×

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?  

İsteğe bağlı sigorta, bir kişinin kendi isteği doğrultusunda ek bir prim ödeyerek alabileceği bir sigorta türüdür. Genellikle zorunlu olmayan veya devlet tarafından sunulmayan sağlık, kaza, yaşam veya seyahat sigortaları gibi sigorta türlerini kapsar.

İsteğe bağlı sigorta poliçeleri, bir kişinin mevcut sigorta planlarını tamamlayıcı bir kapsama sunarak, beklenmedik sağlık veya diğer acil durumlarda finansal koruma sağlar. Bu tür sigortalar, bazı sağlık hizmetleri veya tedaviler için gereken yüksek maliyetleri karşılayabilir veya seyahat ederken kaybolan veya hasar gören eşyaların yerine konmasına yardımcı olabilir.

İsteğe bağlı sigortalar, birçok sigorta şirketi tarafından sunulur ve kişinin ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunarlar. Poliçeler genellikle aylık veya yıllık prim ödemeleri gerektirir ve poliçenin kapsamı, prim miktarı ve ödeme koşulları gibi detaylar poliçenin alındığı şirkete göre değişiklik gösterir.

Sigorta Nedir?

Sigorta, beklenmedik bir olay sonucu ortaya çıkabilecek finansal kayıplara karşı korunma sağlayan bir sözleşmedir. Bir sigorta sözleşmesi, sigortalı kişinin prim ödemesi karşılığında, sigorta şirketinin belirli riskleri üstlenmesini ve beklenmedik durumlarda hasarın karşılanmasını sağlar.

Sigorta, birçok farklı alanı kapsar. Sağlık, ev, araç, seyahat, iş ve işletme sigortaları gibi birçok çeşidi vardır. Bu sigorta türleri, bir kişinin veya kurumun belirli bir riski önlemek veya minimize etmek için prim ödemesi karşılığında bir sigorta şirketi tarafından sunulan kapsama sahip olmasını sağlar.

Sigorta sözleşmelerinde belirtilen primler ve ödeme koşulları, sigorta şirketi tarafından sunulan kapsamın boyutunu belirler. Sigortalı kişinin veya kurumun ödeme yükümlülüğü, belirtilen poliçe şartlarına ve sigorta şirketinin ödeme politikalarına bağlıdır. 

Sigorta, “sigortalı” olarak adlandırılan kişinin, riskleri yönetmesini ve bir hasar meydana gelmesi halinde sigortacının yardımından yararlanmasını sağlayan bir araçtır. Sigorta satın alarak, potansiyel bir zararın maliyetini, sigortalının sözleşmenin hüküm ve koşulları uyarınca ödemesi gereken “prim” veya “katkı” adı verilen bir miktar para karşılığında bir sigorta şirketine devredilir. Sigorta, bir kişinin veya kurumun belirli bir riski önlemesine yardımcı olabilir ve beklenmedik durumlarda finansal koruma sağlayarak hayatın devamını sağlayabilir. 

İsteğe Bağlı Sigortaya Kimler Başvurabilir?

İsteğe bağlı sigorta, genellikle sigortalının çalışmadığı veya çalıştığı halde emeklilik prim gün sayısını tamamlamadığı durumlarda sosyal güvence sağlamak amacıyla sunulan bir sigorta türüdür.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan isteğe bağlı sigorta, 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabileceği bir sigorta türüdür. Bu sigortadan yararlanmak için herhangi bir mesleki veya sosyal statüye sahip olmak gerekmez.

Bununla birlikte, sigortanın teminatları ve primleri kişinin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve sigortalı olunacak süreye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, sigorta şirketleriyle görüşülerek en uygun seçeneğin belirlenmesi önerilir.

İsteğe Bağlı Sigorta Şartları Nelerdir? 

İsteğe bağlı sigorta şartları, sigorta şirketlerine ve ülkelerin sosyal güvenlik mevzuatlarına göre değişebilir. Ancak genel olarak, isteğe bağlı sigortanın bazı şartları aşağıda belirtildiği gibidir.

Bu şartlar genel olarak isteğe bağlı sigorta için geçerlidir, ancak sigorta şirketlerinin kendi koşulları olabilir. İlgili sigorta şirketi ile görüşmek, isteğe bağlı sigorta şartlarını tam olarak anlamak için en iyi yoldur. 

İsteğe Bağlı Sigorta Ücretleri Nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta ücretleri, sigorta şirketlerine ve sigortanın teminatlarına göre değişebilir. Ayrıca, sigortalının yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve sigortalı olunacak süreye göre değişen prim oranları da belirlenir.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan isteğe bağlı sigorta için, prim ödeme tutarları kişinin yaşına, cinsiyetine ve sigortalı olacağı süreye göre farklılık göstermektedir. Prim tutarları, her yıl yeniden belirlenir ve güncel prim tutarları SGK’nın web sitesinde yayınlanır.

İsteğe bağlı sigortalı olmak, hiçbir kurum ya da iş yerinde çalışma zorunluluğu olmaksızın SGK hizmetlerinden faydalanabilmeye olanak sağlayan bir uygulamadır. Bu sigorta ile vatandaşlar resmî bir işte çalışmazken de sigortalı olma hakkını kazanırlar.

Bu uygulamadan yararlanabilmek  için önceden belli bir prim ödenir. Normal sigortada primler, çalışan kişi adına işvereni tarafından ödenir. İşletme sahipleri ise primleri Bağ-Kur aracılığıyla bireysel olarak öderler. İsteğe bağlı sigortada ise kişiler kendi primlerini öderler. İsteğe bağlı sigorta primi, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da ilgili kurum tarafından ilan edilmiştir. Her yıl güncellenen bu tutarın 2023 yılında geçerli olan versiyonu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri (2023)
4/A İsteğe Bağlı Sigorta Primi Günlük en az 54,21 TL
4/B İsteğe Bağlı Sigorta Primi Beyan edilen aylık gelirin %32’si
Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigorta Primi Beyan edilen aylık gelirin %32’si
Ev Hanımları İsteğe Bağlı Sigorta Primi Aylık en az 3.202,56 TL

Özellikle özel sigorta şirketleri tarafından sunulan isteğe bağlı sigortalarda ise, prim tutarları sigorta şirketinin belirlediği kapsamlar ve özelliklere göre farklılık gösterir. Bu nedenle, sigorta şirketleriyle görüşülerek en uygun seçeneğin belirlenmesi önerilir.

Ayrıca, bazı sigorta şirketleri, ödeme planı veya vade seçenekleri sunarak sigorta primlerinin ödenmesini kolaylaştırabilirler. Ancak, ödeme planlarına göre ödenecek tutarların toplam tutardan daha yüksek olabileceği unutulmamalıdır. 

İsteğe Bağlı Sigorta Ne Zaman Başlar?

İsteğe bağlı sigorta genellikle başvuru tarihinden itibaren birkaç gün içinde başlar. Sigorta şirketleri, başvuru sahibinin sağlık durumunu değerlendirmesi gerektiğinden, başvuru sonuçlarına bağlı olarak poliçenin başlangıç tarihi değişebilir. Bu süre, poliçenin ilk priminin ödendiği tarihten itibaren hesaplanır.

SGK tarafından sunulan isteğe bağlı sigortada ise, sigortalının başvuru tarihinden itibaren sigorta kapsamına girmesi için ilk aylık prim tutarının tamamının ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme yapıldıktan sonra, sigortalı kişi aynı gün sigorta kapsamına girebilir.

İsteğe bağlı sigorta poliçelerinde başlangıç tarihi, poliçenin yapıldığı tarih veya belirli bir gelecekteki tarih olabilir. Poliçenin başlangıç tarihi ve süresi, sigorta şirketiyle yapılan sözleşme ve ödeme planına göre belirlenir. 

<h2> İsteğe Bağlı Sigorta Hangi Durumlarda Sona Erer? </h2> 

İsteğe bağlı sigorta, kişinin kendi isteği doğrultusunda seçtiği bir sigorta türüdür ve sigortalının ödeme yaptığı primlerin karşılığında belirli bir süre boyunca sağlık, hayat veya emeklilik gibi risklere karşı koruma sağlar. İsteğe bağlı sigortanın sona ermesi, çeşitli durumlarda gerçekleşebilir. İsteğe bağlı sigortanın sona erdiği durumlara bazı örnekler aşağıda belirtilmiştir.

Bu durumlar, isteğe bağlı sigortanın sona ermesine sebep olabilir. Ancak her sigorta türünde farklı kurallar ve şartlar bulunabileceğinden, sigortanın koşullarını okumak ve anlamak önemlidir.

 

 

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi