×

2022 Yazılımcı Krizi

12/12/2022

Son birkaç yılda, teknolojinin gelişmesiyle beraber iş dünyasının dijital dönüşüm geçirmesi nedeniyle yazılım mühendislerine olan talepte büyük ölçüde bir artış olmuştur. BT endüstrisinin hızla değişmesi iş yüklerini, yeni teknolojileri ve yeni çalışma yöntemlerini yönetmeye yardımcı olacak yazılım mühendislerinin eksikliğine yol açıyor. 

Bu nedenle, yazılımın kalitesini artırmak için geliştiricilerin karşılaştığı zorlukları bilmek zorunludur.  Yazılımcı krizinin ortaya çıkmasına sebep olan durumları şu şekilde sıralayabiliriz;

-Teknolojideki ilerleme yazılımcılar için bir avantajdır. Öte yandan, teknolojinin gelişmesi yazılımcılar üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Eski bilginin üzerine yeni bir beceri öğrenmeye çalışmak yazılımcılar için ilk başta zevkli olabilir fakat uzun vadede onlar için zorlayıcı ve yorucu olmaktadır. İş dünyasında ayakta kalabilmek için yeniliklere ayak uydurabilmek, yazılımcıların karşılaştığı zorluklardan biridir.

-Tüm yazılımların geliştirilmesi müşterilerin talebi üzerine gerçekleşir. Bu yazılımlar da tüketicinin ihtiyaç ve tercihi temelinde tasarlanır. Yazılımcının en basit yazılımı bile geliştirebilmesi için müşteri isteklerine bakması gereklidir. Bu nedenle müşterinin talebini yerine getirmek bir yazılımcıda olması gereken bir özelliktir. Yazılımcıların artan müşteri talebini takip edebilmeleri gerekmektedir.

-Genel olarak yazılım departmanı uluslararası iş yaptığı için, ülkeler arası zaman farklılıkları yazılımcıların zorluklarla karşılaşmasına sebep olmaktadır. Zaman farklılıkları, süre kısıtlamalarına yol açmaktadır ve yazılım ekiplerinin verimliliği bu nedenle azalmaktadır.

-Çoğu BT şirketinde yazılım geliştiriciler, altyapı ve kaynak eksikliğinden dolayı sorunlarla yüzleşmek zorundadır. Fakat tabi ki, tüm BT şirketlerinin kaynaklara sahip olması gerekli diye bir kural yoktur. Ancak bu, yazılımcıların, yazılım geliştirmenin zorlu bir görev olduğunu düşünmelerinin nedenlerinden biridir. Ek olarak bu durum, projenin kalitesini ve verimliliğini etkiler. Bu nedenle, sınırlı kaynaklar; geliştirme araçlarının, bilgi işlem platformlarının, uygun olmayan bağlantının, yavaş ağların, yetersiz depolamanın vb. eksikliği anlamına gelir. Bu tür engeller genellikle yazılımcıların performansını düşürür ve genel sonucu etkiler.

-Verilerin güvenliği şirketler için önemlidir ve şüphesiz, şirketler verilerini korumak için yazılımcılara ihtiyaç duyar.  Güvenilir bir yazılım geliştirmek, yazılımcı üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bununla birlikte, güvenlik tehdidi, 2022’de dikkat edilmesi gereken yazılım geliştirme zorluklarından biridir. Bunun nedeni, bilgisayar korsanlarının elinde de teknoloji olmasıdır. Ne yazık ki, yeni gelen yazılımcılar genellikle güvenlik boşluklarını kaçırır veya görmezden gelir ve güvenlik ihlali gerçekleşene kadar bu durumun farkına varamayabilirler.

-Bu rekabetçi dünyada, her yazılım endüstrisi en iyi yazılımcılara sahiptir. Bu nedenle, eğer birinin büyüme fikri varsa, başka bir endüstrinin çalışanı ile aynı şeye sahip olma şansı yüksektir. Artan rekabet, 2022’de yazılım geliştirmenin zorlu görünmesinin nedenidir. Ancak yazılım alanında artan rekabet nedeniyle şirketler, pazar baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Uluslararası veya yerel rekabet faktörlerinin de yazılım endüstrileri üzerinde etkisi olacaktır. Fiyatlandırma yapıları, müşteriyi elde tutma, hizmet düzeyi anlaşmaları üzerinden rekabet ortaya çıkabilir. Bu nedenle yazılım firmalarının artan rekabet nedeniyle sadece yatırımlarının geri dönüşü için gerekli olan yazılımlar geliştirdikleri inkâr edilemez.

-Kodu yazmak veya oluşturmak sadece yazılımın geliştirilmesi için yeterli değildir. Bu projelerde, yazılımın gerçek çıktıya sahip olması için proje döngüsünün çeşitli yinelemelerinden geçmesi gerekir. Bazen bu işlem, kod ortaya çıkmadan önce tüm hususlardan emin olmak mümkün olmayacağı için zorlaşmaktadır.

 

-Müşterinin isteğini büyük oranda karşılayabilmek için yazılımcının en iyi kod geliştirme uygulamalarını kullanması gerekir. Ancak bu, yazılımcı için çok kısa bir sürede tek bir görevi bile görmezden gelemedikleri zaman, bir zorluk haline gelir. Bu nedenle, yeni gelen yazılımcıların 2022’de yaşayacağı zorluklardan biri en iyi kod geliştirme uygulamalarını yapmaktır.

 

Sonuç olarak teknolojik gelişmeler, artan müşteri talepleri, zaman sınırlamaları, sınırlı altyapı ve kaynaklar, güvenlik tehditleri, artan talep ve en iyi kod geliştirme uygulamalarını kullanmak yazılımcıların 2022’ de karşılaşabileceği zorluklardır. Bu zorluklar yazılımcı krizinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

 

Software Development Challenges Coming in 2022

 

Nihan ÇAM

Diğer Blog Yazıları

20/02/2024

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ve Gözü Kapalı İşe Alım

24/01/2024

Çevik Öğrenme

24/01/2024

Dijital Liderlik

24/01/2024

Ebeveyn Liderlik Nedir?

24/01/2024

Esnek Çalışma

24/01/2024

Eşit İstihdam Fırsatları: Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

24/01/2024

İnsan Kaynakları Analitiği

24/01/2024

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

24/01/2024

Kurumsal İtibar

24/01/2024

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

24/01/2024

Parlayan Nesne Sendromu

24/01/2024

Yıkıcı Motivasyon

20/10/2023

Çalışan İlişkileri ve İletişim Becerileri

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20/10/2023

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Uygulamaları

20/10/2023

İş Yeri Eğitimi

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde İnsan Analitiği

20/10/2023

İşe Alım Süreçlerinde Otomasyon

20/10/2023

Kariyer Yönetimi

13/04/2023

Operasyon Uzmanı Nedir?

13/04/2023

İmalat Müdürü Nedir?

12/04/2023

Ziraat Mühendisi Nedir?

12/04/2023

Yazılım Uzmanı

12/04/2023

Sessiz İşe Alım

12/04/2023

Satın Alma Uzman Yardımcısı

12/04/2023

Puantaj

12/04/2023

Planlama Uzmanı Nedir?

12/04/2023

Organizasyon Şeması

12/04/2023

Mobil Uygulama Uzmanı

12/04/2023

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12/04/2023

Kariyer Planlama

12/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği

12/04/2023

İş Göremezlik Raporu

12/04/2023

İsteğe Bağlı Sigorta

12/04/2023

İçerik Planlama Uzmanı

12/04/2023

Engelli Çalışan Hakları Nelerdir?

12/04/2023

Dış Ticaret Uzmanı

12/04/2023

Çalışma İzni Belgesi

12/04/2023

Bölge Temsilcisi

10/04/2023

Teknik İşe Alım Nedir?

10/04/2023

Raporlama Sorumlusu

10/04/2023

Proje Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Oyun Yazılım Uzmanı

10/04/2023

Mazeret İzni

10/04/2023

Mali ve İdari İşler Müdürü

10/04/2023

Kalite Sorumlusu

10/04/2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

10/04/2023

İş Kazası Nedir?

10/04/2023

İş Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

İç Motivasyon

10/04/2023

İç Denetim Uzmanı

10/04/2023

Finans Uzmanı

10/04/2023

ERP Mühendisi

10/04/2023

Empatik Liderlik Nedir?

10/04/2023

Emeklilik Başvurusu

10/04/2023

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

10/04/2023

CRM Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

10/04/2023

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

10/04/2023

Yönetim Kurulu Asistanı

10/04/2023

Yazılım Geliştirme Uzmanı

10/04/2023

Üretim Müdürü

10/04/2023

Saha Satış Müdürü

10/04/2023

Müşteri Temsilcisi

10/04/2023

İşe Alım Süreçlerinde Dijitalin Önemi

10/04/2023

3D Tasarım Sorumlusu

24/03/2023

Toksik Üretkenlik

24/03/2023

Şirket Kültürü

24/03/2023

Olumsuz Geri Bildirim Nedir?

24/03/2023

Kurumsal Wellbeing

24/03/2023

Kıdem Tazminatı

24/03/2023

İşsizlik Maaşı Nedir?

24/03/2023

İnsan Kaynakları Uzmanı

24/03/2023

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

24/03/2023

İhbar Tazminatı

24/03/2023

Ekip Lideri Nedir?

24/03/2023

Çalışan Ödüllendirme

24/03/2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

24/03/2023

Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu

24/03/2023

Ücretsiz İzin Nedir?

24/03/2023

Sessiz İstifa

24/03/2023

İhbar Süresi Nedir?

24/03/2023

Çalışan Deneyimi

13/03/2023

Performans Yönetimi

13/03/2023

Özlük Dosyası

13/03/2023

İşten Çıkış Mülakatı

13/03/2023

İş Planı

13/03/2023

İşten Çıkış İşlemleri

13/03/2023

Yetenek Yönetimi

13/03/2023

Pazarlama Uzmanı

13/03/2023

Mülakat

13/03/2023

Muhasebe Uzmanı

13/03/2023

İş Süreçleri Tasarımı

13/03/2023

İnsan Kaynakları Müdürü

13/03/2023

İnsan Kaynakları Direktörü

13/03/2023

Finans Müdürü Nedir?

13/03/2023

Aday Takip Sistemi

07/03/2023

Zaman Yönetimi

07/03/2023

Yetenek Yönetimi

07/03/2023

Performans Değerlendirme

07/03/2023

Ön Yazı

07/03/2023

Outplacement

07/03/2023

Oryantasyon Nedir?

07/03/2023

Modern Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

07/03/2023

Kurum Kültürü

07/03/2023

KPI Nedir?

07/03/2023

İşveren Markası

07/03/2023

İşe Alım Sürecinde Duygusal Zeka      

07/03/2023

Bordro Nedir?

07/03/2023

CV (Özgeçmiş)

28/02/2023

Çalışan Bağlılığı

28/02/2023

Seçme ve Yerleştirme Süreci

28/02/2023

OKR Nedir? OKR Örnekleri Nelerdir?

28/02/2023

Kaynak Yönetimi Nedir?

28/02/2023

İşe Alım Danışmanlığı

28/02/2023

İnsan Kaynakları

28/02/2023

Headhunter Nedir?

28/02/2023

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

28/02/2023

DISC Analizi Nedir?

12/12/2022

Metaverse İş Olanakları

12/12/2022

2022 Yazılımcı Krizi