasıl geliştirebiliriz?

Yönetim tarzı, tazminat, yan haklar veya sunulan atıştırmalıklarla ilgili olsun, tüm önerileri duymak gerekir, bu yorumları nezaketle karşılamak önemlidir. Önerilen tüm değişiklikler yapılmasa bile, bu soruyu sormak olası sorunları belirlemeye ve çalışanların önemli gördüğü noktaları belirlemeye olanak tanır. Bu, daha sonra, diğer çalışanların benzer nedenlerle ayrılmasını engelleyebilecek çalışan moralini ve iş memnuniyetini artırmanın yollarını bulmaya yardımcı olacaktır.

  1. Ayrılmakla ilgili fikrinizi değiştirmenizi sağlayacak herhangi bir şey oldu mu?

Kasıtlı olarak yöneltilen bu soru, bir çalışanın neden işten ayrılmayı seçtiğini anlamaya yardımcı olabilir. Genellikle bir çalışanı kalmaya ikna etmiş olabilecek şey, aynı zamanda başka bir fırsat arama nedenini de açıklar ve dikkatli bir değerlendirmeyi hak eder. Örneğin, bir çalışan şirket onlara daha fazla esneklik sunsaydı muhtemelen işi bırakmayacağını söylerse, uzaktan çalışma politikasını, esnek, sınırsız tatili veya diğer esneklik seçeneklerini keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir.

  1. Bu şirketi bir arkadaşınıza tavsiye eder misiniz? Neden?

Sonunda bir şirketten ayrılmaya karar verdiklerinde bile, eski çalışanlar iyi referans kaynakları olabilir. İdeal bir dünyada, ayrılan her çalışan ayrılacağı şirketi bir arkadaşına tavsiye eder, ancak gerçekte bazıları şirketteki deneyimlerinden o kadar mutsuz olabilir ki, bağlantılarına önermek istemezler. Varsa, bu sayede sorunlar belirlenir ve mümkün olan en kısa sürede düzeltmeler yapılabilir.

  1. Ayrılmaya karar vermeden önce bugün tartıştığımız endişelerden bazılarını şirketle paylaştınız mı?

Bu çıkış mülakatı sorusunu sormak, çalışanların işyerinde endişelerini ve görüşlerini dile getirecek kadar rahat hissedip hissetmediklerini ortaya çıkarabilir. Bu sorunun yanıtı “hayır” ise bu, şirketinizin, çalışanlarının olumsuz sonuçlardan korkmadan endişelerini paylaşmakta kendilerini güvende hissettikleri bir kültür ve ortam oluşturmayı düşünmesi gerektiğinin bir işareti olabilir. Bu soruya verdikleri cevap “evet” ise bu, yöneticilerin çalışanların geri bildirimlerini ciddiye almadığı veya çalışanlardan geri bildirim sağlayacak kadar talepte bulunmadıkları anlamına gelebilir. Öyleyse, mevcut çalışanların nasıl hissettiğini ölçmek için bir iş memnuniyeti anketi tasarlanabilir veya diğer çalışanların ayrılmasını önlemek için ele alınması gereken sorunları belirlemek için bir çalışan öneri kutusu oluşturulabilir.

  1. Ek soru: Bana belirli bir sebep verebilir misiniz?

Yukarıda önerilen soruların her biri için, eski çalışan yanıtladıktan sonra, yanıtlarını daha fazla bilgi vererek genişletmeye veya belirli örneklerle açıklamaya teşvik edilebilir. Ne kadar spesifik geri bildirim alınırsa, durumu iyi anlamak ve hizmetini veya işin iyileştirmek için ilgili bilgileri elde etmek o kadar iyi olacaktır.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi