×

İç Motivasyon

10/04/2023

Motivasyon Nedir?

Motivasyon, insanların bir amaca veya hedefe ulaşmak için çaba göstermelerine neden olan içsel veya dışsal bir faktördür. Motivasyon, insanların davranışlarını, eylemlerini ve performanslarını etkileyen bir kavramdır. İnsanlar, çeşitli nedenlerle motive olabilirler, örneğin:

Motivasyon, insanların davranışlarını şekillendirmesi ve yönlendirmesi açısından önemlidir. İyi bir motivasyon, insanların işlerine ve hedeflerine odaklanmalarını sağlar, performanslarını arttırır ve iş tatminini arttırır.

İç Motivasyon Nedir?

İç motivasyon için demin de belirttiğimiz gibi, bir kişinin kendisini belirli bir amaç veya hedefe yönelik olarak harekete geçirmesi için kendi içinden gelen bir güdü veya itici kuvvettir diyebiliriz. Yani şöyle ki, kişinin kendi içindeki dürtü, istek, tutku veya ilgiye dayalı olarak yaptığı bir eylemi veya hedefe yönelik olarak çalışmasıdır. İç motivasyon, genellikle bir kişinin kendi kendine belirlediği hedefler, kendi değerleri ve ilgi alanları ile bağlantılıdır ve kişinin kendi özgür iradesi ile yaptığı bir seçimdir. İç motivasyon, genellikle uzun süreli, kalıcı ve sürdürülebilir bir motivasyon kaynağıdır ve kişinin daha iyi bir performans sergilemesine yardımcı olabilir.

Dış Motivasyon Nedir?

Dış motivasyon kavramı için, bir kişinin dışarıdan gelen bir güdü veya itici kuvvet nedeniyle belirli bir amaç ya da hedefe yönelik olarak harekete geçmesidir diyebiliriz. Bu motivasyon türü, bir kişinin çevresindeki kişilerden veya faktörlerden kaynaklanabilir ve kişinin kendi içindeki istek veya tutkulara dayanmaz. Örneğin, bir kişi para kazanmak, başarı elde etmek veya başka bir kişinin takdirini kazanmak gibi dış faktörlerden dolayı bir işe girer veya bir hedefe yönelir.

Dış motivasyon, genellikle kısa vadeli ve sınırlı bir motivasyon kaynağıdır ve kişinin uzun vadede motive olması için yetersiz olabilir. Bununla birlikte, dış motivasyon bazen kişinin kendisine olan güvenini artırabilir ve onu daha yüksek bir performansa teşvik edebilir. Önemli olan, dış motivasyonun kişinin kendi iç motivasyonunu engellememesidir. Yani kişi, dış faktörlerden gelen motivasyonunun yanı sıra, kendi içindeki tutkularına, değerlerine ve ilgi alanlarına dayalı bir motivasyona da sahip olmalıdır.

İç Motivasyon Hangi Yöntemlerle Artırılır?

İç motivasyon, bir kişinin kendi kendine motivasyon sağlaması ve harekete geçmesi için gereken güçtür. İç motivasyonu arttırmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

İç Motivasyon Kaynakları Nelerdir?

İç motivasyonun özgüven arttırıcı ve buna bağlı olarak da başarıyı aynı oranda arttırıcı bir etkisinin olması oldukça önem taşıdığı için içsel motivasyonun artmasını sağlayan kaynakların varlığı da oldukça önemlidir. Bu bağlamda iç motivasyon kaynaklarını listeleyecek olursak:

Bu belirtmiş olduğumuz etmenler kişinin içsel motivasyonunun artmasını sağlayacak kaynaklardır. Bu kaynakların varlığı, kişinin içsel motivasyonunu arttıracağı için iş hayatında oldukça büyük bir fayda sağlamaktadır. Kişinin motivasyonunun yüksek olması ve bu bağlamda bahsettiğimiz kaynakların olabildiğince çok varlığı büyük önem arz etmektedir.

Çalışma Hayatında Kişinin İç Motivasyonunu Düşüren Etmenler Nelerdir?

Çalışma hayatında kişinin iç motivasyonunu düşüren etmenler aşağıdaki gibi olabilir:

Bu bahsi geçen etmenlerin iş ortamında bulunması kişinin iç motivasyonunu oldukça kötü etkileyeceği için yetkili insanlar ile konuşulup hızlıca giderilmesi çok önemlidir. Eğer bu etmenler iş veren ve çalışana uygun bir biçimde giderilmezse, kişinin motivasyonunun düşmesine bağlı olarak kişinin çalışma verimi düşebilir ve bu durumdan da bağlı olarak işveren olumsuz etkilenebilir.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi