×

Aday Takip Sistemi

13/03/2023

Aday Takip Sistemi Nedir?

İşe alım görevi, insan kaynakları (İK) açısından ustalaşması en zor görevlerden biridir. İşe alım sürecinde, adayların özgeçmişlerini değerlendirmek, telefon görüşmeleri yapmak ve mülakatlar insan kaynakları departmanı personellerinin en çok vakit harcadığı görevlerdir. Aynı zamanda, değerlendirme sürecinde dikkatli olup şirketteki pozisyonlar için en uygun adayları seçmeleri gerekmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ve günümüzde artık her alanda kullanılabilir hale gelmesi ile yeni yazılımlar ve sistemler ortaya çıkmaktadır. Bir şirket için temelde en önemli olan işe alım sürecinde de gelişen bu teknolojiler kullanılmaktadır. Şirkette belirlenen bir pozisyon için en yetkin kişiyi zamanı en etkili şekilde kullanarak seçmek için de çeşitli sistemler geliştirilmelidir.

Bir şirkette belli bir pozisyon için ilan verildiğini düşünelim. Şirkete ve pozisyona bağlı olarak bu ilana binlerce hatta onbinlerce kişi başvuru yapabilir. Bu durumda insan kaynakları departmanına ciddi sorumluluk yüklenmektedir. Onbinlerce adayın özgeçmişlerini incelemek, değerlendirmek, seçilen adaylarla telefon görüşmesi ve mülakat yapmak saatler hatta günler sürebilir. Bu noktada, insan kaynakları personelinin işini kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf etmesini sağlayacak bir sistem gereklidir. Böylelikle, İK personeli bu sistem aracılığı ile kısa bir sürede istediği şartlara uygun adayları seçerek mülakata yönlendirebilir. Ayrıca, aynı sistem ile hata yapma payı en aza indiğinden şirket için en yetkin adayları belirleyerek gelecekte şirketin uğrayabileceği zararların önüne geçebilir.

İK tarafından işe alım süreçlerinde kullanılan bu sistemin adı Aday Takip Sistemidir (ATS). Aday Takip Sistemi, işe alım sürecinde işveren veya İK tarafından kullanılan bir yazılım türüdür. Bu sistem ile gelen iş başvuruları alınır, taranır ve şirketin belirlediği kriterlere göre sıralanır. İlk başta büyük şirketlere zaman kazandırmak için üretilen bu sistem daha sonra oldukça popülerleşmiş ve geliştirilerek hem zamandan tasarruf ettirmesi hem de hata payını en aza indirmesi sebebiyle küçük şirketler tarafından da kullanılır hale gelmiştir.

Aday Takip Sistemi özellikle yurtdışında oldukça popüler olmasına karşın bazı kesimler tarafından eleştiri almaktadır. Ancak yapılan araştırmalara göre şirketler açısından sağladığı faydaları görmek mümkündür. Örneğin, GetApp’in 2017’de yaptığı bir ankete göre, işverenlerin %86’sı Aday Takip Sistemi ile işe alım sürecinin daha da hızlandığı söylemektedir. Ayrıca yine aynı ankete göre, işverenlerin %78’i ise Aday Takip Sistemi’nin kullanımı ile işe alınan adayların kalitesinin arttığını belirtmektedir.

ATS, işveren için elektronik bir kapı gibidir. İşverene gelen başvurular öncelikle bu elektronik kapıdan geçerler ve ATS tarafından elektronik ortamda toplanırlar. Sonrasında yazılım gelen başvurulardaki özgeçmişleri kategorilerine göre ayırır ve özgeçmişin işverene ya da İK’ya iletilip iletilmeyeceğini belirlemek için bazı anahtar sözcükleri tarar. Bu anahtar sözcükleri tarama aşamasında belirlenen pozisyona uygun olup olmadığına bakmaktadır. Pozisyon için uygun olmayan başvuruları ayıklayarak uygun olanları işveren ya da İK’ya iletir. İşveren ya da İK bu noktada, zamanını pozisyona en uygun kişiyi değerlendirmek için kullanır.

Aday Takip Sistemi Neden Kullanılır?

Aday Takip Sistemi’nin en temel görevi işe alım sürecini otomatikleştirerek kolaylık sağlamasıdır. ATS’nin kullanımına dair diğer hususlar aşağıda verilmiştir:
● İşverene ve İK departmanına zaman kazandırır,
● Pozisyon için en uygun adayı seçerek gelecekte şirket verimliliğini artırır,
● İşe alım uzmanlarını daha üretken hale getirir,
● Pozisyon için en uygun adayı belirleyerek işe alım kalitesini artırır,
● Şirketlerin, verileri yeni yöntemlerle analiz edebilmesini sağlar,
● Adayların deneyimini iyileştirir,
● İşverenin sektördeki rekabetini artırır ve marka imajını güçlendirir,
● Açık pozisyon bulunmayan durumlarda bile çalışarak şirket için en uygun adaylardan haberdar olunmasını sağlar,
● Akıllı filtrelemeler sayesinde tüm başvuruları görüntülenmesini sağlar,
● Aday karnesi sayesinde aday ile ilgili tüm süreçleri görüntüler,
● Başvuru sırasında sistem üzerinden maaş beklentisi, vardiyalı çalışma, seyahat engeli vb. gibi sorular sorarak en uygun adayı seçer.

Aday Takip Sistemi Avantajları Nelerdir?

Aday Takip Sistemi, hem işveren ve insan kaynakları hem de adaylar için oldukça avantajlı bir yazılımdır. ATS’nin kullanım amaçlarına ek olarak sağladığı faydalar aşağıda verilmiştir:
● Zaman ve Kaynaklardan Tasarruf: ATS ile başvurular uygunluğuna göre ayıklanarak İK personelinin zamanından ve kaynaktan tasarruf sağlar.
● Basitleştirilmiş Katılım: Pozisyon için uygun aday işe alındıktan sonra bile ATS hem işveren hem de çalışan için avantaj sağlamaktadır. İstatistiklere göre, çalışanların %69’u, büyük bir katılım deneyimi yaşadıklarında o bir kuruluşta üç yıl kalma olasılıkları artmaktadır.
● Maaliyetten Tasarruf: ATS insan kaynakları personelinin iş yükünün çoğunluğu üstlendiği için işveren açısından para tasarrufu da sağlamaktadır.
● Evrak İşinin Ortadan Kalkması: ATS ile evrak işinin elektronik ortama taşınması hem iş gücünü hem de kağıt masraflarını ortadan kaldırdığı gibi bu sürecin en hızlı şekilde gerçekleşmesine de olanak sağlamaktadır.
● İşe Alım Kalitesinin Artması: ATS sayesinde işe alım sürecinin hızlanması ve en uygun adayın kolaylıkla belirlenmesi işverenin yetkin adayı en hızlı şekilde bünyesine katmasına olanak sağlar. Böylelikle şirketin gelecekteki veremliliği de artar.
● Kolay İş İlanı: Doğru bir ATS kullanımıyla şirketler, açık pozisyonları aynı anda birden fazla iş kurulunda yayınlayabilir, görüşmeleri planlayabilir, zamandan ve emekten tasarruf edebilir ve aynı anda hangi platformların en iyi adayları topladığına dair kritik içgörüler sağlayabilirler, böylece pazarlama bütçelerini en çok kazandıran yere yatırabilirler.
● İş İlanlarında Görünürlüğün Artması: Adaylar ATS’ye uygun olarak hazırladıkları özgeçmişleri ile şirketler tarafından görünürlüklerini artırarak işe alım süreçlerini hızlandırabilirler.
● İşe Alım Uyumluluğunun Artması: Çalışan işe alım sürecini ve evrak işlerini tamamladıktan sonra, şirket uyumluluğu son aşamadır ama bu aşama hem çok önemli hem de zorludur.

Ancak ATS ile çalışan şirket içerisindeki yasalara ve yönetmeliklere kolaylıkla uyabilir ve yasal gerekliliklerini her zaman karşılayabilir. Bunlar aşağıda verilmiştir:
➔ Otomatik vergi bildirimi,
➔ Şirket içi eğitimler,
➔ Bordro ve İş Hukuku,
➔ Para cezaları.

● Adayları Tek Bir Yerden Yönetmek: Potansiyel adayları işe alırken, özellikle aynı anda birden fazla pozisyon için, yetenek havuzunuzu takip etmek zaman alabilir. Bu nedenle, adayların verilerini yönetmek için tek bir merkeze sahip olmak, büyük iş kurullarından bağımsız olarak işe alım sürecini düzenli tutar. Buna ek olarak, aday grubunu işe alma aşaması gibi kategorilere göre filtrelemek çok daha kolaydır, bu da şirket ihtiyaçlarının karşılanması için uygulamaların değiştirilmesine olanak tanır. Ayrıca, ATS ilgili birimlerle paylaşılabilecek kaynak geri bildirimi gibi hususlar için raporlar oluşturmak üzere çalışır.
● Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne Uygunluk ve Eşit İstihdam Fırsatı: Veri gizliliği, yeni bir kaynağa bilgi sağlarken adaylar için önemli bir zorluktur. Bu sebeple kişisel verileri iş kurulu genelinde güvenli ve verimli bir şekilde yönetmenin bir yolunu bulmak çok önemlidir. ATS’ye eklenen bulut tabanlı güvenli bir başvuru takip yazılımı, işletmelerin çok fazla zaman ve kaynak tüketen tüm gereksiz ve istenmeyen uygulamalardan korunmalarını ve uzak durmalarını sağlar. Aynı zamanda bu yazılım ile adayların da bilgileri korunur ve karşılıklı güven sağlanır.

Aday Takip Sistemi Algoritmasına Uygun Özgeçmiş Nasıl Hazırlanır?

Aday Takip Sistemi’nin çalışma prensibinde adayların başvuruda kullanmış olduğu özgeçmişler öncelikle otomatikleştirilmiş yazılım tarafından kontrol edilir. Bu noktada birçok CV insandan önce bir makine tarafından değerlendirilir ve uygunluğu saptanmaz ise direkt olarak ayrıştırılır. Bundan dolayı iş başvurusunda bulunan adayların başvurularına geri dönülmemesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin Amerika’da yapılan bir araştırmada, bir firmanın yayınladığı ilana gelen 250 başvurudan %75’inin insan kaynakları veya işveren tarafından hiç görüntülenmeden direkt olarak elendiği ve kalan 4 ila 6 adayın mülakata davet edildiği saptanmıştır.

ATS algoritmasına uygun ve sistem tarafından değerlendirilip ilgili birimlere gönderilecek bir özgeçmiş hazırlamak mümkündür. Adayların özgeçmiş hazırlamadan önce gelişen bu teknolojileri takip etmesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir. ATS algoritmasına uygun bir özgeçmiş hazırlamak için yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir:
● ATS’lerin Çalışma Modellerini Araştırmak: ATS’nin birden fazla çalışma modeli olabilir. Özgeçmiş hazırlamadan önce bu modelleri öğrenmek ve bu modellere göre hareket etmek öne çıkabilmek açısından önemlidir. Bazı modeller, adayın yetkinlik gücünü, bu kelimenin özgeçmişinizde kaç defa geçtiğine bağlı olarak belirlemektedir. Bu sebeple adayın belirlediği yetkinliklerini özgeçmişine birden fazla kez eklemesi faydalı olacaktır. Bazı modeller ise belirli bir pozisyonda olan aday için tahmini bir uzmanlık belirler ve özgeçmişte bu uzmanlığa dayalı kelimelerin yerleşimine bakarak özgeçmişi değerlendirir.
● Özgeçmiş İçin Uygun Dosya Türünü Seçmek: Word veya Word’den PDF’e çevrilen formatların ATS için uyumlu olduğu belirlenmiştir. Özgeçmişte, düz metin dosyaları kullanmak ATS’yi geçmek için oldukça yararlıdır.
● Üstbilgi ya da Altbilgi Kullanmamak: ATS bu gibi bölümlerde yazılan bilgileri düzgün bir biçimde değerlendiremez ve ayrıştıramaz. Bu sebeple özgeçmiş için önem arz eden bilgileri bu kısımlara yazılmamalıdır.
● Anahtar Kelimeler ile Özgeçmişi Optimize Etmek: ATS özgeçmişi değerlendirirken direkt olarak anahtar kelimelere bakmaktadır. Bu sebeple başvurulan pozisyona uygun olan terimlerin ve anahtar kelimelerin özgeçmişe eklenmesi gerekir. Ancak anahtar kelime ekleme sürecinde aday kelime seçimlerini yetkinliklerine göre yapmalıdır.
Yukarıda verilenler yapıldığında adaylar ATS’yi kolaylıkla geçerek özgeçmişlerinin işveren veya insan kaynakları tarafından görülmesini sağlayabilir ve işe alım imkanını artırabilirler ya da bu süreci hızlandırabilirler.

Aday Takip Sistemi Cihazı Nedir?

Aday Takip Sistemi cihazı, ATS yazılımının uygulanmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bu cihaz ile işveren veya insan kaynakları departmanı şirket için gerekli olan pozisyonlarda işe alım sürecini en etkili şekilde yönetirler. ATS cihazı temelde işe alım sürecini otomatize eder ve aday deneyimini iyileştirir. Bu süreçte kullanılan botlar ve yazılımlar ile en uygun aday kolaylıkla belirlenebilir.

 

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi