×

Bordro Nedir?

07/03/2023

Bordro

Bordro dediğimiz kavram, herhangi bir çalışanın işvereninden verdiği hizmet karşılığı aldığı ücret ve de diğer ödemelerin detaylarını içermekte olan bir belgedir. Genellikle aylık veya haftalık olarak hazırlanır ve çalışanın aldığı maaş, kesintiler, vergiler, primler, sigorta ve diğer ödemeler gibi detayları içerir.

Bordro, işverenler tarafından çalışanların maaşlarının doğru hesaplanmasını, vergi beyannamelerinin hazırlanmasını, çalışanların sosyal güvenlik ve diğer yasal haklarının korunmasını sağlamak için kullanılır. Ayrıca, çalışanlar için de önemlidir çünkü maaşları ve diğer ödemeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve vergi beyannamelerini hazırlamalarını sağlar.

Bordro hazırlama işlemi, genellikle işverenlerin insan kaynakları departmanları tarafından gerçekleştirilir veya üçüncü parti bordro hizmetleri sağlayıcıları tarafından yapılır.

Bordro Takvimi Nedir?

Bordro takvimi sayesinde bir işletmenin, bordro işlemlerini düzenlemesine, çalışanların maaşlarını zamanında almalarını sağlamasına ve işletmenin vergi beyannamelerinin ve diğer yasal yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesine yardımcı olur.

Bir bordro takvimi genellikle aylık veya haftalık olarak hazırlanır ve işletmenin ödeme döngüsüne göre ayarlanır. Takvim, bordro hazırlama sürecinin başlangıç ve bitiş tarihlerini, çalışanların ücretlerinin ne zaman hesaplanacağını, ödeme tarihlerini ve diğer önemli tarihleri içerir.

Bordro takvimi, işletmelerin bordro sürecini daha verimli ve organize bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çalışanlar için de faydalıdır çünkü maaşlarının ne zaman ödeneceği konusunda net bir planlama sağlar.

Bordro Nasıl Hesaplanır?

Bordro hesaplaması, halihazırda çalışmakta olan herhangi bir çalışanın brüt ücreti üzerinden hesaplanarak yapılmaktadır. Brüt ücret, hesaplanan çalışanın işverene sağladığı tüm hizmetlerin maliyetini temsil eder ve de kesintiler yapılmadan önceki toplam maaştır diyebiliriz. Bir çalışanın net maaşı ise, brüt ücretinden çeşitli kesintiler yapıldıktan sonra elde edilen maaştır. Bu kesintiler arasında vergiler, sigorta primleri, sosyal güvenlik kesintileri ve diğer yasal gereklilikler yer alır.

Bir çalışanın brüt maaşı, işveren tarafından belirlenir ve çalışanın görevi, işletmenin sektörü ve çalışanın tecrübe seviyesi gibi faktörlere bağlıdır. Brüt maaş, aylık veya saatlik olarak hesaplanabilir.

Bir çalışanın net maaşı ise, brüt maaşından çeşitli kesintiler yapıldıktan sonra belirlenir. Bu kesintiler arasında vergiler, sigorta primleri, emeklilik kesintileri ve diğer yasal gereklilikler yer alır.

Bordro Hesaplaması Kim Tarafından Yapılır?

Bordro hesaplaması, genellikle işletmenin insan kaynakları departmanı veya bordro hizmetleri sağlayıcıları tarafından yapılır. Bu hesaplamalar, işletmenin yasal gerekliliklere uygun olmasını ve çalışanların maaşlarının doğru hesaplanmasını sağlamak için büyük önem taşır.

 

Bordro Nasıl Düzenlenir?

Bordro, önceki başlıklarda anlattığımız gibi, herhangi bir işverenin sahip oldukları her bir çalışanına ödeme yapmak için hazırladığı resmi bir kayıttır. Bordro, çalışanın adı, adresi, çalışma saatleri, ödeme tutarı ve herhangi bir kesinti gibi ayrıntıları içerir. İşverenler genellikle bordroları her ay hazırlarlar ve çalışanlara dağıtırlar.

Belirttiğimiz gibi bir bordro hazırlamak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edebilir ve uygulayabilirsiniz:

Bir bordronun doğru hazırlanması, işverenin çalışanlarına düzenli ve doğru ödeme yapmasını sağlar. Ayrıca, çalışanların ödeme ve kesintilerinin doğru bir şekilde kaydedilmesi, işverenlerin vergi beyannamelerini ve diğer yasal belgeleri hazırlamasını da kolaylaştırır.

Bordro Verilmesi Zorunlu Mudur?

Evet, bordro verilmesi zorunlu olan bir uygulamadır. Türkiye’de çalışmakta olan işverenlerin, çalışanlarına ait bordroları düzenlemesi ve de çalışanlara dağıtması gerekmektedir. Çalışanların ödeme tutarları, kesintileri ve diğer önemli bilgilerin de anlattığımız gibi bordrolarda yer alması gerekmektedir. Ayrıca, işverenlerin bordroları, çalışanların haklarını korumak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek için tutmaları gereken bir kayıt tutma yükümlülüğüdür. Bordrolar, çalışanların çalışma saatlerini, ücretlerini ve diğer ödemelerini belirlemek için kullanılır. Ayrıca, bordrolar, işverenlerin vergi beyannamelerini hazırlamaları için de gereklidir.

Bununla birlikte, Türkiye’de bazı işverenler, vergi muafiyeti veya vergi ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda bordro vermek zorunda değildirler. Ancak, çalışanların bordroları, iş hukuku ve işletme uygulamalarına uygun olarak tutulması gereken önemli bir kaynak olduğundan, işverenlerin bordro tutmaları önerilir.

 

Bordro Hangi Koşullarda Kabul Görmez

Bordro Hazırlama aşamasında belirtmiş bordronun doğru ve tam bir şekilde hazırlanmasını sağlayan temel faktörlerdir yani kısaca söylemek gerekirse bir bordro, belirttiğimiz bu bilgiler olmadan hazırlanmış ve düzenlenmiş olarak kabul edilmez ve resmi evrak olarak da kabul görmez. Bordrolar, çalışanların ödemelerinin eksiksiz, tam ve de doğru bir şekilde kaydedilmesi, işverenlerin vergi beyannamelerini ve diğer yasal belgeleri hazırlaması için de elbette ki gerekli bir uygulamadır. Bordrolar bu işlevlerinin haricinde de diğer yandan çalışanların haklarını korumak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek için de tutulması gereken bir kayıt tutma yükümlülüğüdür. Bu bağlamda herhangi bir şirket, mutlaka ve mutlaka bordrolarını eksiksiz bir biçimde hazırlamalı ve de tüm imzaları bütün bir şekilde düzenleyerek teslim etmelidir.

Bordroda Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Bordrolar, doğru ve tam bir şekilde hazırlanmalı ve de güncel tutulmalıdır. Güncel olması çok önemlidir çünkü resmi belge niteliği taşımaktadır. Eski tarihe ait bilgiler değişmiş olabilir ve bu da bilgi kirliliğine ve bordroların geçerliliğini kaybetmesine neden olabilmektedir. Elbette ki bu durumun şirket üzerinde yaptırımlara yol açması da söz konusudur.

Bordrolar, işverenlerin vergi beyannamelerini ve diğer yasal belgeleri hazırlaması için gereklidir. Ayrıca, bordrolar, çalışanların haklarının korunması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için tutulması gereken bir kayıt tutma yükümlülüğüdür. Bu hususta bordro hazırlarken dikkat etmeniz gereken hususlar;

Maaş Bordrosu Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

Maaş bordrosunu sorgulamak için genellikle şirketinizin insan kaynakları veya muhasebe departmanıyla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bu departmanlar size maaş bordronuzu e-posta veya fiziksel bir kopya olarak gönderebilirler.

Ayrıca, bazı şirketlerin online bir portalı veya uygulaması olabilir. Bu portal veya uygulamalar aracılığıyla maaş bordronuzu görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz. Şirketinizin bu tür bir hizmet sunup sunmadığını öğrenmek için yine insan kaynakları veya muhasebe departmanıyla iletişime geçebilirsiniz. Son olarak, bazı ülkelerde devlet kurumları, sosyal güvenlik kurumları veya vergi dairesi gibi kuruluşlar maaş bordrolarını sorgulamak için online araçlar sunabilirler. Bu durumda, maaş bordronuzu sorgulamak için ilgili kurumun web sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de çalışan herkes, bordrolarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilmektedirler. Elbette farklı ülkelerde farklı uygulamalar elbette mevcut olabilmektedir.

Maaş Bordrosu Açıklamalarında Yer Alan Kısaltmaların Anlamları Nelerdir?

Türkiye’de maaş bordrosu açıklamalarında kullanılan kısaltmalar şirketler arasında farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki kısaltmalar yaygın olarak kullanılır:

 

Yine de, şirketinizin kullandığı kısaltmaları doğrudan insan kaynakları veya muhasebe departmanına danışarak öğrenebilirsiniz.

2023 Bordro Hesaplama Örneği

2023 yılı bordro hesaplaması için örnek bir değer verecek olursak:

Brüt maaşı 15.000TL olan bir “x” kişisi düşünelim. 15.000TL miktarı üzerinden konuşacak olursak bu kişinin çalışan SGK primi 2.100TL ve çalışan işsizlik sigortası ise 150TL olacaktır. Ardından damga vergisi ve gelir vergisi ödemesi vardır. Bu bağlamda damga vergisi 37.89 ve gelir vergisi ise 636,48 değerinde olacaktır. Hepsini toplayacak olursak, 15.000TL brüt maaşı olan bir kişinin net maaşı 12.075,63TL olacaktır. Bordrolar da aslında çalışanların bir hakkı olduğu için bunları görebilmelerine, öğrenebilmelerine olanak sağlar.

Elbette ki bu örnek haricinde de, brüt maaşınızı öğrendikten sonra bu matematiksel işlemleri yapan birçok internet sitesi de bulunabilir ve bunlar yoluyla istediğiniz hesaplamaları yaptırabilirsiniz.

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi