×

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, işyerlerinde çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini korumak için çalışan bir uzmandır. İSG Uzmanı olarak da bilinirler. İSG Uzmanı, işyerlerinde meydana gelebilecek olası riskleri değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirler. İşyerindeki tehlikeleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri alarak çalışanların sağlığını korumak için çalışırlar. Bunun yanı sıra, işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri takip ederler. İSG Uzmanı, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili planlar hazırlar ve bu planları uygular. Bu planlar arasında, işyerinde çalışanların eğitimini sağlamak, acil durumlar için hazırlık yapmak, sağlık ve güvenlik ekipmanlarını sağlamak, riskleri azaltmak ve iş kazalarını önlemek gibi konular yer alabilir. İSG Uzmanı, işyerindeki çalışanlarla ve yöneticilerle birlikte çalışarak sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratır. Ayrıca, işyerindeki çalışanların sağlık durumlarını ve güvenliğini takip ederek gerekli önlemleri alırlar. Bu nedenle, İSG Uzmanı işyerindeki tüm faaliyetleri izler, çalışanların sağlığına ve güvenliğine ilişkin konuları sürekli olarak değerlendirir ve düzenli olarak raporlar hazırlar. Ayrıca, işyerindeki çalışanların sağlık durumlarını izler ve çalışanların sağlık sorunlarına ilişkin destek sağlar. Sonuç olarak, İSG Uzmanı, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için çalışan bir uzmandır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri takip eder, riskleri azaltmak için önlemler alır ve çalışanlarla birlikte çalışarak sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratır. İSG Uzmanı olmak için öncelikle ilgili bir lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Bu alanlarda eğitim almış kişiler, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak için ek eğitimler alabilirler. Ayrıca, İSG Uzmanı olarak çalışmak için belirli yasal gereklilikleri karşılamak gerekmektedir. Bunlar arasında, İSG Uzmanı olarak çalışmak için belirlenmiş yeterlilik sınavlarını geçmek, belirli sayıda işyerinde deneyim sahibi olmak ve sürekli eğitim almak gibi gereklilikler yer alabilir. İSG Uzmanları, farklı sektörlerde çalışabilirler. Örneğin, inşaat, sanayi, sağlık, enerji gibi sektörlerde İSG Uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, İSG Uzmanları, işyerindeki çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili konularda işverenleri de bilgilendirebilir ve danışmanlık hizmetleri de sunabilirler. Sonuç olarak, İSG Uzmanları, işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için büyük bir rol oynarlar. Bu uzmanlar, işyerindeki riskleri azaltmak ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için çalışırlar. İSG Uzmanlığı, önemli bir meslek olup, çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli olmak ve bu alanda yetkin kişilerle çalışmak, işyerindeki verimliliği ve çalışanların motivasyonunu artırmaya yardımcı olur. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için görev yapan profesyonellerdir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

İşyeri İncelemesi Yapmak: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki riskleri belirlemek ve çalışanların sağlığına zarar verebilecek unsurları tespit etmek için işyeri incelemesi yaparlar. İşyeri incelemesi, işyerindeki tehlikelerin belirlenmesinde ve işyerindeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Risk Analizi Yapmak: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki riskleri analiz ederek çalışanların sağlığına zarar verebilecek unsurları tespit ederler. Bu analiz sonucunda, işyerindeki risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için uygun önlemler alınır.

Eğitim Programları Hazırlamak: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çalışanların işyerindeki güvenliği sağlamalarına yardımcı olmak için eğitim programları hazırlarlar. Bu programlar, işyerindeki risklerin nasıl azaltılacağı konusunda çalışanları bilgilendirir ve işyerindeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Çalışanları Bilgilendirmek: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çalışanları işyerindeki riskler hakkında bilgilendirirler ve bu risklerin nasıl azaltılacağı konusunda eğitim verirler. Ayrıca, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak için nasıl davranacakları konusunda bilgilendirirler.

İşyeri İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarının Hazırlanması: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki güvenlik koşullarını iyileştirmek için işyeri içi iş sağlığı ve güvenliği kuralları hazırlarlar. Bu kurallar, işyerindeki riskleri azaltmak için alınacak önlemleri belirler ve işyerindeki çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli olan yöntemleri belirler.

İş Kazalarını Araştırmak: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki kazaların nedenlerini araştırırlar. Bu araştırmalar sonucunda, işyerindeki risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için uygun önlemler alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Geliştirmek: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki sağlık ve güvenlik koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi geliştirirler. Bu sistem, işyerindeki risklerin belirlenmesi, analizi, değerlendirilmesi ve yönetimi için gereken yöntemleri belirler.

Mevzuat ve Standartları Takip Etmek: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki sağlık ve güvenlik koşullarının mevzuata uygun olmasını sağlamak için ilgili mevzuat ve standartları takip ederler. Bu mevzuat ve standartlar, işyerindeki çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli olan kuralları belirler.

Çalışanların Sağlık ve Güvenliğini Takip Etmek: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çalışanların sağlık ve güvenliğini takip ederler. Bu takip, çalışanların sağlık durumlarının izlenmesini ve işyerindeki risklerin azaltılması için gereken önlemlerin alınmasını sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Danışmanlık Hizmeti Vermek: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık hizmeti verirler. Bu hizmet, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Ayrıca, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenme lerine de katkıda bulunur.

Risk Değerlendirmesi Yapmak: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki riskleri belirlemek için risk değerlendirmesi yaparlar. Bu değerlendirme sonucunda, işyerindeki risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınır.

İşyeri Çalışanlarının Sağlık ve Güvenliği İçin İşbirliği Yapmak: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri çalışanlarının sağlık ve güvenliği için işbirliği yaparlar. Bu işbirliği, çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili sorunların çözülmesine ve işyerindeki risklerin azaltılmasına katkıda bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için görev yapan önemli bir meslek grubudur. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görev ve sorumlulukları, işyerindeki riskleri belirlemek, analiz etmek, çalışanları bilgilendirmek, işyeri içi iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak için işyerlerindeki riskleri analiz eden ve önleyici tedbirler alan bir uzmanlık alanıdır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri kazalarını ve hastalıkları önlemek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin, belirli bir eğitim ve tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. İşte, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için izlenebilecek yollar:

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alın: İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim almaları gerekir. Üniversitelerde ya da meslek yüksekokullarında verilen ilgili bölümlerde eğitim alabilirsiniz. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikası programları da bulunmaktadır.

Tecrübe Kazanın: İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı için sertifikalar ya da diploma yeterli değildir. Tecrübe kazanmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında daha iyi bir uzman olmanızı sağlar. Bu nedenle, işyerlerinde ya da iş sağlığı ve güvenliği firmalarında çalışarak tecrübe kazanabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasalarını ve Standartlarını Öğrenin: İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için, iş sağlığı ve güvenliği yasalarını ve standartlarını öğrenmeniz gerekmektedir. İşyerlerinde uygulanan yasaları ve standartları öğrenmek, riskleri analiz etmek ve önleyici tedbirler almak için önemlidir.

İletişim Becerilerinizi Geliştirin: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çalışanlarla ve işyeri yöneticileriyle sürekli iletişim halindedirler. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için, iyi bir iletişim becerisine sahip olmanız gerekmektedir.

Sürekli Eğitim Alın: İş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli gelişmeler ve yenilikler olmaktadır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak, sürekli eğitim almanız gerekmektedir. Yeni teknolojileri, yöntemleri ve en son güvenlik protokollerini takip etmek, daha iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmanıza yardımcı olacaktır. Eğitim, seminerler, konferanslar, web seminerleri gibi etkinliklere katılarak güncel kalabilir ve sektördeki en son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sertifikasyon Alın: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, belirli bir seviyeye ulaşmak için sertifikasyon alabilirler. Sertifikasyon, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yeterliliğini ve bilgisini doğrular. Sertifikasyonlar, mesleki ve teknik bilgiyi ölçen ve sertifikasyon süreci için eğitim gerektiren belgelere sahip olabilir.

Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak, işyerlerindeki çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için, eğitim, tecrübe, yasal ve standartları öğrenmek, iletişim becerilerini geliştirmek, sürekli eğitim almak ve sertifikasyon almak gibi adımları izlemeniz gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için çalışanların sağlık, güvenlik ve işçi sağlığı konularında bilgilendiren, eğiten ve denetleyen kişilerdir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sahip olması gereken özellikler şunlardır:

Teknik bilgi: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerlerindeki riskleri belirleyerek, önleyici tedbirler geliştirerek, güvenli çalışma prosedürleri tasarlayarak ve kazaların önlenmesi için çözümler üreterek işçi sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmış olmalıdır.

İletişim becerileri: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışanlar, işverenler ve işçi temsilcileri gibi birçok farklı kişiyle etkileşim halinde olurlar. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, açık ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

Analitik düşünme yeteneği: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki riskleri belirlemek için verileri analiz etmeli ve yorumlamalıdır. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama konusunda uzmanlaşmış olmalıdır.

Problem çözme becerisi: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki güvenlik sorunlarını belirleyerek, uygun çözümler üretmek ve uygulamak zorundadır. İyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, hızlı ve etkili bir şekilde problemleri çözmek için yaratıcı ve pratik çözümler geliştirmelidir.

Takım çalışması: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışanlar, işverenler ve işçi temsilcileri gibi birçok farklı kişiyle etkileşim halinde olurlar. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bir ekip içinde çalışabilme becerisine sahip olmalıdır.

Sosyal sorumluluk: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlüdürler. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, toplumsal sorumluluk anlayışına sahip olmalıdır.

Yenilikçilik: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, yeni teknolojileri ve güvenlik ekipmanlarını takip etmeli ve kullanılabilirliklerine göre işyerlerinde uygulamalarını önermelidirler. İyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, yenilikçi fikirlerle işyerindeki güvenlik ve sağlık sorunlarını çözmek için sürekli olarak araştırmalar yapmalıdır.

Öğrenmeye açıklık: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, yasal düzenlemeler, standartlar ve güncellemeler gibi değişen konular hakkında sürekli olarak bilgi edinmek zorundadırlar. İyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, öğrenmeye açık ve yeniliklere karşı uyumlu olmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, teknik bilgi, iletişim becerileri, analitik düşünme yeteneği, problem çözme becerisi, takım çalışması, sosyal sorumluluk, yenilikçilik ve öğrenmeye açıklık gibi özelliklere sahip olmalıdır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Alması Gereken Özellikler Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için çalışanların sağlık, güvenlik ve işçi sağlığı konularında bilgilendiren, eğiten ve denetleyen kişilerdir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, işyerindeki güvenlik ve sağlık risklerinin belirlenmesi, önceden tahmin edilmesi ve önlenmesi konularında uzman olmaları gerekmektedir. İyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için alınması gereken bazı özellikler şunlardır:

Teknik Bilgi: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerlerindeki riskleri belirleyerek, önleyici tedbirler geliştirerek, güvenli çalışma prosedürleri tasarlayarak ve kazaların önlenmesi için çözümler üreterek işçi sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmış olmalıdır.

İletişim Becerileri: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışanlar, işverenler ve işçi temsilcileri gibi birçok farklı kişiyle etkileşim halinde olurlar. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, açık ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

Analitik Düşünme Yeteneği: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki riskleri belirlemek için verileri analiz etmeli ve yorumlamalıdır. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama konusunda uzmanlaşmış olmalıdır.

Problem Çözme Becerisi: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki güvenlik sorunlarını belirleyerek, uygun çözümler üretmek ve uygulamak zorundadır. İyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, hızlı ve etkili bir şekilde problemleri çözmek için yaratıcı ve pratik çözümler geliştirmelidir.

Takım Çalışması: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışanlar, işverenler ve işçi temsilcileri gibi birçok farklı kişiyle etkileşim halinde olurlar. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bir ekip içinde çalışabilme becerisine sahip olmalıdır.

Sosyal Sorumluluk: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, sosyal sorumluluk sahibi olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, toplumun genel sağlığına ve güvenliğine katkıda bulunarak, sorumlu bir iş yerinde çalışmanın önemini anlamalıdır. Aynı zamanda, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, işyerlerindeki insanlarla yakın temas halinde olmaları nedeniyle, insanlarla etkileşim kurma konusunda doğal bir yeteneğe sahip olmaları gerekmektedir.

Yenilikçilik: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki güvenlik konularını sürekli olarak izlemeli ve en son teknolojileri takip etmelidir. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, yenilikçi ve gelişime açık olmalıdır.

Kararlılık: İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerindeki riskleri belirleyerek, uygun çözümler üretmek ve uygulamak zorundadır. Bu nedenle, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, kararlı ve azimli olmalıdır.

Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının alması gereken özellikler arasında teknik bilgi, iletişim becerileri, analitik düşünme yeteneği, problem çözme becerisi, takım çalışması, sosyal sorumluluk, yenilikçilik ve kararlılık yer almaktadır. İyi bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bu özellikleri kullanarak, işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayarak, işyerlerindeki kazaların önlenmesine katkıda bulunabilir.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi