×

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü Nedir?

İnsan kaynakları (İK) direktörü, yetenek kazanma programları, çalışan bordro yönetimi, İK politikası geliştirme ve bir kuruluştaki İK departmanında yer alan diğer önemli süreçler gibi İK süreçlerinden sorumludur. Ayrıca, insan kaynakları direktörü, bir kuruluştaki tüm çalışanlar için daha iyi ve sağlıklı bir çalışma ortamı geliştirmeye katkıda bulunmaktan sorumludur. Buna ek olarak, insan kaynakları direktörü tüm İK departmanından ve diğer departmanlardaki devam eden faaliyetlerden sorumludur. Ayrıca, bölümün performans ölçütlerini analiz etmek ve kuruluş genelinde üretkenliği artırmaya yardımcı olan daha iyi stratejiler bulmak için de bir İK direktörü atanır.

Ayrıca, İK direktörleri, çalışanların memnun olmasını sağlamak ile yükümlüdür ve bu nedenle çalışanların hüsrana uğramasını önlemek için çalışanlara sağlanan faydalar ve ikramiye programları üzerinde çalışmaktan sorumludurlar. Bunların yanı sıra, üst düzey İK direktörleri çalışanlar için daha iyi ve sağlıklı bir çalışma ortamının teşvik edilmesine ve oluşturulmasına yardımcı olur.

Kıdemli bir İK direktörü, bir organizasyondaki yetenek kazanımı, politika geliştirme, hedeflerin belirlenmesi ve diğer insan kaynakları süreçlerinden sorumludur. Buna ek olarak, kıdemli bir İK direktörü bir şirketin çalışma ve çalışan politikasını şekillendirmek ile yükümlüdür. Genel olarak, ik direktörleri, başvuran izleme sistemi ve bordro sistemi gibi teknoloji ve araçlar konusunda deneyimli ve bilgili olmalıdır.

Çoğu İK direktörü, biraz fazla mesai ile tipik ofis saatlerinde çalışır. Birden çok şubesi veya ofisi olan şirketlerde çalışan İK direktörlerinin toplantılar, sunumlar veya işe alma kararları için bazı farklı yerlere seyahat etmeleri gerekebilir. Günlük iş yükleri yılın zamanlarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin yıl sonunda iş yükleri daha fazla iken yaz aylarında iş yükleri daha az olabilmektedir.

İK Direktörü genel bir pozisyondur ve bu nedenle adayların İK’nın birçok alanı hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirir. İK direktörlerini işe alan işverenler, personel alımı, ücretlendirme, yan haklar ve İK yazılımı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda en az beş yıllık deneyim aramaktadırlar.

İnsan Kaynakları Direktörü Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları direktörünün sahip olduğu birçok sorumluluk ve yerine getirmesi gereken birçok görev bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları şu şekilde aktarmak mümkündür:

İnsan Kaynakları Direktörü Maaşları Nasıldır?

2023 yılı itibari ile elde edilen verileri aktarmak gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde çalışmasını sürdüren insan kaynakları direktörlerinin aldığı ortalama maaş 44.710₺ olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra, en yüksek maaş 90.400₺ ve en düşük maaş ise 35.770₺’dir.

Globalde iş arayan adaylar için açıklamak gerekirse, ABD ulusal ortalaması kapsamında; İK Direktörü maaş ortalaması yıllık 72.079$ ‘dır. İK Direktörlerinin yaklaşık onda birine yılda 50.000 ABD doları kadar ödeme yapılmaktadır.

İnsan kaynakları direktörlerinin maaşları genellikle yüksektir fakat iş yüklerinin de çoğu zaman fazla olduğunu söylemek mümkündür. Şirket içerisindeki birçok problem ya da durum ile ilk olarak insan kaynakları departmanı ilgilenmektedir. Doğru problem çözme ve stres yönetimi gibi konularda gelişmiş bir departman haline gelebilmek için direktörün oldukça sorun çözmeye meyilli ve çoğu zaman çalışmayı seven biri olması beklenmektedir. Bu nedenle, maaşı birçok kişiye göre yüksek olmasına rağmen İK direktörü olarak çalışmak isteyen kişilerin iş yükünü de göz önünde bulundurması oldukça önemlidir.

İnsan Kaynakları Direktörü Nasıl Olunur?

İnsan kaynakları direktörleri, bir lisans derecesine ve birkaç yıllık deneyime sahip olmalıdır. İk direktörü olmak için genellikle üniversitelerin; halkla ilişkiler, finans, işletme, ekonomi ve iktisat gibi lisan programların iyi bir ortalama ile mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca istihdam yasalarını ve sosyal yardım programlarını da anlamak ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. İnsan kaynakları direktörlüğü departmanında aranan en önemli özellik ise kesinlikle tecrübedir. “Direktör” adı altında çalışması gereken kişilerin diğer İK departmanı başta olmak üzere neredeyse bütün departmanlardaki çalışanları yönetmesi gerekmektedir. Bu nedenle insan kaynakları alanında tecrübe sahibi olan kişiler insan kaynakları direktörü olmaya daha yatkın kişilerdir.

Eğitim, öğretim, sertifikalar:

Çoğu İK direktörü pozisyonu, insan kaynakları veya işletme yönetimi veya finans gibi benzer bir alanda lisans derecesi gerektirir. Üst düzey yöneticiler veya büyük, kompleks şirketleri yöneten İK direktörleri insan kaynakları veya işletme yönetimi alanında da yüksek lisans derecesine ihtiyaç duyabilir. Sektöre bağlı olarak, birçok İK yöneticisi, kriz yönetimi veya sağlık yönetimi gibi belirli alanlarda devam eden eğitimlerden de yararlanır.

İK direktörleri, bir şirketin personelini yönetme ve organize etme becerilerine sahip olmalıdır. Ayrıca yerel ve istihdam yasalarını, sosyal yardım paketlerini ve İK bilgisayar programlarını anlamaları gerekir. Önemli İK direktörü becerileri şunları içerir:

İnsan Kaynakları Direktöründe Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Her meslek alanında olduğu gibi, İnsan kaynakları direktörlüğü alanında da adaylardan beklenen birçok şartlar bulunmaktadır. Adaylar bu şartları ve beklentileri yerine getirdikleri takdirde iş bünyesine faydalı ve kendileri için başarılı olabilirler. İnsan kaynakları direktöründe olması gereken özellikler aşağıdaki gibidir:

Diğer Blog Yazıları

17/07/2024

2024 Ücret Stratejileri: Beklentileri Yönetmek

12/07/2024

Yetenek Kıtlığı ve Anti-Hustle Dönemi: İşin Kültürel Dönüşümü

12/07/2024

Yetenek Kazanımı ve Çalışan Bağlılığının Anahtar Trendi: Psikolojik Güvenlik

12/07/2024

İş Hayatında Motivasyonu Tüketen Gizli Tuzak: Toksik Pozitiflik

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik