×

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İş Süreçleri Nedir?

Bir iş süreci, iş yöntemi veya iş fonksiyonu, belirli bir müşteri ya da müşteriler için bir hizmet/ürün (belirli bir iş hedefine hizmet eden) üreten, belirli bir sıra ile insanlar veya ekipman tarafından gerçekleştirilen ilgili, yapılandırılmış faaliyetler veya görevler topluluğudur. İş süreçleri tüm organizasyon seviyelerinde gerçekleşir ve müşteriler tarafından görülebilir ya da görülmeyebilir. Bir iş süreci genellikle, karar noktalarının serpiştirildiği bir dizi faaliyetin akış şeması veya süreçteki verilere dayalı ilgili kurallara sahip bir dizi faaliyetin süreç matrisi olarak görselleştirilebilir. İş süreçlerini kullanmanın faydaları arasında, artan müşteri memnuniyeti ve hızlı pazar değişikliğine tepki vermek için geliştirilmiş çeviklik yer alır. Süreç odaklı kuruluşlar, yapısal departmanların engellerini aşar ve işlevsel silolardan kaçınmaya çalışır.

Bir iş süreci, bir misyon hedefiyle başlar ve müşteri değeri sağlayan bir sonuç sağlama iş hedefine ulaşılması ile sona erer. Ek olarak, bir süreç, sürecin belirli iç işlevleri olan alt süreçlere bölünebilir. İş süreçlerinin, sürecin baştan sona sorunsuz çalışmasını sağlamaktan sorumlu bir taraf olan bir süreç sahibi de olabilir.

Karmaşık bir iş süreci, kendi özelliklerine sahip olan ancak aynı zamanda işletmenin genel hedefine ulaşılmasına katkıda bulunan birkaç alt sürece ayrılabilir. İş süreçlerinin analizi tipik olarak süreçlerin ve alt süreçlerin aktivite/görev düzeyine kadar haritalanmasını veya modellenmesini içerir. Süreçler çok sayıda yöntem ve teknikle modellenebilir.

İş Süreçleri Yönetimi Nedir?

İş süreci yönetimi, insanların iş süreçlerini keşfetmek, modellemek, analiz etmek, ölçmek, iyileştirmek, optimize etmek ve otomatikleştirmek için çeşitli yöntemler kullandığı bir disiplindir. Bir şirketin iş süreçlerini yönetmek için kullanılan herhangi bir yöntem kombinasyonu iş süreçleri yönetimi olarak adlandırılabilir. Süreçler yapılandırılmış ve tekrarlanabilir veya yapılandırılmamış ve değişken olabilir. Zorunlu olmamakla birlikte, etkinleştiren teknolojiler genellikle iş süreçleri yönetimi ile birlikte kullanılır.

Program yönetiminin birbirine bağlı bir grup projeyi yönetmek ile ilgilenmesi bakımından program yönetiminden farklılaştırılabilir. Başka bir bakış açısı olarak, süreç yönetimi, program yönetimini içerir. Proje yönetiminde süreç yönetimi, projenin sonucunu iyileştirmek için tekrarlanabilir bir sürecin kullanılmasıdır.

Süreç yönetimi ile proje yönetimi arasındaki temel farklar, tekrarlanabilirlik ve öngörülebilirliktir. İşin yapısı ve sırası benzersizse, o zaman bu bir projedir. İş süreci yönetiminde, bir iş sırası durumdan duruma değişebilir: ağ geçitleri, koşullar vardır; iş kuralları vb. Anahtar öngörülebilirliktir: Yolda kaç tane çatal olursa olsun, hepsini önceden biliyoruz ve sürecin bir rotayı veya diğerini izlemesi için koşulları anlıyoruz. Bu koşul karşılanırsa, bir süreçle karşı karşıyayız.

İş Süreçleri Modelleri Nelerdir?

Bir iş süreci modeli, bir veya daha fazla iş sürecinin bir modelidir ve bir organizasyonun amaçlanan hedeflerine ulaşmak için operasyonların yürütüldüğü yolları tanımlar. Böyle bir model bir soyutlama olarak kalır ve modelin kullanım amacına bağlıdır.

Müşteri için olağan hizmet veya ürünü (belirli bir amaca hizmet eden) üreten ile ilgili yapılandırılmış etkinlikler veya görevler topluluğuna iş süreci adı verilmektedir. Üç tane iş süreci türü vardır:

Süreç Yönetiminin Aşamaları Nelerdir?

Süreç yönetiminin uygulanabilmesi için gerekli olan beş farklı aşama bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

Analiz aşaması, yönetim sürecine başlamadan önceki en önemli bir adımdır. Bu aşamada işletme, iş yönetimi süreçlerini belirlemeli ve neleri geliştirmek istediğini analiz etmelidir. Her performans metriğine ilişkin verilerin derlenmesi, en az verimli olan süreçlerin güçlü bir göstergesini sağlar. İş analistleri, bu verileri toplamak için nitel ve nicel yaklaşımları kullanabilir. Bunlar, her sürecin işletmeye katkısını ölçmek için katma değerli analizleri veya verimlilikleri belirlemek için neden-sonuç modellemesini içerebilir.

Bu sonraki aşamada, mevcut süreç çizilmeli ve gelecekteki ideal süreç yönetim modeli tasarlanmalıdır. Amaç, uçtan uca süreci görsel olarak belgeleyen bir dizi mantıksal adım oluşturmaktır. Bu adımlar belgelendikten sonra, görevlerin zamanı ve süresi, nerede gerçekleştikleri, kimlerin dahil olduğu ve süreçte bilginin nasıl aktığı gibi ek bilgiler ekleyebilirsiniz.

Bu aşama, teknolojinin eklenmesini, prosedür güncellemelerini veya kaynak sağlama, eğitim veya proje yönetimi değişikliklerini gerektirebilir. Mümkün olduğunda, etkiyi izlemek ve herhangi bir problemi ortadan kaldırmak için süreci küçük bir grup üzerinde denemek mantıklı olabilir.

Yeniden tasarlanan sürecin etkili olup olmadığı ve beklenen iyileştirmelerin görülüp görülmediği, dolayısıyla iş hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında bilgi toplayın. İlgili metrikleri “olduğu gibi” durumdaki temel verilerle karşılaştırmak, yatırımından değerli bir getiri olup olmadığını belirlemelidir. Performans verileri, iş akışı yönetimiyle ilgili olarak bundan sonra hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin kararlar için de bilgi sağlayabilir.

Bu aşamada, izleme aşamasında toplanan bilgilere dayalı olarak ve iş zamanla değiştikçe süreci sürekli olarak iyileştireceksiniz. Yinelenen, manuel görevlerin miktarını azaltmak için süreç otomasyonu uygulayabilirsiniz. Bazen işletme büyüdükçe veya dış ortamı önemli ölçüde değiştikçe, süreçler yetersiz veya aşırı karmaşık hale gelir ve bu da verimli bir organizasyondan daha azıyla sonuçlanır. Bu durumlarda, değişiklikleri desteklemek için tamamen yeni bir süreç oluşturmaya değer olabilir. Bu süreç değişim mühendisliği olarak bilinir.

İş Süreci Örnekleri Nelerdir?

İş süreçleri, doğrudan gelir yaratan süreçlerdir. İş süreci örneği olarak aşağıdakiler verilebilir:

Bunların yanı sıra iş süreci örnekleri şunları içermektedir:

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi