×

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

Finansal yöneticiler, bir kuruluşun finansal sağlığından sorumludur. Finansal yöneticiler, finansal raporların oluşturulmasında, yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesinde ve kuruluşlarının uzun vadeli finansal hedefleri için planlar geliştirilmesinde çalışmalar yürütür. Finans yöneticileri, zamanlarının çoğunu verileri analiz ederek ve üst düzey yöneticilere kârı en üst düzeye çıkarmanın yolları konusunda tavsiyelerde bulunarak geçirirler. Genellikle üst düzey yöneticilere danışman olarak hareket ederek ekipler halinde çalışırlar.

Finans yöneticileri, kuruluşlarına veya sektörlerine özgü konular, vergi yasaları ve düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Örneğin, hükümetin mali yöneticileri ödenekler ve bütçeleme süreçleri konusunda uzman olmalıdır; sağlık hizmetleri finans yöneticileri faturalandırma, geri ödeme ve sağlık hizmetleriyle ilgili diğer iş konularını anlamalıdır.
Yatırımları planlama, yönetme ve koordine etme gibi finansal yöneticiler tarafından sağlanan hizmetler, ekonomi büyüdükçe muhtemelen talep görmeye devam edecektir. Ek olarak, finansal yönetimdeki bazı uzmanlıkların, özellikle nakit yönetimi ve risk yönetiminin on yıl içinde yüksek talep görmesi beklenmektedir.

Finans Müdürü Ne İş Yapar?

Finans müdürlerinin çok çeşitli sorumlulukları vardır ve finans müdürlerinin ne iş yaptığı büyük ölçüde organizasyonun türüne bağlıdır. Küçük bir işletmede, bir finans yöneticisi tüm finansal operasyondan sorumlu olabilirken, büyük bir şirkette bir finans yöneticisinin finansal raporlama veya nakit yönetimi gibi finansın belirli bir yönünde uzmanlaşması daha olası olabilir.

Bir finans yöneticisinin ortak sorumlulukları şunları içerir:
● Doğru finansal raporlar ve bilgiler üretmek
● Nakit akışı tablolarını geliştirmek
● Kâr tahmini yapmak
● Kredi yönetimi yapmak
● Finansal kararlar alırken tavsiyelerde bulunmak
● Yatırımları yönlendirmek
● Finansal tahminler yapmak
● Bütçelemek
● Mali kayıp riskini yönetmek
finans müdürlerinin sorumluluklarını yerine getirmek için yasal ve düzenleyici gereklilikler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Kanunlardaki, muhasebe beyannamelerindeki ve vergilendirmedeki değişikliklerin tümü, bir kuruluşun mali durumu ve mali durumunu nasıl yönettiği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, finans yöneticilerinin işverenleri için düzenleyici ortamlar hakkında iyi bilgi sahibi olmaları gerekir.

Finans Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olunmalıdır?

Finans müdürü olmak için adayların; üniversitelerin dört yıllık işletme, iktisat, ekonomi, finans, ekonometri ve maliye gibi bölümlerinden mezun olmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra özellikle matematik, istatistik ve ekonomi alanlarında kendilerini geliştirmiş olmaları ve bunu kanıtlamaları beklenmektedir. Bunun için adaylar çeşitli sertifika programlarına katılabilir ve çeşitli sınavlara girebilirler.

Finans müdürlerinin yaptıkları, bir kuruluşun diğer tüm işlevleri için sağlam bir mali temel oluşturmaya yardımcı olduğundan, hemen hemen her kurum mali yöneticiler istihdam etmekten yararlanabilir, bu da mali yöneticilerin çok çeşitli işletmelerde kariyer peşinde koşabileceği anlamına gelir.

Kâr amaçlı sektördeki çoğu kuruluş, aşağıdakiler dahil olmak üzere finans yöneticileri istihdam etmektedir:
● Küçük işletmeler
● şirketler
● Bankalar
● Finansal hizmet firmaları
● Yatırım firmaları
● Sigorta şirketleri
● aracı kurumlar
● Sağlık kuruluşları

Finans Müdürü Meslek Kodu Kaçtır?

Çalışanların işe girmelerinin ardından işverenler çalışanları işe giriş kodu ile devletin kurum ve kuruluşlarına bildirmektedirler, meslek kodları bu amaçla kullanılmaktadır. Finans müdürleri genellikle “borsa ve finans elemanı” ya da “finansman yöneticisi” adı altında çalışmaktadırlar. Borsa ve finans elemanı meslek kodu 3311.06 şeklindedir. Finansman yöneticisi meslek kodu ise 2413.08 şeklinde yer almaktadır.

Finans Müdürü Olmak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olunmalıdır?

Finans yöneticileri eğitimleri, deneyimleri ve günlük sorumlulukları boyunca pek çok beceri biriktirirler. Başarılı finans yöneticileri, aşağıdaki becerilerin birçoğuna sahip olmalıdır:

● Liderlik
Finans yöneticileri, bireylerle veya bir ekibin parçası olarak çalışır ve genellikle önde gelen finans ekipleri için güçlü bir temel oluşturur. Yöneticiler, şirketi ileriye taşıma yeteneklerine olan güvenlerini korurken verimliliği ve üretkenliği nasıl artıracaklarını bilirler. Etkili liderler, başkalarını yönlendirme ve görevleri devretme yeteneğini gösterir. İyi finans yöneticileri, liderlik becerilerine olan güveni teşvik etmek için durumların sorumluluğunu üstlenir ve etkili çözümler üretir.

● Problem çözme
Bir bütçeyi analiz etmek için ya da bir yatırımın risklerini hesaplamak için finans yöneticileri harekete geçme ve çözüm bulma konusunda uzman olmalıdır. Yöneticiler, şirketin finansal hedefleri hakkında derin bir anlayışa sahiptir ve işi tehlikeye atmadan bu hedeflere ulaşmanın etkili yollarını bulurlar.

● İletişim
Bir şirketteki herkes karmaşık finansal verileri veya belgeleri anlamadığından, etkili finans yöneticileri güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Finans yöneticileri, bilgileri erişilebilir bir şekilde sunmak için karmaşık formülleri veya analizleri açıklayabilir. Finans yöneticileri birçok departmanla çalışabilir ve bilgileri kolayca iletmek için iletişim tarzlarını değiştirme yeteneği, başarılı yöneticiler için hayati bir beceridir.

● Analiz
Karar verme sürecinin bir parçası olarak, finans yöneticileri mantıksal düşünme sergilerler. Etkili yöneticiler, kapsamlı ve anlaşılır bir analiz sunmak için tüm seçeneklere bakabilirler. Finans yöneticileri, sözleşme yazarken, bütçe oluştururken ve kar ve zarar tahmininde bulunurken analitik becerilerini kullanırlar.

● Kişilerarası beceriler
Finans yöneticileri, finansal sorunları çözmek için diğer birçok kişi veya ekiple birlikte çalışır. Faaliyetleri, görevleri ve diğer departmanlar ve insanlarla sorunsuz çalışma becerilerini düzenleyebilir ve denetleyebilirler.. Başarılı finans yöneticileri bireylerle iyi ilişkiler kurar, ekipleri, hesaplamaları ve analizleri verimlilik ve doğrulukla tamamlamaları için motive ederler.

● Matematiksel yeterlilik
Finans yöneticileri büyük meblağlarla çalışır ve verileri derlemek ve analiz etmek için gelişmiş matematiksel yeteneklere güvenir. Yeterli finans yöneticileri cebirsel matematikte çok bilgilidir ve formülleri anlama ve oluşturma becerisine sahiptir. Etkili finans yöneticileri, uluslararası finans konusunda bilgilidir ve çok çeşitli finansal belgeleri deşifre edebilir.

● Detaylara dikkat
Finans yöneticileri, sayılarla uğraşırken doğruluğu korumalıdır. Finans yöneticileri, bir şirketin parasını nasıl ve nerede harcadığının yanı sıra kârını nasıl ve nerede biriktirdiğini denetlediklerinden, dikkatlerini bir işletmenin birçok finansal işlevine bölmek zorundadırlar. Finans yöneticileri, sözleşmeleri yazarken veya analiz ederken yerel ve uluslararası yasa ve düzenlemeleri anlamaları gerekmektedir.

● Organizasyon
Finans yöneticileri; elektronik tablolar, sözleşmeler, hesaplamalar ve projeksiyonlar dahil olmak üzere birçok farklı finansal belgeyle çalışır. Bilgiyi organize etme yeteneği; gerektiğinde bilgi bulmaları ve almaları gerekebileceğinden, bir finans yöneticisi olarak başarı elde etmek için çok önemlidir.

● Teknolojik Beceriler
Teknoloji ve otomasyondaki gelişmeler işyerine girdikçe, finans yöneticileri kendilerini hesap tabloları ve defterlerden daha fazlasıyla çalışırken bulabilirler. Etkili finans yöneticileri teknoloji konusunda rahattır ve çeşitli program ve uygulamaları kolaylıkla kendi avantajlarına kullanabilirler.

● Bağımsız çalışabilme becerisi
Başarılı finans yöneticileri, neyin başarılması gerektiğini ve şirketin hedeflerine nasıl ulaşılacağını anladıkları için çok fazla denetime ihtiyaç duymazlar. İyi finans yöneticileri, yalnızca görevlere öncelik verebilen çalışanlar değildir, aynı zamanda liderlik becerileri, başkalarını da bağımsız çalışmaya motive etmelerini sağlar.

Finans Müdürü Nasıl Olunur?

Finans yöneticilerinin tipik olarak bir lisans derecesine, muhasebeci, menkul kıymetler satış temsilcisi veya finansal analist gibi başka bir iş ya da herhangi bir finansal meslekte 5 yıl veya daha fazla deneyime ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra yukarıdaki yeteneklere sahip olması, matematik, ekonomi, borsa ve finans konularında uzman olması ve özellikle ekonomi ve borsa alanındaki yeniliklere açık olması gerekmektedir. Şirketler için finans müdürü pozisyonu oldukça önemlidir çünkü şirketin gelecekteki başarısı ile tümüyle ilişkilidir. Bu nedenle şirketler bu meslek departmanında kesinlikle tecrübe ve yetenek aramaktadırlar. Matematik, ekonomi, borsa ve maliye alanında uzman olan kişiler diğer beklentileri de karşılamaları halinde finans müdürü pozisyonu için uygun adaylar haline gelmektedirler.

Nasıl Finans Müdürü Bulunur?

Şirketlerin ya da kuruluşların finans müdürü bulabilmeleri için bu alanda iş ilanı açmaları genellikle tercih edilmektedir. Uygun adayların başvuru yapabilmesi için lisans şartı ve diğer gerekliliklerin not edilmesi oldukça önemlidir. Bu adımların ardından başvuru yapan adaylar arasından en uygun olanları tercih edilerek mülakata çağrılmalıdır. Adaylar arasından finans müdürü yeteneklerine en çok sahip olan adayın seçilmesi finans müdürü pozisyonunu doldurabilmektedir. Bunun yanı sıra şirket bünyesindeki muhasebe ya da diğer departmanlarda başarı gösteren ve yeteneklerini sergileyerek şirketin gelişmesine yardımcı olan adaylar finans müdürü pozisyonuna terfi edilebilir.

 

Diğer Blog Yazıları

17/07/2024

2024 Ücret Stratejileri: Beklentileri Yönetmek

12/07/2024

Yetenek Kıtlığı ve Anti-Hustle Dönemi: İşin Kültürel Dönüşümü

12/07/2024

Yetenek Kazanımı ve Çalışan Bağlılığının Anahtar Trendi: Psikolojik Güvenlik

12/07/2024

İş Hayatında Motivasyonu Tüketen Gizli Tuzak: Toksik Pozitiflik

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik