×

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

Kaza Nedir?

Kaza, genel olarak beklenmeyen veya istenmeyen bir olay sonucu meydana gelen zarar veya hasar olarak tanımlanabilir. Daha spesifik olarak, kaza kavramı, bir nesnenin, bir aracın veya bir kişinin beklenmeyen bir şekilde hareket etmesi sonucu oluşan kazara zarar veya hasardır.

Kazalar genellikle insan hatası, dikkatsizlik, teknik arızalar veya doğal afetler nedeniyle meydana gelir. Örneğin, bir aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazası, bir kişinin merdivenlerden düşmesi veya bir makinenin arızası sonucu meydana gelen endüstriyel kazalar kaza örnekleri arasında yer alabilir. Elbette ki kazaların sonuçları, hafif yaralanmadan ciddi yaralanmaya veya ölüme kadar değişebilir. Bunun yanı sıra, kazaların maddi hasarları da farklılık gösterebilir. Örneğin, trafik kazaları araçların hasar görmesine ve mal kaybına, endüstriyel kazalar ise makine veya ekipmanların hasar görmesine ve üretim kaybına neden olabilir.

Bu bahsetmiş olduğumuz kazaların önlenmesi, insanların dikkatli ve sorumlu davranması, ekipmanların düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinin takip edilmesi ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gibi çeşitli önlemlerle mümkündür.

İş Kazası Nedir?

İş kazası, bir işyerinde çalışanların çalışma koşulları ve faaliyetleri nedeniyle meydana gelen beklenmeyen olaylar sonucu ortaya çıkan yaralanmalar, ölümler veya sağlık sorunlarıdır. İş kazaları, işçilerin güvenliği ve sağlığı açısından büyük bir risk teşkil eder. İş kazalarının birbirinden farklı olacak şekilde çeşitli nedenleri olabilmektedir, bunlara örnek verecek olursak:

İş kazalarının önlenmesi için işyerleri, işçilere güvenli çalışma koşulları sağlamakla yükümlüdür. İşyerleri, çalışanlar için uygun ekipman, yeterli eğitim ve bilgi, uygun güvenlik önlemleri ve diğer önlemleri alarak iş kazalarını en aza indirmeye çalışmalıdır. Ayrıca, işçiler de kendi güvenlikleri için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. İş kazalarının önlenmesi, işyeri sahipleri, çalışanlar ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu altındadır.

İş Kazası Yaşayan İşçinin Hakları Nelerdir?

Bir iş kazası geçiren işçinin bir dizi hakkı vardır. Bu haklar şunları içerebilir:

Bu haklar, ülkeden ülkeye değişebilir. İş kazası geçiren işçilerin haklarını öğrenmek için yerel yasaları ve mevzuatı araştırmak önemlidir.

İş Kazası Olması Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İş kazası durumunda yapılması gerekenler şunlardır:

İş kazaları ciddi sonuçlara yol açabilir, bu nedenle işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkatli olmaları ve önlemler almaları gerekmektedir.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır? 

İş kazası bildirimi, işverene veya iş sağlığı ve güvenliği birimine kazanın hemen bildirilmesi gerekmektedir. İş kazası bildirimi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

  1. İş kazası sırasında olayın tüm ayrıntılarını not alın. Bu, olayın nerede, ne zaman ve nasıl gerçekleştiği, kazazedelerin kimlik bilgileri, yaralanma veya hasarın niteliği gibi bilgileri içermelidir.
  2. İşverene veya iş sağlığı ve güvenliği birimine bildirimde bulunun. Bu bildirim, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. İşveren veya iş sağlığı ve güvenliği birimi, kazanın önemine göre gerekli birimlere bildirim yapacaktır.
  3. İş kazası raporu hazırlayın. İş kazası raporu, olayın ayrıntıları, kazazedelerin kimlik bilgileri, olayın yeri ve zamanı, kazanın nedenleri ve sonuçları, tanıkların ifadeleri gibi bilgileri içermelidir. Elbette ki iş kazası raporu, işveren veya iş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından hazırlanabilir.
  4. İlgili yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak, iş kazası raporunun ilgili birimlere gönderilmesi gerekebilir.

İş kazası bildirimi yapmak çok önemli bir konudur çünkü kazazede için acil müdahale gerektirebilir ve ayrıca işyerindeki risklerin belirlenmesi konusunda da oldukça yardımcı olabilmektedir. İşverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkatli olmaları ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemleri almaları çok önemlidir.

İş Kazası Bildirimi Ne Kadar Sürede Yapılmalıdır?

İş kazası bildirimi, kazanın meydana gelmesinden sonra en kısa sürede yapılmalıdır. İş kazası bildirimi için yasal bir süre belirtilmemiştir ancak bildirimin derhal yapılması gerekmektedir. İşverenlerin, iş kazası bildirimlerini yasal süreler içinde yapmaları ve yasal yükümlülüklerine uygun davranmaları önemlidir.

Elbette ki iş kazası bildirimi yapılırken bildirim, kazanın meydana geldiği andan itibaren yapılmalıdır. Bu, işverenin veya iş sağlığı ve güvenliği biriminin kazanın hemen ardından kazazede ve diğer çalışanlar için acil tıbbi yardım çağırması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, iş kazası bildirimi, kazanın tüm ayrıntılarının kaydedilmesi ve gerekli raporların hazırlanması için gereklidir.

Bir önceki başlıkta da belirttiğimiz gibi bu bildirimin yapılması işyerindeki olası tehlikelerin fark edilmesi ve sonrasında da giderilmesi açısından önemli bir geribildirim görevi de taşımaktadır.

İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

İş kazası, çalışanın işyerinde çalışırken, görevi başında veya işle ilgili herhangi bir faaliyet sırasında meydana gelen bir kaza sonucu yaralanması, hastalanması veya hayatını kaybetmesidir. İş kazasının unsurları genellikle aşağıdaki gibi sıralanır:

Yukarıdaki unsurların varlığı iş kazası oluşumunu belirler. Bu unsurların hepsi, bir iş kazasının gerçekleşmesi için mevcut olmalıdır. İş kazalarının önlenmesi için, işverenlerin çalışanların güvenliği için gerekli önlemleri alması ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun davranması gerekmektedir.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi