×

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Engelli İstihdamı Nedir?

Engellilik kavramının tanımı, önemli bir yaşam faaliyetini önemli ölçüde sınırlayan bir bozulma olarak özetlenebilir. Çalışanın Engelliliği, altı aydan az olmamak üzere sürekli bir süre boyunca sürmesi beklenilen ve kişiyi bu sözleşme kapsamında gerekli olan görevleri yerine getiremez hale getiren, tıbbi olarak belirlenebilir herhangi bir fiziksel veya zihinsel bozukluk anlamına gelir. Engelli İstihdam Hizmetleri, engelli kişilerin iş bulmasına ve bir işte kalmasına yardımcı olur. Engelli İstihdam Hizmetleri aracılığıyla, engelli, yaralı veya sağlık durumu olan kişiler bir işe hazırlanmak, bir iş bulmak ve bu işi sürdürmek için yardım alabilirler. Bununla birlikte Türkiye’de “Engelli Çalıştırma Zorunluluğu” adı altında bir mevzuat bulunmaktadır ve bu mevzuat sayesinde işverenler engelli çalışanları işe almak üzere teşvik edilmektedir. Bu yükümlülük ile birlikte, özel sektörde yüzde üç ve kamu sektöründe yüzde dört oranda engelli işçilerin temsil edilmeleri sağlanmaktadır.

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

2023 yılında halen sürdürülmekte olan belli başlı engelli çalışan hakları mevzuatları bulunmaktadır. Bununla birlikte, engelli çalışanlar için ücretsiz izin hakkı düzenlenmiştir. Engelli çalışanlar, çalışmakta oldukları şirketteki görevleri süresince sağlık durumlarından kaynaklanan sebepler ile ücretsiz izne çıkma hakkına sahiptirler. Bu izin süresi, engelli çalışanların sağlık durumuna göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra, engelli çalışanlar diğer çalışanlar ile eşit ücret alma hakkına sahiptir. Engelli çalışanlar için işverenlere özel destekler ve imkanlar sağlanmaktadır. Aynı zamanda, engelli çalışanların haklarını korumak amacı ile bir ayrımcılık yasağı da mevzuatlarda bulunmaktadır. Bu yasak sayesinde engelli çalışanlar işe alım, ücret, terfi ve atılma gibi konularda diğer çalışanlar ile eşit bir muamele görmek zorundadır. İşverenler, engelli işçilerin haklarını ihlal ettiğinde ya da görmezden geldiğinde engelli işçiler hukuki yollara başvurarak tazminat alma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda engelli bireylerin haftada en fazla 45 saat çalışması hukuken kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, Türkiye’de bulunan engelli vatandaşlar çeşitli vergi indirimi haklarına sahiptirler. Engelli vergi indirimi olarak adlandırılan bu vergi indirimi engelli bireylerin vergi yükünü azaltmak amacı ile uygulanmaktadır.

Bunların yanı sıra, engelli bireylerin emeklilikleri de engelsiz çalışanlarınkinden farklı bir düzenleme ile düzenlenmiştir ve erken emekli olma hakkına sahiptirler.

Engelli Çalışanların Yıllık İzinleri Kaç Gündür?

Türkiye’de engelli çalışanların izin hakkı genel hukuk kurallarına göre düzenlenmiştir. Bununla birlikte, engelli çalışanların yıllık ücretli izin hakkı 30 gündür. Ancak, yıllık izin hakkı işverenler tarafından artırılabilmektedir. Daha önce de söylenildiği gibi, engelli çalışanlar sağlık durumları gereğince çalıştıkları şirketlerden ücretsiz izin alabilmektedirler.

Engelli Çalışanlar Hangi İşlerde Çalıştırılamaz?

Tahmin edilebileceği üzere, engelli işçilerin madencilik dağcılık ve dalgıçlık gibi zorlayıcı ve yer altında ya da su altında bulunan işlerde çalışmaları kesinlikle yasaktır. Bunun yanı sıra, engelli işçilerin çalışma alanları kişinin engeline göre değişiklik gösterebilmektedir. Engelli işçiler sağlık durumları nedeni ile iş güvenliklerini ihlal edecek hiçbir pozisyonda çalıştırılmamaktadırlar.

 

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi