×

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

 İhbar Süresi

İhbar süresi kavramı, bir işçinin işten ayrılacağını işverene bildirme süresidir. İhbar süresi, işçinin iş sözleşmesinde belirtilen süre kadar işverene önceden haber vermesi gerektiğini belirtir. Bu süre, işçinin işten ayrılma nedenine, çalıştığı sektöre ve sözleşmeye bağlı olarak farklılık gösterebilir.

İhbar süresi, işverenin işçinin yerine yeni bir çalışan bulmak için zaman ayırmasına olanak tanır ve işçinin işsiz kalmadan önce yeni bir iş bulmasına yardımcı olur. Ayrıca işçinin işe devam ettiği süre boyunca, işverenin işçinin yerine başka bir çalışan bulması için gerekli eğitimi sağlaması da mümkündür.

İhbar süresi, işçiler için bir koruma sağlar. Bu süre, işverenin işçiyi aniden işten çıkarmasını engelleyerek, işçinin maddi ve sosyal haklarının korunmasını sağlar. İhbar süresi aynı zamanda işverenin işçinin çıkarılma sürecinde iş kanunlarına ve işçi haklarına uygun hareket etmesini sağlar.

İhbar süresi genellikle işçinin çalıştığı süreye göre belirlenir. Örneğin, işçi 1 yıldan az çalıştıysa, ihbar süresi 2 hafta olabilirken, 6 yıl veya daha fazla çalışan bir işçi için ihbar süresi 8 haftaya kadar çıkabilir. İhbar süresi, çalışılan sektöre ve ülkeye göre değişebilir ve iş sözleşmesinde belirtilir.

 İhbar Süresi Nasıl Hesaplanır?

İhbar süresi, işçinin işten ayrılacağı tarihten itibaren işverene önceden bildirmesi gereken süredir. İhbar süresinin hesaplanması, çalışma süresine, sözleşmeye, iş kanunlarına ve ülkeye göre değişebilir. Aşağıdaki adımlar, genel olarak ihbar süresinin nasıl hesaplanacağını göstermektedir:

Özel durumlarda ihbar süresinin değişebileceği unutulmamalıdır. Örneğin, işçi disiplin cezası aldığı için işten çıkarılıyorsa, ihbar süresi kısaltılabilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Benzer şekilde, işçi tarafından verilen istifa durumunda da, işverenin önceden belirtilen süreyle ilgili olarak anlaşması durumunda ihbar süresi kısaltılabilir veya ortadan kalkabilir.

 İhbar Süresinin Kullanımı Zorunlu Mudur?  

İhbar süresi, bir işçinin işten ayrılacağı tarihten önce işverene bildirimde bulunma süresidir. İhbar süresinin kullanımı genellikle zorunludur ve işçinin iş sözleşmesinde belirtilen süre kadar önceden işverene bildirimde bulunması gerekmektedir.

İhbar süresinin zorunluluğu, ülkeden ülkeye ve iş kanunlarına göre değişebilir. Ancak genellikle, işçilerin işten ayrılacaklarını işverene önceden bildirmesi ve işverenin bu duruma hazırlık yapması gerektiği düşünülür.

İhbar süresi, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sözleşme hükmüdür ve işverenlerin işçileri için öngördüğü bir uygulamadır. İhbar süresi, işçilerin çıkarlarına da hizmet eder, çünkü işverenlerin de işten ayrılan işçinin yerine yeni bir işçi bulması ve işi organize etmesi için zamanları olması gerekir. Bu nedenle, işçilerin iş sözleşmesinde belirtilen ihbar süresine uyması ve işverenin de bu süreyi kabul etmesi önemlidir.

Türkiye açısından söyleyebiliriz ki, Türkiye’de ihbar süresinin kullanımı zorunludur. Türk İş Kanunu’nda, işçinin iş sözleşmesini feshetmeden önce işverene ihbar süresi vermesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

İşçinin iş sözleşmesini feshetmeden önce işverene vermesi gereken ihbar süresi, işçinin çalıştığı süreye göre değişebilir. İş Kanunu’na göre, işçilerin ihbar süreleri şu şekildedir:

Ayrıca, işveren de iş sözleşmesini feshetmeden önce işçiye ihbar süresi vermek zorundadır. İşverenin işçiye vermesi gereken ihbar süresi de işçinin çalıştığı süreye ve işverenin işyeri büyüklüğüne göre değişebilir. İşverenlerin işçilere vermesi gereken ihbar süreleri de İş Kanunu’nda belirtilmiştir.

İhbar süresine uymamak, işçinin işverene ödemesi gereken tazminat miktarını artırabilir ve işverenin de işçiye ödemesi gereken tazminat miktarını azaltabilir. Bu nedenle, işçilerin ve işverenlerin ihbar sürelerine uymaları önemlidir.

 İhbar Süresi Nasıl Kullanılır?

İhbar süresi, işçinin işten ayrılacağı tarihten önce işverene bildirimde bulunma süresidir. İhbar süresinin nasıl kullanılacağına dair adımlar şöyle sıralanabilir:

İhbar süresinin kullanımı, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi açısından önemlidir. İşçilerin ihbar sürelerine uymaları, işverenlerin de işçilere ihbar süresi vermesi, işyerinin düzenli çalışmasını sağlamak ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemek açısından önemlidir.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi